légzés szinonimái

főnév
 • lélegzés
 • lélegzetvétel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsidóüldözés

főnév
 • pogrom (idegen)

nyakas

melléknév
 • makacs, konok, akaratos, engedetlen, makrancos, önfejű, csökönyös, ellenkező, dacos, megátalkodott, megrögzött, hajthatatlan, hajlíthatatlan, keménynyakú (régies), keményfejű, merev, kérlelhetetlen, ellenálló, kuruc (régies), kálvinista (tréfás)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a légzés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lakmározik

ige
 • eszik-iszik, dőzsöl, tobzódik, fal, zabál (szleng), nagykanállal eszik, lakozik (régies), falatozik, táplálkozik

kockás

melléknév
 • négyzethálós, négyzetrácsos
 • pepita, sakktáblaszerű

kitakar

ige
 • felfed, feltár, kibont, szabaddá tesz, lemeztelenít, lecsupaszít

keresztutca

főnév
 • köz, közle (tájnyelvi)

lecsapol

ige
 • elfolyat, leereszt, kiszív, kiereszt
 • levezet, elvezet, kiszárít, víztelenít

lumbágó

főnév
 • izomzsába, hexensussz (bizalmas)

újra I.

határozószó
 • ismételten, megint, ismét, újból, újólag, ismétlen (tájnyelvi), megest (tájnyelvi), újfent
 • elölről

járandóság

főnév
 • munkabér, bér, munkadíj, díj, fizetség, illetmény, fizetés, kereset, honorárium, gázsi (bizalmas), juttatás, apanázs (régies), zsold, kommenció (régies), szegődmény (régies)
 • örökrész, örökség, juss (tájnyelvi), hagyaték, osztályrész, rész

irt

ige
 • pusztít, elpusztít, eltávolít, gyilkol, öl, megsemmisít, kiszaggat, kivág, nyes (régies), vagdal (régies)
 • megszüntet

foglal

ige
 • hódít, meghódít, hatalmába kerít, szerez
 • (teret): betölt, elfoglal
 • megrendel, rezervál, biztosít, lefoglal
 • (magában foglal): tartalmaz, felölel, befogad
 • hoz (magával), von (maga után)
 • (valamibe): körbevesz (valamivel), önt (valamibe)
 • (rendszerbe): állít, besorol

jószántából

határozószó
 • magától, önként, önnön-kényen (tájnyelvi)

majoránna, majoranna

főnév
 • pecsenyevirág

meggátol

ige
 • megakadályoz, meghiúsít, gátat vet (valaminek), keresztez, feltart, útját állja, lehetetlenné tesz, megbénít, késleltet, keresztülhúz, hátráltat, leállít, megakaszt, visszaszorít, visszaver, féken tart, megállít

begyullad

ige
 • (tűz): meggyullad, begyúl, meggyúl, belobban, lángot vet, lángra kap, lángra lobban, fellobban, lobbot vet (választékos)
 • (szerves anyag): befüllik, befülled, megdohosodik, erjed
 • (motor, rakéta): beugrik, beindul, indul, pöccen (szleng)
 • megijed, beijed, megriad, megrémül, begazol (bizalmas), berezel (bizalmas), betojik (bizalmas), megszeppen, inába száll a bátorsága, frászt kap (szleng), rájön a frász (szleng), rájön a szívbaj (bizalmas)
 • (seb): elmérgesedik, elförmed (tájnyelvi), elvetemül (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): felbosszankodik, haragra lobban, kijön a sodrából, kifogy a béketűrésből

odakap

ige
 • odanyúl, hozzáér
 • odaránt, magához ránt
 • (bizalmas): megég, leég, odakozmál, lekozmásodik
 • (tájnyelvi): odaszokik

modernizál

ige
 • korszerűsít, átépít, újjáalakít, újjászervez, újjáépít, megújít, fejleszt

legyűr

ige
 • leteper, leterít, lebír, legyúr, alányom, felülkerekedik, legyőz, leküzd, megtetejéz (tájnyelvi)
 • leerőltet, lenyel, megeszik, legentet (tájnyelvi), legyürköl (tájnyelvi)

lábjegyzet

főnév
 • lapalji jegyzet
 • kommentár, interpretáció

levélbélyeg

főnév
 • bélyeg, postabélyeg

mindenhonnan

határozószó
 • mindenünnen, mindenünnét (tájnyelvi), mindenfelől

lelkesedés

főnév
 • hevület, tűz, szenvedély, hév, energia, lendület, lelkesség, lelkesültség, odaadás, elragadtatás, fölbuzdulás, buzgóság, lángolás, rajongás, túlfűtöttség, elevenség, izgatottság
 • eksztázis, egzaltáció (régies), enthuziazmus, animozitás (idegen)
 • rajongás, imádat, ováció, pátosz

kompatibilis

főnév
 • összeillő, összekapcsolható, összeilleszthető

locsolkodik

ige
 • locsol, öntöz, öntözködik
 • (tájnyelvi): lubickol

mivelhogy

kötőszó
 • mert, minthogy, miérthogy, mivel