krónikás szinonimái

főnév
 • történetíró, történész, jegyző
 • feljegyző, tudósító, elbeszélő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tutyi

melléknév
 • (tájnyelvi): mamusz, papucs, házicipő, cókó (régies), csoszi (tájnyelvi), csoszogó (tájnyelvi), lipegő (tájnyelvi), mennybelépő (tájnyelvi), pantofli (régies)

vonzalom

főnév
 • vonzódás, rokonszenv, szimpátia, érdeklődés, fogékonyság, előszeretet
 • szeretet, szerelem, hajlam, hajlandóság, inklináció (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a krónikás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

körülbelül

határozószó
 • kb., kábé, hozzávetőleg, közelítőleg, idestova, kvázi, majdnem, megközelítőleg, mintegy, szinte, cirka (bizalmas), nagy vonalakban, nagyjából, globálisan, approximatíve (idegen), csaknem, olyanformán, hasonlóan, lényegében, durván, többé-kevésbé, innen-onnan (tájnyelvi)

kikotyog

ige
 • (titkot): elárul, elmond, elszól, kibök, kibeszél, kifecseg, kilocsog, kikottyant (bizalmas), kiad, elpletykál, elcsacsog, eljár a szája, elköp (szleng), elpöntyög (tájnyelvi), kipötyög (tájnyelvi), kivartyog (tájnyelvi)

kiegyenlít

ige
 • ellensúlyoz, kompenzál, egalizál, nivellál, egy szintre hoz, kiegyensúlyoz, ellentételez, temperál (idegen), összehangol, összhangba hoz
 • áthidal, felold, eloszlat, elsimít, semlegesít, megszüntet
 • kifizet, megfizet, visszafizet, rendez, lekvittel (bizalmas), szaldíroz (idegen), rekompenzál (idegen), kielégít, kárpótol, leró, törleszt
 • egyenlővé tesz, behoz

kalap

főnév
 • kalpag, fejfedő, tökfedő (szleng), dekli (bizalmas), bré (idegen)

közgazdasági

melléknév
 • gazdasági, ökonómiai (szaknyelvi)

legyint

ige
 • suhint, csap, csapint (régies), legyent (tájnyelvi), lettyent (tájnyelvi)
 • illet, érint

tökfilkó

főnév
 • tökfej, tökkalap (régies), filkó (régies), fajankó, tökfejű, tökkelütött, szamár, ökör (durva), mamlasz, tahó (bizalmas), balfácán (bizalmas), lüketóni (bizalmas), tuskó (bizalmas), botfej (tájnyelvi), bükkfakolomp (tájnyelvi)

ifjúkor

főnév
 • ifjúság, fiatalság, fiatalkor, legénykor, leánykor, serdülőkor, kamaszkor, pubertás (szaknyelvi), gyerekkor, gyermekkor

hurcol

ige
 • szállít, cipel, trógerol (szleng), vonszol, hordoz, hurcolász, hordogat (régies), visz, hurimál (tájnyelvi)
 • deportál, száműz

felőröl, fölőröl

ige
 • szétmorzsol, szétzúz, porít, felaprít, szemcséz
 • fogyaszt, soványít, emészt, meggyötör, kimerít, megkínoz, tönkretesz
 • megsemmisít, elpusztít, felemészt

ingovány

főnév
 • láp, mocsár, posvány, nádas, berek, sárrét, zsombékos, semlyék, süppedék, fertő (régies), himbus (tájnyelvi), mocsoládé (tájnyelvi)
 • (régies): holt víz (régies), morotva

lelkiismeretlen

melléknév
 • erkölcstelen, gátlástalan, aggálytalan, tisztességtelen, kétszínű, képmutató, felelőtlen, állhatatlan, hanyag, kötelességmulasztó, perfid (idegen), tág lelkiismeretű (bizalmas)

majmol

ige
 • (pejoratív): utánoz, mímel, utánacsinál, imitál, megjátszik, másol, kopíroz (bizalmas), szajkóz (bizalmas)

átlagteljesítmény

főnév
 • teljesítménynorma, norma, átlag

nekiszalad

ige
 • nekifut, nekilendül, nekiiramodik
 • beleszalad, nekirohan, nekihajt, nekimegy, nekiütközik, egymásba szalad, nekiütődik, hozzáverődik, hozzávágódik

megváltoztat

ige
 • átalakít, megmásít, módosít, megfordít, megreformál, átváltoztat, elváltoztat, modifikál (szaknyelvi), átformál, újjáalakít, alterál, megmásol (tájnyelvi), átnevel, meghamisít, átkölt, revideál, transzformál, átgyúr (bizalmas), átdolgoz, variál, felcserél

kugli

főnév
 • teke, tekejáték
 • tekebáb
 • (szleng): fej, kobak (bizalmas)

körbe

határozószó
 • körül, köröskörül, karikába, körben

latyak

főnév
 • sár, pocsolya, lucsok, csatak, locspocs, habarék (tájnyelvi), loncs (tájnyelvi), metyek (tájnyelvi), lubóka (tájnyelvi), szotyé (tájnyelvi)

megtáltosodik

ige
 • felülmúlja önmagát, nekibuzdul, összekapja magát (bizalmas)

küldetés

főnév
 • megbízatás, misszió, megbízás, feladat, exmisszió (idegen), komisszió (idegen)
 • elhivatottság, hivatás, rendeltetés

kiművel

ige
 • finomít, fejleszt, csiszol, képez, oktat, tanít, palléroz, kikupál (bizalmas)

lefékez

ige
 • lelassít, megállít, megakaszt
 • mérsékel, csökkent, visszatart

megvacsorázik

ige
 • elvacsorál (tájnyelvi)