felparcelláz, fölpar szinonimái

ige
 • feldarabol, feloszt, szétoszt, széttördel, kimér, részekre oszt, tagosít, tábláz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

puszta I.

melléknév
 • kopár, kietlen, sivár
 • elhagyatott, elhagyott, megműveletlen, kihalt, néptelen, lakatlan, elfoglalatlan, elnéptelenedett
 • üres
 • színtiszta, hamisítatlan, kendőzetlen, leplezetlen
 • csupasz, meztelen

őslakó

főnév, melléknév
 • bennszülött, őshonos, belföldi, őslakos, autochton (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felparcelláz, fölpar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feldörzsöl, földörzs

ige
 • feltör, felsebez, felcseszer (tájnyelvi), felhorzsol, felsért
 • (szleng): beköp (szleng), besúg (bizalmas)

elvetél

ige
 • abortál (szaknyelvi), elszül (tájnyelvi), halva szül (tájnyelvi)
 • elkallódik, elsikkad, füstbe megy

elsődleges

melléknév
 • első, legelső, eredeti, első fokú, ősi, alapvető, kezdeti, kiinduló, kiindulási, közvetlen, elemi, primer (idegen), lényeges, legfontosabb, legfőbb, vezető, leglényegesebb, jelentős, sarkalatos, elsőrendű, elsőrangú

elbeszél

ige
 • elmesél, elmond, leír, ecsetel, elregél, taglal, historizál (idegen), referál, előad, beszámol, közöl, tudat, tudósít
 • elcsacsog, elbeszélget

feljön, följön

ige
 • felmegy, felballag, felsétál, felmászik, felhág, felkúszik, felkapaszkodik, felkecmereg, felvánszorog, fellép, felér, felérkezik
 • felugrik, fellátogat, felnéz
 • felrándul, felruccan, felutazik, felszáll, felszárnyal, felemelkedik
 • megjelenik, láthatóvá válik, feltűnik, feltetszik (régies), kiemelkedik, felbukkan, megjelenik, megtetszik (régies)
 • feljavul, megerősödik, fejlődik, prosperál, virágzik

fogó II.

főnév
 • harapófogó, laposfogó, csipesz, csíptető, szeghúzó (szaknyelvi), pincetta (régies)
 • fül, fogantyú, nyél, markolat, csappantyú
 • fogócska, fogósdi
 • (régies): csapda, kelepce

nekiszalad

ige
 • nekifut, nekilendül, nekiiramodik
 • beleszalad, nekirohan, nekihajt, nekimegy, nekiütközik, egymásba szalad, nekiütődik, hozzáverődik, hozzávágódik

dara

főnév
 • gríz, búzadara, árpadara, kukoricadara
 • havas eső, hószemcse, hódara

csoportkép

főnév
 • élőkép, némakép
 • csoportfénykép, tabló

altatószer

főnév
 • altató, nyugtató, narkotikum (szaknyelvi), dormitivum (szaknyelvi), álompor (régies), álomszer (régies), álomital (régies), alutó (régies), mákony (régies), hypnoticum (régies)

díszes

melléknév
 • feldíszített, ékes, cifra, cikornyás, dali (régies), cafrangos, sallangos, dekoratív, pompás, pazar, műves, hímes (tájnyelvi), címeres (tájnyelvi), lafrancos (tájnyelvi), hacacárés (tájnyelvi) Sz: cifra, mint a rác oltár
 • díszbe öltözött, ünnepélyes, fényes, parádés
 • tekintélyes, rangos
 • (gúnyosan): semmirekellő, hitvány

formáció

főnév
 • kialakulás, kifejlődés
 • alakulat, képződmény
 • alakzat, felállás
 • alakulat, egység

gizgaz

főnév
 • gaz, gyom, dudva, gezemice (tájnyelvi), burján (tájnyelvi), gyimgyom (tájnyelvi)

internál

ige
 • büntetőtáborba vitet, elkülönít, kitelepít, áttelepít, száműz

házaspár

főnév
 • pár, emberpár, férj és feleség, házastársak

felragad, fölragad

ige
 • elragad, felkap, felfog, felcsíp
 • odaragad, ráragad

felbolydul, fölbolyd

ige
 • izgalomba jön, megriad, felébred, felriad

feszített

melléknév
 • feszes, megfeszített, megerőltető, erőltetett, fokozott

határtalan

melléknév
 • végtelen, vég nélküli, véget nem érő, végeérhetetlen, végeláthatatlan, beláthatatlan, illimitált (idegen)
 • hatalmas, óriási
 • nagyfokú, nagyarányú, mértéktelen, szertelen, túláradó, kitörő, éktelen, hallatlan, kimeríthetetlen, kifogyhatatlan, kiapadhatatlan, parttalan, feneketlen
 • engesztelhetetlen (gyűlölet)

feltálal, föltálal

ige
 • felszolgál, tálal, szervíroz, betálal (tájnyelvi), felad (bizalmas), felhord, körülhord, körülkínál
 • (pejoratív): elmond, előad, kibeszél, kifecseg

émelyít

ige
 • felkavarja a gyomrát, diszgusztál (régies), undorít, háborít (tájnyelvi)

fizetés

főnév
 • kiegyenlítés, törlesztés, utalványozás, térítés, rendezés, tejelés (szleng)
 • kereset, bér, jövedelem, munkadíj, javadalmazás, járandóság, tiszteletdíj, fizetség, illetmény, zsold, gázsi (bizalmas), fix (bizalmas), honorárium, ellátmány (szaknyelvi), díjazás, munkabér, javadalom, dotáció, juttatás, ellenszolgáltatás, ellátás

hazafi

főnév
 • patrióta, honfi (régies), hazafiú