szaru szinonimái

főnév
 • szaruanyag
 • (régies): tülök, szarv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

önzetlen

melléknév
 • áldozatos, áldozatkész, odaadó, önfeláldozó, altruista (választékos), altruisztikus (idegen), emberbaráti, nemes lelkű, jószívű, jólelkű, jóindulatú, jóakaratú, filantróp

kénye-kedve

személyragos főnév
 • tetszése, kívánsága, akarata, önkénye
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szaru szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sűrű II.

főnév
 • sűrűség (régies), erdő
 • liget, bozót

revideál

ige
 • átnéz, átvizsgál, felülvizsgál, felülbírál, átértékel, ellenőriz
 • módosít, megváltoztat, helyesbít, korrigál

rekord

főnév
 • csúcs, csúcsteljesítmény, csúcseredmény, rekorderedmény

pirkadás, pirkadat

főnév
 • hajnal, hajnalhasadás, hajnalodás, napkelet, hajnalpír, virradat, pitymallat (tájnyelvi), napkelte, derengés, reggeli szürkület, korány (régies)

szalmaszál

főnév
 • szívószál
 • remény, mentség, kilátás

színjáték

főnév
 • színmű, színdarab, dráma
 • (választékos): alakoskodás, komédiázás, színlelés, megjátszás

örökös II.

főnév
 • várományos, utód, szukcesszor (idegen), ivadék
 • jogutód

öklöz

ige
 • üt, ver, ütöget, ütlegel, püföl (bizalmas)
 • verekszik
 • bokszol

masamód

főnév
 • (régies): varrólány, varrónő
 • (régies): kalaposlány, divatáruslány

összeütközés

főnév
 • csata, háború, ütközés
 • karambol, szerencsétlenség, baleset
 • összetűzés, összecsapás, csetepaté, megütközés, incidens, konfliktus, nézeteltérés, nézetkülönbség, affér (bizalmas), viszály, kollízió (idegen), csatározás, civakodás, civódás, perpatvar, veszekedés

szokik

ige
 • hozzászokik, megszokik, beilleszkedik, idomul, alkalmazkodik

tányérvirág

főnév
 • napraforgó, tányérrózsa (tájnyelvi)

haláleset

főnév
 • halálozás, gyászeset (választékos), elhunyta (valakinek), kimúlás, távozás az élők sorából, az árnyékvilág elhagyása

végtisztesség

főnév
 • temetés, gyászszertartás

tucatáru

főnév
 • bóvli, vásári áru
 • tömegáru

szatír

főnév
 • kéjenc, élvhajhász
 • pederaszta

summáz

ige
 • összefoglal, összegez, összesít
 • összead

szereplő II.

főnév
 • színész, aktor (régies), statiszta, figuráns (régies)
 • alak, figura

tötyörészik

ige
 • (bizalmas): piszmog, bíbelődik, szöszmötöl, pepecsel, vacakol, gatyázik (szleng), bajmolódik (bizalmas), szuszmálkodik (tájnyelvi), szutyakol (tájnyelvi), tökölődik (durva), kukacol (szleng)

szélesség

főnév
 • bőség, nagyság, kiterjedés, vastagság, latitúdó (idegen), szél (tájnyelvi)
 • (régies): terjengősség

rizikó

főnév
 • kockázat, kockáztatás, veszély, bizonytalanság, vakmerőség

szétszalad

ige
 • széjjelszalad, szétfut, széjjelfut, szertefut, szétugrik, szétszéled, széjjelszéled, elszéled
 • elterjed, szétterjed

trónol

ige
 • uralkodik
 • ural
 • feszít, pöffeszkedik (pejoratív), elterül (pejoratív), ül, üldögél
 • (tréfás): szükségét végzi, nagydolgozik (bizalmas), székel, kakál (bizalmas), tojik (bizalmas), kulázik (szleng), kipakol (szleng), szarik (durva), kábelt fektet (szleng)