keresztel szinonimái

ige
 • elnevez, nevet ad
 • (bort): pancsol, hígít, hamisít, vizez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltöröl

ige
 • eltüntet, megsemmisít, felszámol, visszavon, hatálytalanít, érvénytelenít, deleál, likvidál, nullifikál (idegen), felmorzsol, leradíroz (szleng), elenyészt (régies)

rávesz

ige
 • felvesz, magára vesz, magára ölt
 • rábír, megnyer, rábeszél, rászed, megfőz (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), megpuhít (bizalmas), megdumál (bizalmas), levesz a lábáról, rákényszerít, belevisz, ráösztökél
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keresztel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kása

főnév
 • pép, habarcs (régies)
 • nyák, püré
 • köles
 • rizs
 • dara

illúzió

főnév
 • látszat, érzékcsalódás, káprázat, tévedés, képzelgés, ábrándkép
 • alaptalan remény, hiú ábránd, önámítás, önáltatás

idegen

melléknév
 • külföld, külhon, külország

hátra

határozószó
 • hátulra, hátrafelé
 • visszafelé, vissza, curukk (tájnyelvi), curikk (tájnyelvi), farta (tájnyelvi), rükvercbe (szaknyelvi)
 • későre
 • vissza a múltba

kenyérkereset

főnév
 • megélhetés, foglalkozás, állás, munka, keresetmód (régies), kenyér

kilátszik

ige
 • kiáll, kinyúlik, kivan, kilóg, kivirít, kirí, kiütközik, előreugrik, kicsüng, kivillan, kiviggyanik (tájnyelvi)
 • (régies): kitűnik, kitetszik, kiviláglik, kiötlik (régies), szembeötlik, szembetűnik

szenved

ige
 • kínlódik, sínylődik, sorvad, gyötrődik, senyved, vajúdik, vesződik, bajlódik, laborál (régies)
 • tűr, kiáll, kibír, elvisel, fáj (valakinek) Sz: szenved, mint a kutya; majd megfeszül kínjában; a falra mászik kínjában; kínlódik, mint a paszuly hús nélkül

gukker

főnév
 • kukker, látcső, messzelátó, távcső

gitározik

ige
 • penget

elmaradhatatlan

melléknév
 • elkerülhetetlen, szükséges, óhatatlan, sorsszerű, velejáró, kényszerű (régies), obligát (választékos), állandó, kötelező, biztos, szokásos
 • hűséges, kitartó, elválhatatlan

gyökeredzik, gyökere

ige
 • alapszik, alapul
 • ered, származik

kiötlik2

ige
 • (tájnyelvi): szembeötlik, feltűnik, előtűnik

konszenzus

főnév
 • egyetértés, nézetazonosság, összhang
 • egyezség, megegyezés, megállapodás, szerződés, szövetség, paktum (régies), alku, kompromisszum, kiegyezés, konvenció (szaknyelvi)
 • beleegyezés, jóváhagyás, hozzájárulás, elfogadás, helybenhagyás, engedélyezés
 • (régies): határozat

megemlékezés

főnév
 • ünnepély, emlékünnepély, kommemoráció (régies)
 • visszapillantás, emlékezés
 • búcsúztató, nekrológ
 • köszöntés, köszöntő

légtornász

főnév
 • kötéltáncos, akrobata, artista, trapézművész

keresztszülő

főnév
 • kereszt (bizalmas), keresztapa, keresztpapa (bizalmas), koma (tájnyelvi), keresztkoma (tájnyelvi)
 • keresztanya, keresztmama (bizalmas), komaasszony (tájnyelvi)

karnis

főnév
 • függönytartó, függönyrúd

kies

melléknév
 • idilli, bájos, hangulatos, kellemes, szép, bűbájos, elragadó, paradicsomi

lecsúszott

melléknév
 • deklasszált (idegen), lezüllött
 • elszegényedett, levitézlett, tönkrement, snassz (bizalmas), kócipor (tájnyelvi)

kétséges

melléknév
 • bizonytalan, kérdéses, vitatható, megkérdőjelezhető, problematikus, valószínűtlen, határozatlan, rejtélyes, talányos, misztikus, homályos, ingatag, reménytelen
 • kétértelmű, félreérthető
 • gyanús, kétes, dubiózus (idegen), kétségbevonható, vitatott, polemikus

informálódik

ige
 • tájékozódik, felvilágosítást szerez, utánajár, tudakozódik, tudakol, kérdez, kérdezősködik, érdeklődik

kihívás

főnév
 • megújrázás, tapsvihar, éljenzés
 • belekötés, provokálás (idegen), provokáció (idegen)

légitámadás

főnév
 • bombázás, repülőtámadás