madár szinonimái

főnév
 • szárnyas (választékos), szárnyasvad (szaknyelvi)
 • (szleng): pali (szleng), palimadár (szleng)
 • (szleng): repülőgép, repülő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kamaszkor

főnév
 • serdülőkor, serdülés, pubertás (szaknyelvi)
 • ifjúkor

fukar II.

főnév
 • (régies): haszonbérlő
 • kalmár (régies), kereskedő, gabonakereskedő
 • (régies): vámos
 • pénzember
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a madár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leszid

ige
 • összeszid, megfedd, megszid, megdorgál, megpirongat, leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), legorombít (bizalmas), leszúr (bizalmas), letol (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lebarnít (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz (valakit) (bizalmas), lebasz (durva) Sz: lekap vkit a lábáról; megmossa a fejét; lekapja a tíz körméről; felolvasták neki a leckét

közbevág

ige
 • belevág, közbeszól, beleszól, félbeszakít, megszakít

könnyed

melléknév
 • könnyű, ügyes, gyors, ruganyos, fürge, fiatalos, lezser (bizalmas), hajlékony (választékos), kecses (választékos), légies, finom, elegáns
 • felszabadult, fesztelen, oldott, játékos, laza (bizalmas), szórakoztató, közvetlen, kötetlen, sima, folyékony, keresetlen, mesterkéletlen, természetes, családias, gördülékeny

kimerül

ige
 • kiapad, elfogy, kiürül, megszűnik, elérctelenedik (szaknyelvi), elmeddül (szaknyelvi), elszegényedik (szaknyelvi)
 • elfárad, kifárad, elgyengül, elerőtlenedik, ellankad, elcsigázódik, eltikkad, elbágyad, kifullad, kikészül, kidöglik (durva), kipurcan (szleng), kifingik (szleng), kipuhul (tájnyelvi), elándorodik (tájnyelvi) Sz: kivan, mint a liba; alig áll a lábán
 • szorítkozik (valamire)
 • (régies): előbukkan, felbukkan, kivillan

lodzsa

főnév
 • erkély, balkon

megerőltet

ige
 • kimerít, túlterhel, kifáraszt, elcsigáz, meghajt, igénybe vesz, megvisel
 • meghúz, megrándít, túlterhel
 • (megerőlteti magát): erőt vesz magán, összeszedi magát, megembereli magát

vám

főnév
 • vámilleték, vámdíj, tarifa
 • járandóság
 • vámház, vámhely, vámhivatal, vámhíd

karton1

főnév
 • kartonpapír, papírlemez, keménypapír, kéregpapír, papírmasé (idegen), papundekli (bizalmas), dekli (bizalmas)
 • papírdoboz
 • nyilvántartó kártya, katalóguscédula
 • egységcsomag

kan

főnév
 • hím, bak, apaállat
 • vadkan, vaddisznó
 • (bizalmas): kujon (bizalmas), kéjenc, nőcsábász, nőbolond, donjuan (idegen)

genetikus

melléknév
 • keletkezési, fejlődési
 • származási, öröklési, öröklött
 • (módszer): származtató, eredeztető, oknyomozó, történeti

képtelen II.

határozószó
 • bődületes, iszonyú, fantasztikus, óriási

meghámoz

ige
 • megtisztít, megtisztogat, lehámoz, lehéjaz, hánt, lehánt, lehántol, meghánt (régies), meghéjaz (régies), levesz, leszed, lehúz, eltávolít, megpucol (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megver, elegyenget, eltángál, eldönget, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, elnadrágol, kioszt (bizalmas), ellátja a baját, elhegedüli a nótáját
 • (szleng): kifoszt, kirabol, kizsebel (bizalmas), levetkőztet (bizalmas), megkopaszt (bizalmas)

megúszik

ige
 • átúszik, leúszik, keresztülúszik

bevásárlótáska

főnév
 • cekker (bizalmas), szatyor, táska, necc (bizalmas)

örvendezik

ige
 • örül, ujjong, örömét leli, örvend, fel van dobva (bizalmas), kiugrik a bőréből

nekiütődik

ige
 • koccan, nekicsapódik, nekiütközik, nekiesik
 • eltalál, összeütközik, beleszalad

maga II.

határozószó
 • magában, önmagában, önmagára, magára, egyedül, egyes-egyedül, egymaga, egymagában, magányosan, egy szál maga, önnönmaga

lerongyolódik

ige
 • leszakad, lefeslik (tájnyelvi), lefoszlik (tájnyelvi), levedlik (tájnyelvi), lekopik, lemállik, lemegy
 • elszegényedik, legatyásodik (bizalmas)

megagitál

ige
 • meggyőz, rábeszél, rávesz, megnyer, beszervez

napos II.

főnév
 • ügyeletes, szolgálatos, vigyázó, szolgálattevő (régies), inspekciós (szaknyelvi)

malátacukor

főnév
 • maltóz (idegen)

közlékeny

melléknév
 • beszédes, bőbeszédű, nyitott, kommunikatív (szaknyelvi), barátságos

megbűnhődik

ige
 • megfizet, meglakol, elveszi méltó büntetését, megszenved, megkeserül (valamit), lakol, levezekel, expiál (régies) Sz: megissza a fekete levest; fejére esett a sulyok; nem viszi el szárazon; nagy árat fizet

nekiáll

ige
 • nekikezd, nekifog, nekilát, hozzálát, hozzákezd, munkához lát, nekibuzdul, belefog, belekap, megteszi az első lépést
 • (tájnyelvi): nekiesik, nekitámad