borzas szinonimái

melléknév
 • fésületlen, kócos, loboncos, felborzolt, torzonborz, bozontos, kusza, kuszált, boglyas, gubancos, bongyor (régies), kosztros (tájnyelvi), zilált, boncos (tájnyelvi), csapzott, bozdor (tájnyelvi), gyopár (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fekete II.

főnév
 • néger, szerecsen (régies), színesbőrű, nigger (pejoratív)
 • feketekávé, fekete (bizalmas), kávé, dupla (bizalmas), mokka (régies), presszókávé, eszpresszókávé, szimpla (régies), feketeleves (régies)

üst

főnév
 • főzőüst, bogrács, kondér
 • kazán, katlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a borzas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

birka

főnév
 • juh, házijuh, ürü (herélt), bárány, bari (bizalmas), berbécs (tájnyelvi), bürge (tájnyelvi), toklyó (tájnyelvi), canga (tájnyelvi)
 • birkahús
 • (személy): türelmes, ostoba, bárgyú Sz: fát lehet vágni a hátán

badar

melléknév
 • ostoba, buta, bolond, dőre, zagyva, sületlen, képtelen, értelmetlen, abszurd, kelekótya, zavart, zavaros, hebehurgya

atléta

főnév
 • sportoló, versenyző, bajvívó, bajnok
 • atlétatrikó, atléta
 • póló, alsónemű, fehérnemű

alapállás

főnév
 • alaphelyzet, pozitúra, kiinduló helyzet
 • álláspont, vélemény

bolond I.

melléknév
 • őrült, gyengeelméjű, elmebeteg, elmebajos, tébolyult, eszelős, eszeveszett, eszement, zavart elméjű, féleszű, félkegyelmű, tébolyodott, agyalágyult, beszámíthatatlan, háborodott, hibbant, hülye, hígvelejű, agyatlan, ütődött (bizalmas), pszichopata (szaknyelvi), rögeszmés, mániás, bogaras, dilis, dilinyós (bizalmas), esztelen, eszetlen, eszeficamodott, együgyű, mafla, kótyagos, botor, badar, hóbortos, hőbörödött (tájnyelvi), idétlen, zagyva, kerge, csajbókos (tájnyelvi), kolontos (tájnyelvi), félcédulás, félnótás, félnadrág, flepnis (bizalmas), sügönye (bizalmas), rigolyás, kretén, flúgos (szleng), lökött (szleng), nyomott, nyomi (szleng), sügér, bohó (régies), füves (régies), golyós (szleng), balyóka (tájnyelvi), bódi (tájnyelvi), csába (tájnyelvi), csánbókos (tájnyelvi), csuba (tájnyelvi), dideli (tájnyelvi), kanyókás (tájnyelvi), bődült (tájnyelvi) Sz: Alföldön zarándokoskodik az esze; anyja hasában sem volt esze; baj van a káptalanban; beírták a bolondok könyvébe; bolond fáról puffant; bolondgombát evett; disznón keres gyapjút; elment a jó dolga; elszalasztotta az eszét; forgószél van a fejében; hat pénteken se jöhet eszére; hiányzik egy deszkája; hol okos, hol bolond; kivették a kerekét; kóvályog az esze; lágyára esett a sulyok; legelni küldte az eszét; Lipótmezőre való; lóg egy dongája; maszlagot evett; mind esze, mind mesze; mindig kuckóban ül, még sincs otthon; motoz van a fejében, mint a bolond birkának; nem talál útjára az esze; nem tud eszével számot vetni; nincs ki egészen; nincs ki húszra; nincs ki neki a kupa; nincsenek otthon nála; odahaza felejtette az eszét; olyan ember, aki a meszet issza meg tej fejében; olyan, mint aki az ablakfával elszaladt; olyan, mint akitől az Isten őrizzen; se tű, se cérna; visszára beszél
 • értelmetlen, meggondolatlan, hebehurgya, hebrencs (tájnyelvi)
 • (ötlet): képtelen, komikus, ésszerűtlen, fura, furcsa, különös, szokatlan, valószínűtlen, abszurd, groteszk

cuppan

ige
 • csattan, csettint, loccsan, szotyog (tájnyelvi)

kitermel

ige
 • felszínre hoz, feltár, kifejt, kibont, kibányász, kinyer
 • kiaknáz, kimerít, hasznosít
 • gyárt, kihoz (bizalmas), előállít
 • létrehoz, kifejleszt, megalkot, kialakít, előidéz

csattogás

főnév
 • kattogás, zakatolás, durrogás

delegátus

főnév
 • küldött, kiküldött, meghatalmazott, megbízott, képviselő

érvelés

főnév
 • okoskodás, okvetés (régies), okfejtés, argumentáció (idegen), megokolás, bizonyítás

elhelyezés

főnév
 • letevés, lerakás, tárolás, elrendezés, elosztás, fekvés, helyzet, elszállásolás, kvártély
 • telepítés

boszorkányszombat

főnév
 • ördögszombat

biciklista

főnév
 • kerékpáros, kerékpározó
 • (pejoratív): karrierista, törtető

célpont

főnév
 • cél, céltábla, céltérség, objektum (szaknyelvi)
 • célkitűzés, törekvés, szándék, terv, elgondolás, rendeltetés, előirányzat, végcél

elfajzik

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)

brosúra

főnév
 • füzet, könyvecske, tájékoztató, prospektus, ismertető, propagandaanyag
 • röpirat, vitairat, röplap

bandavezér

főnév
 • (pejoratív): főkolompos (pejoratív), vezető, főnök, fejes (szleng), góré (szleng), hangadó, főmufti (szleng), bossz (szleng), bandagazda (tájnyelvi)

címszereplő

főnév
 • főszereplő, sztár

elhamvaszt

ige
 • eléget, elemészt (választékos), felperzsel, porrá éget
 • kremál (szaknyelvi)