legújabb szinonimái

melléknév
 • legfrissebb, mostani, legmodernebb, vadonatúj, legkorszerűbb
 • legutóbbi, utolsó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hivalkodik

ige
 • dicsekszik, kérkedik, felvág, nagyzol, henceg, flancol (szleng), büszkélkedik, hetvenkedik, dölyfösködik, pöffeszkedik, kevélykedik, fenn hordja az orrát, fitogtat Sz: rázza a rongyot; henceg, mint árpacipó a kemencében; felvág, mint a pesti poloska
 • tetszeleg, díszeleg, cifrálkodik (tájnyelvi), páváskodik, flancol, piperézkedik (tájnyelvi), virít Sz: riszálja magát; mórikálja magát; hányja-veti a farát; feszeleg, mint a makk hetes; öli a pompa
 • (régies): lebzsel, lustálkodik

szemfog

főnév
 • tépőfog, agyar, ebfog (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a legújabb szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lakbér

főnév
 • házbér

kóbor

melléknév
 • vándorló, csavargó, bolyongó, kósza, lődörgő, lődör (régies), kujtorgó, peregrinus (régies), vagabundus (régies)
 • gazdátlan, eltévedt, elszabadult, tekergő, bitang (régies)

kiszökik

ige
 • távozik, kimegy, kimenekül, kisurran, kioson, eloson, kilóg (szleng), kipucol (szleng), kisunnyog (bizalmas), kioldalog, kicsusszan, kilopózik, kiszelel (tájnyelvi), kilókhecol (tájnyelvi), kidobbant (szleng), kidobizik (szleng)
 • kibuggyan, kilövell, kitódul, kicsordul

kereszteződés

főnév
 • útkereszteződés, keresztút, általút (régies)
 • találkozás, csatlakozás
 • fajkeveredés, hibridizáció (idegen)

lebuj

főnév
 • kocsma, italmérés, ivó (régies), csárda, csehó (szleng), zugkocsma, pálinkamérés, csapszék, snapszbutik (régies), spelunka (régies), lebuki (tájnyelvi), gugyori (tájnyelvi), kricsmi (szleng), krimó (szleng), piálda (szleng), itató (szleng), brájzli (szleng), spí (szleng), köpködő (szleng), késdobáló (szleng), kóceráj (pejoratív)
 • bordély, bordélyház, kupleráj

lúd

főnév
 • liba, pile (tájnyelvi), pipe (tájnyelvi), zsiba (tájnyelvi), bizsi (tájnyelvi), buriska (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): vadliba, vadlúd

ujjavasaló

főnév
 • ujjafa

jampec

főnév
 • divatmajom, jampi (bizalmas), piperkőc, divathős (régies), divatbáb, ficsúr, dendi (régies), gigerli (régies)

irodalomtörténet

főnév
 • literatúra (régies)

fogékony

melléknév
 • érzékeny, kifinomult, gyors felfogású, szenzibilis (szaknyelvi), szenzitív (szaknyelvi), nyílt eszű, intelligens, érző, értelmes, érdeklődő, tanulékony, nyitott, receptív (szaknyelvi), eszes, hajlítható, alakítható
 • hajlamos (valamire)

jós

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, látnok, jövőbe látó, távolbalátó (régies), igazlátó (régies), próféta, vátesz (választékos), végzethirdető (régies)
 • álomfejtő, gondolatolvasó
 • kártyavető
 • madárjós, augur (választékos)
 • haruspex (idegen), tenyérjós

májgaluska

főnév
 • májgombóc

megfoszt

ige
 • elvesz, elragad, elüt, kizsebel (bizalmas), megkopaszt, meghámoz (szleng), kifoszt, megtolvajol (tájnyelvi), kirabol, kiforgat, kisemmiz

begurul

ige
 • begördül, behengeredik, begömbörödik (tájnyelvi), bekarikázik (tájnyelvi)
 • feldühödik, megdühödik, indulatba jön, elönti a méreg, kijön a sodrából, kijön a béketűrésből, méregbe gurul, felpaprikázódik, felhergelődik, begorombul, felingerlődik, felbosszankodik, megharagszik, felbőszül, felfortyan, fellobban, felizgatja magát, haragra lobban, begerjed (szleng), begőzöl (szleng), bepipul (szleng), bepöccen (szleng), bepörög (szleng), berág (szleng), kiakad (szleng), zabos lesz (szleng) Sz: falra mászik (szleng), felkapja a vizet (szleng), elborul az agya (szleng), felforr az agyvize (szleng), felmegy a cukra (bizalmas), lila hajat kap (szleng), kimegy a fázis (szleng)

odaillő

melléknév
 • odavaló, hozzáillő, beleillő
 • helyénvaló, találó, alkalomszerű, alkalmas, szalonképes, adekvát, megfelelő, helyes, ildomos (választékos)

mócsing

főnév
 • hajnövesztő (bizalmas), bőrnye, cubák (tájnyelvi), zsírcafat
 • (szleng): férfi, ember, pasas (bizalmas)

legyeskedik

ige
 • udvarolgat, forgolódik (valaki körül), enyeleg, kokettál, flörtöl, legénykedik (tájnyelvi), dong (tájnyelvi), ebelkedik (tájnyelvi), kutyálkodik (tájnyelvi), füvelődik (tájnyelvi), sündörködik (tájnyelvi), teszi a szépet, csapja a szelet

lábbeli

főnév
 • cipő, lábtyű (régies)
 • cipőáru (régies)

levált

ige
 • elbocsát, elküld, elmozdít, félreállít, felment, meneszt, felvált, lecserél (bizalmas), kicserél
 • elcsap, kirak, kitesz, destituál (idegen)
 • (időben) követ

mindenekelőtt

határozószó
 • legelőször, elsősorban, kiváltképp
 • leginkább, legfőképp, főleg, főképp, mindenekfölött, különösképpen

leleményes

melléknév
 • ügyes, találékony, mozgékony, szemfüles, talpraesett, élelmes, furfangos, agyafúrt, szellemes, fortélyos, invenciózus, ingeniózus (idegen)
 • ötletes, kreatív, szellemes

komor

melléknév
 • rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, mord, búvalbélelt, búskomor, lehangolt, deprimált, levert, gondterhes, örömtelen, kedvetlen, zsémbes, haragos, mérges, szigorú Sz: talán csalánra vizelt
 • barátságtalan, rideg, zord, kietlen, borús, borongós, felhős, gyászos, nyomott, nyomasztó, vészjósló, baljós, sötét

lobog

ige
 • (tűz): föl-fölcsap, lángol, langall (tájnyelvi), langallik (tájnyelvi), lombol (tájnyelvi)
 • (zászló): lebeg, leng, lengedez, libeg, libeg-lobog, bingallódzik (tájnyelvi)
 • (ruha) lebbedez (tájnyelvi)
 • (érzés): áthat, betölt, eltölt, elhatalmasodik (valakin), hevít
 • (víz): forr, zubog, gyöngyözik, bugyog

miszerint

kötőszó
 • hogy