lucskos szinonimái

melléknév
 • nedves, vizes, sárvizes (tájnyelvi), sáros, csatakos, latyakos, pocsos (tájnyelvi), pocskos (tájnyelvi), csajkos (tájnyelvi), lacsakos (tájnyelvi)
 • (idő): esős, locspocs, taknyos (tájnyelvi), latyakos, pocsolyás, nyálkás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellenszenves

melléknév
 • antipatikus, unszimpatikus, taszító, visszataszító, visszatetsző, kellemetlen, kiállhatatlan, utálatos, szenvedhetetlen (régies), borzasztó, gyűlöletes
 • tenyérbe mászó (arc)

vacog

ige
 • remeg, didereg, cidrizik, reszket, cebeg (tájnyelvi), keceg (tájnyelvi)
 • fázik, fagyoskodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lucskos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lerongyolódik

ige
 • leszakad, lefeslik (tájnyelvi), lefoszlik (tájnyelvi), levedlik (tájnyelvi), lekopik, lemállik, lemegy
 • elszegényedik, legatyásodik (bizalmas)

kövesút

főnév
 • makadámút, műút

köd

főnév
 • pára, nebula (szaknyelvi), ködfolt, ködfüggöny, ködfátyol
 • homály, homályosság, árnyék, sötétség, zavar
 • mámor, bódulat

kilengés

főnév
 • kitérés, elmozdulás, kibillenés, elhajlás, elongáció (idegen)
 • ingás, hintázás, himbálózás
 • eltérés, deviáció (szaknyelvi)
 • kimaradás, mulatozás, dorbézolás
 • rendzavarás, rendbontás, zavargás
 • túlkapás, önkényeskedés, kihágás, excesszus (idegen)

liheg

ige
 • fúj, fújtat, szuszog, zihál, piheg, levegő után kapkod, lehicskel (tájnyelvi), lihel-pihel (tájnyelvi), lillékel (tájnyelvi), nyelvel (tájnyelvi) Sz: fúj, mint a gőzgép; úgy szuszog, mint a dugott liba
 • sóvárog, eped, epekedik, epedezik, áhítozik, ácsingózik (valami után), szomjaz (vmit, vmire), szomjúhoz (valamit), szomjazik, vágyik, vágyakozik, vágyódik (valamire)
 • eszi a fene (vmiért, vkiért) (bizalmas), veszkődik (vmiért, vkiért) (tájnyelvi), meghal (vmiért, vkiért)

megéhezik

ige
 • megehül (tájnyelvi), megéhül (tájnyelvi)
 • vágyakozik (valami után), sóvárog(valamivel)

valójában

határozószó
 • igazában, tulajdonképpen, voltaképpen, jószerével, eredetileg, lényegében, ténylegesen, igazán, mindenesetre, gyakorlatilag, végeredményben, szemmel láthatólag

karikaláb

főnév
 • ó-láb, lőcsláb (tájnyelvi), görbe láb

kalapos

főnév
 • kalapkészítő, kalapcsináló (régies), süveggyártó (régies)
 • kalapüzlet, kalapkereskedés

gazdagság

főnév
 • vagyon, javak, birtok, kincs (régies), jószág (régies)
 • jólét, jómód, tőke, mammon (idegen), opulencia (idegen)
 • bőség, pompa, fényűzés, luxus, változatosság, sokrétűség, sokszínűség, színesség, tarkaság, tartalmasság

kenyérhéj

főnév
 • kenyérhaj

meggondolás

főnév
 • megfontolás, latolgatás, mérlegelés, töprengés, elmélkedés, konszideráció (idegen)

megtermékenyítés

főnév
 • teherbe ejtés, inszemináció (idegen), fekundáció (idegen)

betörés

főnév
 • kitörés, bezúzás, beszakítás, átütés, átlyukasztás
 • lakásbetörés, tolvajlás, lopás, rablás, fosztogatás, kifosztás
 • hadjárat, roham, agresszió (szaknyelvi), megrohanás, lerohanás, invázió, berontás, benyomulás, offenzíva, elözönlés, megszállás, bevonulás
 • front, frontbetörés

őrnagy

főnév
 • főstrázsamester (régies), major (régies), úrgy (szleng)

négyüléses

főnév
 • kvadruplett (régies)
 • landauer (régies)

lumpol

ige
 • mulatozik, vigad, mulat, kimarad, korhelykedik, züllik, dőzsöl, dorbézol, kicsapong, kirúg a hámból, éjszakázik, görbe éjszakát csinál, tivornyázik, murizik (bizalmas), lumpéroz (tájnyelvi), részegeskedik, iszákoskodik, italozik, kocsmázik

lep

ige
 • elborít, eltakar, elfed, elrejt, fed
 • talál, lel, kap (tájnyelvi)
 • rajtakap, tetten ér

maximális

melléknév
 • legnagyobb, legmagasabb, legmesszebbmenő, legfelső, legjobb, legkülönb, legtöbb

nagyüzemi

melléknév
 • nagyipari, gyáripari, gyári, ipari, nagybani

magyarul

határozószó
 • magyar nyelven
 • magyarán, világosan, érthetően, egyértelműen, félreérthetetlenül(bizalmas)

középpont

főnév
 • központ, centrum, székhely, mag
 • gyújtópont (szaknyelvi), fókusz (szaknyelvi)
 • sejtmag (szaknyelvi)
 • lényeg, magva (valaminek)

megbeszél

ige
 • meghány-vet, megtanácskozik, megtárgyal, megvitat, konzultál, diszkutál (régies), pertraktál (idegen), tanácskozik, átbeszél (bizalmas), végigbeszél, megcseveg, megdumál (szleng), megdeputál (tájnyelvi), konferenciázik (régies)
 • megállapodik, összebeszél
 • összeegyeztet

negédes

melléknév
 • (választékos): mesterkélt, finomkodó, szenvelgő, affektált, kényeskedő, magakellető, mézesmázos, modoros, különcködő, émelygős
 • (régies): büszke, dölyfös, rátarti, fennhéjázó, begyes (tájnyelvi), fennenköpő (tájnyelvi), fölényes