konyhakész szinonimái

melléknév
 • előkészített, előfőzött
 • félkész, mirelit

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

könyörgés

főnév
 • kérés, segélykérés, kérlelés, kérelem, folyamodás, esedezés, esengés (választékos), esdeklés, rimánkodás, kunyerálás, koldulás, instancia (idegen), szuplikáció (idegen)
 • fohászkodás, fohász, ima, imádság, imádkozás, oráció (szaknyelvi)
 • litánia

makrokozmosz

főnév
 • (szaknyelvi): világegyetem, univerzum, kozmosz, világmindenség, mindenség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a konyhakész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiuzsoráz

ige
 • kizsákmányol, kiszipolyoz, kifoszt, kiprésel, megvág (szleng), megfej (szleng), megpumpol (szleng)
 • kimerít, kihasznál, kiaknáz

képviselő I.

melléknév
 • reprezentáló (idegen)

katonadolog

főnév
 • semmiség, csekélység, kicsinység, apróság
 • csapás, elemi csapás

ír2

főnév
 • kenőcs, gyógyír, balzsam, kenet (régies), kence (bizalmas)
 • ellenszer, gyógyszer, orvosság
 • vigasz

kolonc

főnév
 • nehezék, súly, cölönk (régies)
 • teher, nyűg, megterhelés, kellemetlenség, kényelmetlenség, fülleng (régies), kölönc (tájnyelvi)

közvélemény

főnév
 • a nép szava, közvélekedés, közfelfogás, közmeggyőződés, közhiedelem, közszellem, közhangulat, tömeghangulat, köztudat, közakarat

telekkönyv

főnév
 • kataszter (szaknyelvi), birtokkönyv (régies)

hidra

főnév
 • szörny, szörnyeteg, sárkány, hullámszörny (régies)

hegység

főnév
 • hegyvidék, hegyvonulat, hegykoszorú, hegylánc, hegy

falatozó

főnév
 • büfé, büfögő (szleng), bisztró, bár, salátabár, étkező, étkezde, vendéglő, gyorsbüfé, önkiszolgáló, étterem

hon

főnév
 • (választékos): haza, pátria (választékos), szülőföld, szülőhely, anyaország
 • (régies): otthon, lakhely, lakóhely, hajlék, lakás

kúria

főnév
 • udvarház (régies), kastély, úri lak, udvarhely
 • nemesi telek, udvarháztelek
 • (régies): bíróság, törvényszék, táblabíróság (régies)
 • szentszék

lekenyerez

ige
 • megveszteget, lekötelez, elkötelez
 • korrumpál, megvesz

álmatag

melléknév
 • ábrándozó, merengő, ábrándos, réveteg
 • lassú, tétova, elmélázó (választékos), méla (választékos), bávatag (választékos), bódult, kábult, álmos, bamba, mafla

mivelhogy

kötőszó
 • mert, minthogy, miérthogy, mivel

meggyógyít

ige
 • felgyógyít, kigyógyít, kikezel, helyrehoz, talpra állít, kikúrál, orvosol, asszanál (idegen), begyógyít (tájnyelvi)

kopás

főnév
 • elhasználódás, elnyűvődés, ványolódás
 • értékcsökkenés, amortizáció (szaknyelvi)

kiterjed

ige
 • megnagyobbodik, kitágul, kiteljesedik, növekedik, mélyül, gyarapszik, expandál (szaknyelvi)
 • elterjed, szétterjed, kiszélesedik, kibontakozik, kifejlődik, kifejtekezik (régies), fejledez (régies)
 • magában foglal, tartalmaz, felölel, vonatkozik (valamire), áll (valamiből)
 • elnyúlik, elér (terület), kiterjeszkedik, elterül, elhelyezkedik, húzódik, átnyúlik

kötőhangzó

főnév
 • előhangzó

megérez

ige
 • észlel, érzékel, meglát, megszimatol, megszagol, megneszel, ráérez, orront (régies), észrevesz, kiszimatol, kiszaglász (bizalmas)
 • megállapít, felfog
 • megsejt, sajdít (tájnyelvi), sejdít, előrelát, gyanít, előre érez
 • megjósol, jövendöl (régies)
 • megtapasztal, felfog, megkeserül, megsínyli

kóstoló

főnév
 • mutató, ízelítő, minta
 • degusztátor (régies)

keresztutca

főnév
 • köz, közle (tájnyelvi)

középpont

főnév
 • központ, centrum, székhely, mag
 • gyújtópont (szaknyelvi), fókusz (szaknyelvi)
 • sejtmag (szaknyelvi)
 • lényeg, magva (valaminek)

megfőz

ige
 • párol, puhít, kifőz
 • köveszt (tájnyelvi), megabál (tájnyelvi)
 • elkészít
 • (bizalmas): rávesz, rábír, rábeszél, megpuhít, meggyúr, megdolgoz (bizalmas)
 • (szleng): elcsavarja a fejét, meghódít, behálóz