mind I. szinonimái

névmás
 • mindegyik, mindenik (tájnyelvi), mindmegannyi, mindahány, mindannyi, egytől egyig, összes, valamennyi, egy lábig (tájnyelvi), egy szálig, valahány, minden, mindenki, mindnyájan, csupa

mind II. szinonimái

határozószó
 • mindinkább, mindig, egyre

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közötte

határozószó
 • közte, közepette

értelmiség

főnév
 • intelligencia
 • értelmesség (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mind szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

melódia

főnév
 • dallam, motívum, hanglejtés
 • dal, nóta, ének, zene, muzsika, szám
 • (szleng): munka, meló (bizalmas), robot (pejoratív)

meg

kötőszó
 • és, s, azonkívül, azonfelül, továbbá, valamint
 • viszont, pedig, ellenben, azonban

mandátum

főnév
 • megbízás, megbízólevél, megbízatás, felhatalmazás, jogosítvány

lecsatol

ige
 • leold, lekapcsol, leakaszt, levesz
 • leválaszt

mérv

főnév
 • mérték, arány, fok

nagyságos

melléknév
 • tekintetes (régies), téns (régies), tekintélyes, nemzetes (régies), méltóságos
 • (tájnyelvi): ritka, drága

kórus

főnév
 • énekkar, kar, énekegyüttes, dalárda, dalkör (régies)
 • kórusmű
 • karzat

koncesszió

főnév
 • engedély, beleegyezés, hozzájárulás, felhatalmazás
 • (szaknyelvi): engedmény, árengedmény, kedvezmény, leértékelés

hódoló II.

főnév
 • udvarló, gavallér, lovag (bizalmas), imádó, tisztelő, csodáló, rajongó

kötelező

melléknév
 • kényszerítő, kényszerű, törvény szabta, megszabott, előírt, hivatalos, előírásos, megkövetelt, kénytelenítő (régies), obligát (régies), obligatórikus (régies)
 • köteles(idegen)

nehézkes

melléknév
 • lomha, lassú, ügyetlen, darabos, merev, esetlen, málé, ügyefogyott, lassúvérű, buszma (tájnyelvi), szögletes, ormótlan, tébláb (tájnyelvi), kényelemszerető, pedáns, kicsinyes, akadékoskodó, fontoskodó, aggályoskodó, halogató, lassú észjárású, kényszeredett
 • körülményes, bonyolult, vontatott, akadozó, döcögős, egyenetlen, körülményeskedő
 • rusztikus
 • (régies): viselős, várandós, terhes, pocakos (bizalmas)
 • vemhes, hasas

odaát

határozószó
 • túloldalt, túlnan (tájnyelvi), túl, átellenben
 • a szomszédban(tájnyelvi)

derít

ige
 • (fényt derít vmire): megmagyaráz, megvilágít, megvilágosít, kifejt, tisztáz
 • (régies): megvilágít, bevilágít
 • (jókedvre derít): felderít, felélénkít, megvidámít, felvidít, jókedvre hangol
 • (szaknyelvi): szűr, filtrál, iszaptalanít, tisztít

redő

főnév
 • hajték (régies), hajtás, berakás, pliszé
 • ránc, barázda

partvidék

főnév
 • tengerpart, partvonal, tengermellék, partmellék (régies), strand

minden II.

főnév
 • mindenki, minden dolog
 • a világegyetem, a világmindenség, mindenség, univerzum, kozmosz

mell

főnév
 • mellkas
 • mellüreg
 • emlő, kebel (választékos), cici (bizalmas), begy, bögy, csecs, csöcs (durva), didi (bizalmas), duda (szleng), tejcsárda (szleng), tejcsarnok (szleng), lökhárító (szleng), tőgy (durva)
 • mellehúsa
 • (ing, ruha melle): eleje

munkaszünet

főnév
 • szabadság, pihenés, pihenő, hétvége, víkend, ünnep
 • szünet, leállás, fájront (régies)

párás

melléknév
 • páradús, páratelt, nedves, nyirkos, ködös
 • (szem): fátyolos, könnyes, homályos

modern

melléknév
 • korszerű, mai, mostani, újszerű, divatos, menő (szleng), újmódi (régies)
 • korunkbeli, haladó

megboldogult

melléknév, főnév
 • elhunyt, megholt, néhai, egykori, elköltözött, boldogult, Istenben boldogult, halott, üdvözült

műves

melléknév
 • míves, kidolgozott, aprólékos, díszes, finom
 • (tájnyelvi): munkás, dolgos

pártfogolt

főnév, melléknév
 • protezsé (régies), kegyelt (régies), támogatott
 • védenc, kegyenc, gyámolt (régies)