leleményes szinonimái

melléknév
 • ügyes, találékony, mozgékony, szemfüles, talpraesett, élelmes, furfangos, agyafúrt, szellemes, fortélyos, invenciózus, ingeniózus (idegen)
 • ötletes, kreatív, szellemes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elvonatkoztat

ige
 • elvon, absztrahál (idegen), általánosít(idegen)
 • (valamitől): eltekint(valamivel)

jómódú

melléknév
 • tehetős, módos, gazdag, pénzes, vagyonos, jól szituált, sikeres, potens (régies), zsíros (bizalmas), bírhatós (tájnyelvi), van mit a tejbe aprítania
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leleményes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

látvány

főnév
 • látás (régies), panoráma, perspektíva
 • kép, kilátás, nézedelem (régies)
 • tünemény, fenomén (régies)
 • aspektus, szcéna (régies), jelenet

koncesszió

főnév
 • engedély, beleegyezés, hozzájárulás, felhatalmazás
 • (szaknyelvi): engedmény, árengedmény, kedvezmény, leértékelés

kivégzés

főnév
 • halálbüntetés, likvidálás, likvidáció

kétszeres

melléknév
 • dupla, kettőzött, kettős, megkettőzött, iker, megkettőztetett, megkétszerezett, duplex (szaknyelvi)

legújabb

melléknév
 • legfrissebb, mostani, legmodernebb, vadonatúj, legkorszerűbb
 • legutóbbi, utolsó

maholnap

határozószó
 • nemsokára, előbb-utóbb, csakhamar, hamarosan, rövidesen, a közeljövőben, közelesen (tájnyelvi), kisvártatva (választékos)

utasfülke

főnév
 • fülke, kupé
 • kajüt, kabin
 • utastér

jelentőség

főnév
 • fontosság, horderő, súly, lényeg, kihatás, nyomaték, relevancia (szaknyelvi)
 • érdem, érték, becs

izé II.

módosítószó
 • hát, szóval, hm

fordul

ige
 • perdül, penderedik
 • irányt vált, eltér
 • kanyarodik, kanyarul
 • (valaki, valami felé): irányul, terelődik
 • támad
 • (valakihez, valamihez): szól, beszél
 • folyamodik, föllebbez, kérést intéz
 • (valamilyenné): változik, alakul, válik

kakál

ige
 • ürít, szarik (durva), székel, nagydolgozik (bizalmas), tojik (bizalmas), trónol (bizalmas)

markol

ige
 • fog, szorít, tart
 • megmarkol, megragad
 • markolász, maricskál (tájnyelvi), markász (tájnyelvi)

megintés

főnév
 • figyelmeztetés, rendreutasítás, szidás, összeszidás, megrovás, feddés (választékos), korholás, szidalom, dorgálás, fejmosás (bizalmas), pirongatás, lehordás (bizalmas), leckéztetés, ledorongolás (bizalmas), intés, fincoltatás (tájnyelvi), lelkifröccs (bizalmas), hegyi beszéd (szleng), prédikáció (bizalmas)

belát

ige
 • belelát
 • áttekint, átlát, végiglát
 • elismer, tudomásul vesz, megért, fejet hajt (valami előtt), felfog, tisztába jön (valamivel), beismer, koncedál (szaknyelvi)

old

ige
 • bont, lazít, oldoz, kifűz, bogoz, felfejt, elválaszt
 • hígít, felereszt, vizez
 • felenged, felolvaszt
 • feloldoz

mostani

melléknév
 • jelenlegi, aktuális, pillanatnyi, mai, jelen (választékos), effektív, folyó, folyamatban levő, kurrens (idegen)
 • friss, legutóbbi, legújabb
 • korszerű, modern
 • érvényes, hatályos

lelkész

főnév
 • pap, lelkipásztor, lelkiatya, atya, tiszteletes, tisztelendő, lelkitanító (régies)

lapul

ige
 • simul, húzódik
 • szétterül
 • rejtőzködik, rejtekezik (tájnyelvi), bújik, bujkál, meghúzódik, meglapul, lappang, dekkol (szleng)
 • hallgat
 • lapít, sunyít, kushad (bizalmas), kusmorog (tájnyelvi), kuslónékodik (tájnyelvi) Sz: lapul, mint dinnye a fűben; lapul, mint nyúl a fűben; lapul, mint szar a fűben; lapul, mint hernyó a levél alatt; lapul, mint kánya előtt a csirke; lapul, mint ördög a töklevél alatt; lapít, mint aki a nadrágjába tett

logikus

melléknév
 • ésszerű, racionális, következetes, okszerű, józan, okos, értelmes, épkézláb, érthető, világos, áttekinthető, rendezett, belátható, felfogható, egyértelmű, szabatos, pontos, nyilvánvaló, magától értődő, látni való, szemmel látható, evidens, célszerű, jól átgondolt

módszer

főnév
 • eljárás, mód, metodika, metódus, fogás (bizalmas), recept, technika, technológia, taktika, szisztéma, stratégia, út, hogyan

lerohan

ige
 • leszalad, lefut, lenyargal, lerobog, leszáguld, levágtázik, levágtat
 • (valamit, valakit): megtámad, megszáll, legyőz, elfoglal, okkupál (régies), meghódít, bevesz, leigáz, igába hajt, igába kényszerít, igába vet, meghódoltat, uralma alá hajt
 • lehengerel, letöröl a pályáról (szleng)

koptat

ige
 • hord, visel, nyű, vásít, avít (régies), nyüstöl (bizalmas), strapál (bizalmas), nyúz, ványol, koszol, szaggat
 • mállaszt, porlaszt, morzsol, pusztít, rongál, erodál (idegen)

ma II.

főnév
 • jelen, jelenkor

mosakodás

főnév
 • mosdás, tisztálkodás, fürdés
 • zuhanyozás, tusolás
 • (bizalmas): mentegetőzés, exkuzáció (régies), exkuzálás (választékos)