kiüzen szinonimái

ige
 • (valakiért, valamiért): behív, behívat, behozat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fokos

főnév
 • csákány, fokoscsákány

megjelentet

ige
 • közzétesz, kiad, közöl, kinyomtat, kibocsát, terjeszt, elterjeszt, leközöl, lehoz (bizalmas), közread, nyilvánosságra hoz, közrebocsát, közhírré tesz, publikál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiüzen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kinti

melléknév
 • kint levő, külső, külszíni, felületi, felszíni, külsőleges, kül-, távoli, kívülálló, kívülről jövő, szélső, periferikus (idegen), periferiális (idegen)
 • külföldi, külországi, idegen

karcsú

melléknév
 • nyúlánk, vékony, nádszáltermetű, párductestű, darázsderekú, szilfid (régies), deli, sudár, sugár, surján (tájnyelvi) Sz: karcsú, mint a nádszál; tűbe lehet fűzni

kackiás

melléknév
 • (férfi): hetyke, nyalka (régies), délceg, deli, snájdig (bizalmas)
 • (menyecske): kardos, tűzrőlpattant

igazhitű

melléknév, főnév
 • igazhívő, mohamedán
 • hithű

kiszab

ige
 • kivág, kimetsz, kihasít, kialakít
 • megállapít, megszab, kimér, rámér, kioszt, kiró, elrendel, megjelöl, utasít, aránylagoz (régies), normál (régies), diktál, dimenzionál (idegen)

köréje

határozószó
 • körül, mellé, melléje, hozzá, köré

táplál

ige
 • etet, ellát, élelmez, hizlal, szoptat, emlél (régies), alimentál (régies)
 • nevel, tart, ápol, istápol, dajkál
 • éleszt, élesztget, fejleszt, éltet, szít, izzít, fűt, gerjeszt, fokoz, növel, adagol, ébren tart, melenget (választékos)

hátvéd

főnév
 • utóvéd, utóhad, utócsapat, végsereg (régies)
 • védő, védőjátékos, bekk (régies)

harmadéves

melléknév, számnév
 • harmadikos, harmadik évfolyamos

eseménytelen

melléknév
 • egyhangú, unalmas, untató, álmosító, monoton, szürke, lapos, színtelen, csendes

hétpróbás

melléknév
 • tapaszalt, megátalkodott, megrögzött, cégéres, javíthatatlan, notórius, ravasz, vagány (bizalmas), belevaló (bizalmas), minden hájjal megkent, mindenre kapható, rafinált, dörzsölt (bizalmas), fifikás (bizalmas), furmányos

következtet

ige
 • kitalál, kimutat, okoskodik, gondol, konkludál (idegen), eredményre jut, levezet, megállapít

lassít

ige
 • fékez
 • hátráltat, késleltet, visszatart, visszafog, akadályoz

aláaknáz

ige
 • aknásít
 • aláás, gyengít, bomlaszt, tönkretesz, feldúl, felforgat, veszélyeztet

mered

ige
 • ágaskodik, nyújtózik, gebeszkedik (tájnyelvi), megfeszül, feláll, kimagaslik, felnyúlik
 • merevedik, megdermed
 • (valahova, valamire): irányul, néz, bámul

még

határozószó
 • idáig, ez ideig, eddig
 • azonkívül, azonfelül, amellett, ráadásul, ezenkívül, továbbá, méghozzá, mi több, tetejében

kiválogat

ige
 • kiszed, kiemel, különválaszt, osztályoz, szortíroz (bizalmas), szelektál, fajtáz (régies), minősít, rangsorol
 • megtisztít, megrostál, kiselejtez, kimustrál, kiszuperál (bizalmas)

kimerült

melléknév
 • kifáradt, elgyengült, elerőtlenedett, erőtlen, összetört, elcsigázott, holtfáradt, hullafáradt, dögfáradt, megviselt, elbágyadt, elesett, eltompult, lankadt, lenyúzott, kikészült (szleng), maccs (idegen), tropa (szleng), agyonstrapált (bizalmas), lerobbant (szleng), kipurcant (szleng), csikasz (tájnyelvi), kajlott (tájnyelvi), se holt, se eleven
 • kihasznált, kiaknázott, kimerített, kitermelt, kiürült

korlátolt

melléknév
 • korlátozott, behatárolt, meghatározott, előírt, szabályozott, megszorított
 • szűk látókörű, rövidlátó, vaskalapos, maradi, szemellenzős, nyárspolgár
 • buta, együgyű, hatökör, nehézfejű, ostoba, hülye, bornírt (idegen), stupid

masíroz

ige
 • menetel, marsol (tájnyelvi), vonul

kockás

melléknév
 • négyzethálós, négyzetrácsos
 • pepita, sakktáblaszerű

katlan

főnév
 • üstház, tűzhely, góc (régies)
 • (régies): kazán
 • kemence
 • szenelő (régies), hamulyuk (régies)
 • serpenyő, vasfazék
 • kráter
 • völgykatlan, hegykatlan
 • teknő, gödör, akna

köbtartalom

főnév
 • térfogat, űrtartalom, befogadóképesség, kapacitás, kubatúra (régies)

mechanizál

ige
 • gépesít, automatizál, motorizál, villamosít
 • elgépiesít, gépiessé tesz