kisbaba szinonimái

főnév
 • baba, bébi, babuci, babica (tájnyelvi), buba (tájnyelvi), újszülött, pólyás, pólyás baba, csecsemő, csecsszopó, kisded, kisgyermek, palánta, csemete, csimota (bizalmas), kispulya, kölyök, poronty (bizalmas), kicsi, pici, csöppség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fióka

főnév
 • kicsinye (valaminek), utód, sarj, fia (választékos), fiók (tájnyelvi), kölyök
 • madárfióka

túlfűtött

melléknév
 • túlmelegített, túlhevített
 • fokozott, szertelen, túlhajtott, mértéktelen, extrém
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kisbaba szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kihallatszik

ige
 • kicsendül, kihallik, kihallszik (tájnyelvi)

kackiás

melléknév
 • (férfi): hetyke, nyalka (régies), délceg, deli, snájdig (bizalmas)
 • (menyecske): kardos, tűzrőlpattant

jelkulcs

főnév
 • kód, rejtjelkulcs, jelmagyarázat, nyitja (valaminek)

humorista

főnév
 • tréfacsináló, tréfamester, viccmester, komikus, komédiás, poéngyáros (bizalmas), elménc (régies)
 • parodista

kincstár

főnév
 • állampénztár, kincsesház (régies), kincseskamra, kincsesbánya, kincsestár, kamara (régies), tárház (régies)
 • páncélkamra, páncélszekrény, trezor (idegen), mackó (szleng)

kórház

főnév
 • betegház (régies), hospitály (régies), ispotály (régies), kóroda (régies), lazarett (régies), kórlak (régies), gyógyintézet, gyógyház, klinika

takaratlan

melléknév
 • leplezetlen, kendőzetlen, álcázatlan, nyílt, egyenes

harangoz

ige
 • kongat, húzza a harangot, gingallóz (tájnyelvi), búgat (tájnyelvi), kolontyol (tájnyelvi)
 • csönget, csenget, csilingel Sz: húzzák már a levesnótát
 • (lábbal): lóbál, lógáz

hallgat

ige
 • figyel, fülel (bizalmas), fülét hegyezi, fülét kinyitja, figyelemmel kísér, meghallgat, figyelmez (régies), hallgatódzik, hallgatkozik (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): szót fogad, csüng (valakin), ragaszkodik (valakihez), engedelmeskedik (valakinek), figyelembe vesz, hajlik
 • tűr, eltűr, lenyel (bizalmas), vesztegel (régies), lapul (pejoratív), kushad (bizalmas), kussol (durva), tartja a pofáját (durva)
 • visszahúzódik, csendben van, meg se mukkan, megkukul (bizalmas), elnémul Sz: hallgatásba merül, hallgatásba burkolózik, befogja a száját; csomót köt a nyelvére; egy szót se szól, azt is halkan mondja; egy kukkot sem szól; elfagyott a beszélő sípja; fél, hogy megfázik a nyelve; fülel, mint nyúl a bokorban; hallgat, mint a csuka; hallgat, mint a nagyharang nagypénteken; hallgat, mint a sült hal; hallgat, mint a néma harang; hitelbe beszél; ki nem vehetsz egy szót belőle; lakat van a száján; nem szól, mint a fa; néma, mint a sír; ókumlál, mint a nyúl; se kukk, se bakk; vizet vesz a szájába
 • látogat (előadást), eljár (előadásra)

erdeifenyő

főnév
 • keményfenyő, németfenyő

hazakísér

ige
 • hazavezet, hazakezel (tájnyelvi), hazaduvaszt (tájnyelvi), hazakísért (tájnyelvi)

köldök

főnév
 • púp (tájnyelvi), burik (tájnyelvi), melleszája (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): facsap, ék, pecek, tipli

külalak

főnév
 • külszín, külcsín (választékos), látszat, kivitel, forma, kiállítás, külső, arculat, kinézés

ágens

főnév
 • ügynök, kém, spion, besúgó
 • közvetítő, ügyvivő
 • cselekvő (szaknyelvi)

megvető

melléknév
 • lenéző, lekicsinylő, lebecsülő, fitymáló, lefitymáló, semmibe vevő, lekezelő
 • elítélő, lesújtó, elmarasztaló

mandragóra

főnév
 • álomfű, alraun (idegen)

kisegítő II.

főnév
 • helyettes, segéd, segéderő, segítőtárs, munkatárs, mindenes, alkalmazott, asszisztens, famulus (régies), subsidiarius (idegen)

kifogy

ige
 • elfogy, kiapad, kikopik (valamiből), elkel, kimelled (tájnyelvi)
 • kimerül, kiürül, kiszárad

kokárdavirág

főnév
 • bagolyszem, papagájvirág, szépasszony szeme

mágia

főnév
 • varázslás, varázslat, boszorkányság, ördöngösség, bűbájosság, bájolás, igézés
 • bűvészet, szemfényvesztés

kitakar

ige
 • felfed, feltár, kibont, szabaddá tesz, lemeztelenít, lecsupaszít

kán

főnév
 • (mongol, török): uralkodó, fejedelem

kongresszus

főnév
 • értekezlet, tanácskozás, konferencia, gyűlés
 • törvényhozás, országgyűlés, parlament

maliciózus

melléknév
 • rosszmájú, rosszindulatú, rosszhiszemű, gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csípős, vicces, csúfondáros, fullánkos, pimasz, csipkelődő, fölényes, lenéző, kárörvendő, kaján, maró, epés, szatirikus, szarkasztikus (választékos)