minisztertanács szinonimái

főnév
 • kabinet, kormány, kormányzat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

törvényellenes

melléknév
 • törvénytelen, törvénysértő, törvénybe ütköző, jogtalan, jogellenes, jogsértő, rendellenes, illegális, illegitim (szaknyelvi), szabálytalan, szabályellenes
 • megengedhetetlen

vartyog

ige
 • brekeg, kuruttyol, karattyol, kunkog (tájnyelvi), kvartyog (tájnyelvi), kurrog (tájnyelvi), cuppog (tájnyelvi), kvákog
 • (pejoratív): fecseg, locsog, trécsel (bizalmas), kotyog, kalatyol (tájnyelvi)
 • (gyerek) nyafog
 • zsörtölődik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a minisztertanács szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

menetelés

főnév
 • masírozás, menés, gyalogmenet, menet, mozgás, vonulás, lépkedés, gyaloglás, kutyagolás

megbecsül

ige
 • becsben tart, értékel, méltányol, honorál, tiszteletben tart, nagyra becsül, tisztel, venerál (régies), respektál, megemberel (tájnyelvi), tisztel-becsül, kalapot emel (valaki előtt)
 • elismer, megjutalmaz, kitüntet
 • felbecsül, kikalkulál (tájnyelvi), taksál
 • (megbecsüli magát): megembereli magát, jól viselkedik

máris

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, íziben (tájnyelvi), legott (régies), mindjárt, hamar, hamarosan, hamarost (tájnyelvi), haladéktalanul, nyomban, azon nyomban, azonmód, gyorsan

lefőz

ige
 • (bizalmas): felülmúl, legyőz, lepipál (bizalmas), túlszárnyal, megelőz, ráver, túltesz (valakin)
 • rászed, túljár az eszén, lepergel (tájnyelvi), tromfol (tájnyelvi)

mez

főnév
 • dressz, trikó, sporting
 • jelmez, öltözék, öltözet, kosztüm, ruházat, ornátus (szaknyelvi), viselet, öltöny, uniformis, mundér, csuha, reverenda

napozik

ige
 • napfürdőzik (választékos), napfürdőt vesz, sütkérezik, napkúrázik, sütteti a hasát

ködmön

főnév
 • bunda, télikabát, szűr, bekecs, mente, csurapé (tájnyelvi), ujjas (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi)

konzultáció

főnév
 • tanácskozás, megbeszélés, konzílium (szaknyelvi)
 • tanácskérés, véleménykérés
 • tanácsadás, véleményadás

homlok

főnév
 • arcél, fej
 • homlokzat, front, mellvéd, előrész
 • címlap, címoldal
 • (szaknyelvi): vájvég

közbeiktat

ige
 • beilleszt, betold, beszúr, betesz, bevesz, beékel, közbesző

nemesség

főnév
 • nemesi cím, nemesi rang, kutyabőr
 • birtokosság, lovagság, nemesi rend, arisztokrácia
 • elit
 • kiválóság, méltóság, előkelőség, fenség
 • fennköltség, emelkedettség
 • nagylelkűség, nemeslelkűség, generozitás (idegen), kitűnőség, jelesség

odasüt

ige
 • megéget, megpörköl, odakapat, odaéget, odakozmáltat
 • ráéget (jelet)
 • (nap): odatűz, odavilágít, odafekszik (tájnyelvi)

dialektus

főnév
 • nyelvjárás, tájszólás, tájnyelv, idióma (idegen)

rekedt2

melléknév
 • rekedtes, fátyolos, borízű, érdes, reszelős, tompa
 • fahangú, torokhangú

patronál

ige
 • pártfogol, támogat, segít, felkarol, gyámolít, istápol, oltalmaz, protezsál (bizalmas), a hóna alá nyúl (bizalmas)
 • szponzorál, menedzsel, finanszíroz, futtat

mintadarab

főnév
 • modell, próbadarab, áruminta, remek, prototípus
 • etalon
 • makett

méltóságos

melléknév
 • (választékos): méltóságteljes, méltó, dicső, fejedelmi, fenséges, fennkölt, magasztos, ünnepélyes, tekintélyes, bámulatos, nagyszerű, nemes
 • (régies): nagyméltóságú, kegyelmes, nagyságos

műhiba

főnév
 • gondatlanság, mulasztás, tévedés, hanyagság, nemtörődömség

párnás

melléknév
 • párnázott, kényelmes
 • telt, puha, kövérkés, pufók, dundi, gömbölyded

monopolista

főnév, melléknév
 • nagytőkés, egyedárus (régies)

megdől

ige
 • oldalra dől, elferdül, elmozdul
 • meghajlik, lefekszik, félredől
 • meginog, megbillen, félrebillen, megroggyan, megtántorodik, megrendül (választékos)
 • megbukik, hatalmát veszti
 • érvénytelenné válik
 • tévesnek bizonyul
 • (szleng): elfárad, kikészül, kimerül

nagyít

ige
 • nagyobbít, felnagyít, növel, tágít
 • szélesít, öblösít, kiegészít
 • túloz, tódít, füllent, túlbecsül, felfúj, kiszínez, túljátszik, túlliheg (pejoratív), feltupíroz (bizalmas), elveti a sulykot
 • feldicsér, magas polcra emel, kiemel
 • fokoz
 • súlyosbít, erősít
 • (régies): öregbít

patakzik

ige
 • (izzadság): ömlik, folyik, gyöngyözik, csurog, dől, szakad, árad
 • (könny): hull, potyog, ömlik, csorog, hentereg (tájnyelvi)