koca szinonimái

főnév
 • anyadisznó, emse, göbe (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

himpellér

főnév
 • gazember, csirkefogó, gazfickó, szélhámos, svindler (bizalmas), svihák (bizalmas), kókler, pernahajder, zsivány (régies), semmirevaló, semmirekellő, akasztófavirág, mákvirág
 • csibész, gézengúz, kópé, rosszcsont, lókötő, ördögfióka, jómadár, imposztor

átszel

ige
 • átrepül
 • átkel, keresztez, áthajózik, átevez, átúszik
 • áthalad, átmegy, végigfut, keresztülmegy, végigmegy
 • átível
 • átmetsz, átvág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a koca szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kísér

ige
 • visz, vezet, irányít, kalauzol
 • támogat, pártfogol, vigyáz, véd, gardíroz (idegen), eszkortál (idegen), oltalmaz, gyámolít, hazakezel (tájnyelvi)
 • követ, csatlakozik, nyomon követ, nyomon kísér, nyomában van (valakinek), utána indul (valakinek), társul szegődik (valakihez)
 • velejár, együtt jár, követ
 • megfigyel, ellenőriz, felügyel, szemmel tart, számon tart, kontrollál
 • aláfest, kontráz (idegen), szekundál (régies)

kazal

főnév
 • rakás
 • halom, csomó
 • asztag, boglya, petrence

kántor

főnév
 • (egyházi) énekes, hangász (tájnyelvi), elöléneklő (régies)
 • (régies): diák

ima

főnév
 • fohász, imádság, hálaadás, zsolozsma, könyörgés, fohászkodás, esdeklés, esedezés, folyamodás, kérlelés

kiürül

ige
 • kifogy, kiüresedik
 • (szervezetből): kitisztul, kipurgálódik (szaknyelvi)
 • elnéptelenedik

követelés

főnév
 • parancs, elvárás, sürgetés, kikényszerítés, kierőszakolás, vindikálás (idegen)
 • járandóság, tartozás

táskarádió

főnév
 • zsebrádió, hordozható rádió, koffervevő (szleng)

hegyező

főnév
 • faragó (tájnyelvi)

hatáskör

főnév
 • hatalmi kör, jogkör, illetékesség, kompetencia (szaknyelvi), munkakör, szerepkör, feladatkör, ügykör, megbízás, felhatalmazás, reszort (idegen), tiszt, tisztség, funkció, jogosultság, jogosítvány, műkör (régies), működési kör, működési terület

étrend

főnév
 • diéta, menü

hirdetőtábla

főnév
 • faliújság, falitábla, tacepao (bizalmas)

közlékeny

melléknév
 • beszédes, bőbeszédű, nyitott, kommunikatív (szaknyelvi), barátságos

ledöf

ige
 • leszúr, leterít, felöklel
 • leöl, levág, megöl

álca

főnév
 • lárva
 • álarc, maszk, maskara, álruha

metronóm

főnév
 • ütemjelző, ütemmérő

megcsapol

ige
 • csapra ver, csapra üt, meglékel, kilyukaszt
 • kiereszt, kienged
 • megkatéterez
 • (szleng): megkopaszt, kiforgat, megzsarol, megvág (szleng), megpumpol (szleng)

kócos

melléknév
 • fésületlen, rendetlen, borzas, bozontos, gubancos, gubás (régies), torzonborz, loboncos, lompos (régies), kusza, zilált, csapzott, boglyas, fürtös (régies) Sz: boglyas, mint a sarjúpetrence; borzas, mint a pemete; ellopta a cigányasszony fésűjét; elveszett a fésűje; haja, mint a csepű; olyan a feje, mint egy szekér széna; olyan a feje, mint a szarkafészek; olyan a feje, mint a szénaboglya; olyan boglyas, mint az ördög; sima, mint a bokor; szénaboglya a haja; úgy áll a haja, mint a szénaboglya; úgy áll a haja, mint a disznóserte; úgy áll a haja, mint a teremtett világ; úgy áll a haja, mint Isten szénája

királynő

főnév
 • regina (idegen), királyné (régies)
 • (sakkban) vezér
 • méhkirálynő, anyaméh

kölcsönkér

ige
 • kölcsönbe kér, kölcsönvesz, kölcsönöz, elkér, igényel, kéreget, kölcsönkéreget (pejoratív), koldusoskodik (pejoratív), kunyerál (szleng), darizik (szleng), pumpol (bizalmas)

megalapoz

ige
 • alátámaszt, indokol, megokol, magyarázatot ad, magyaráz, etablíroz (régies), kifejt, értelmez, megvilágít, kellő megvilágításba helyez

kondenzátor

főnév
 • áramsűrítő, sűrítő

kelt, költ

ige
 • ébreszt, felkelt, felébreszt, felzavar, felráz, felver, felriaszt, kiugraszt az ágyból
 • előidéz, okoz, fakaszt, támaszt, indít, gerjeszt, szít, gyújt, kivált, eredményez
 • kelt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

köröm

főnév
 • karom, pata

megborzong

ige
 • borzad, megremeg, megdöbben, libabőrös lesz, végigfut a hátán a hideg, borzonkodik (tájnyelvi), összerázkódik, vargát ránt (tájnyelvi)