körülbelül szinonimái

határozószó
 • kb., kábé, hozzávetőleg, közelítőleg, idestova, kvázi, majdnem, megközelítőleg, mintegy, szinte, cirka (bizalmas), nagy vonalakban, nagyjából, globálisan, approximatíve (idegen), csaknem, olyanformán, hasonlóan, lényegében, durván, többé-kevésbé, innen-onnan (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mocsaras

melléknév
 • ingoványos, süppedékes, lápos, posványos, vizenyős, morotvás, dágványos (tájnyelvi), pöcsögős (tájnyelvi)

sejtelem

főnév
 • sejtés, előérzet, gyanú, megérzés, érzet, sugallat, érzés, ándung (idegen), intuíció, szimat (bizalmas), spuri (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a körülbelül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

konzervatív

melléknév, főnév
 • haladásellenes, maradi, ódivatú, régimódi
 • hagyománytisztelő

kialakul

ige
 • formálódik, keletkezik, létrejön, kibontakozik, kibomlik, érlelődik, megérik, beérik, kiforr, kiformálódik, összeáll, kifejlődik, kifejlik, kirajzolódik, kikerekedik, kikristályosodik, kijegecesedik (választékos), testet ölt, alakot ölt, formát ölt
 • elrendeződik, rendbe jön

keresztül-kasul

határozószó
 • összevissza, ide-oda, keresztbe-kasba (tájnyelvi), keresztül-által (tájnyelvi)

jegenye

főnév
 • jegenyefa, jegenyenyár, jegenyenyárfa

kökörcsin

főnév
 • pápics, májfű, Szent György virága (régies), kikerics

lakomázik

ige
 • vendégeskedik, bankettezik
 • lakmározik, eszik-iszik, falatozik, dőzsöl, tobzódik, hasát tömi, agyonzabálja magát (szleng), bepakol (szleng), bezabál (durva)

tetszeleg

ige
 • parádézik, kényeskedik, biggyeszkedik (tájnyelvi), páváskodik, díszeleg, pózol, nagyképűsködik, illeg-billeg, mutogatja magát, feszít (bizalmas), dülleszt (pejoratív), flancol (szleng), fényeleg (régies)

hosszadalmas, hossza

melléknév
 • nyújtott, hosszan tartó, elhúzódó, maradandó, idült
 • terebentyős (tájnyelvi)
 • terjengős, vég nélküli, tartalmatlan, érdektelen, szószaporító, szószátyár, elnyújtott, zavaros, locsogó, nehézkes, körülményes, vontatott, embert próbáló, véget nem érő Sz: se vége, se hossza

hivatal

főnév
 • hatóság, szolgálat, igazgatás, igazgatóság, iroda, büró (idegen), office (idegen), stallum (régies), kancellária (régies), magisztrátus (régies), szervezet, bürokrácia, adminisztráció
 • állás, tisztség, foglalkozás, tiszt, rang, funkció, megbízatás, munkakör, ügykör

feldobál, földobál

ige
 • felhajigál, felszór (bizalmas), felhány, felgór (tájnyelvi), felgórál (tájnyelvi)

idegeskedik

ige
 • izgul, nyugtalankodik, bosszankodik, mérgelődik, dühöng, aggódik, szorong, krenköli magát (szleng)

lázong

ige
 • zajong, zúg
 • mozgolódik, nyugtalankodik, hőbörög, háborog, zavarog, morog, lázadozik, zúgolódik, forrong, revoltál (régies), skallíroz (régies)

levéltárca

főnév
 • pénztárca, irattárca, bankótárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

archaikus

melléknév
 • ősi, ős, ősrégi, őseredeti, ókori, antik
 • ódon, régi, ásatag, hajdani, hajdankori
 • (kifejezés): elavult, divatjamúlt, idejétmúlt, ódivatú, régimódi, ósdi, túlhaladott, régies

műanyag

főnév
 • plasztik
 • bakelit
 • nejlon
 • műszál

megold

ige
 • kibont, kibogoz, kioldoz
 • kigombol, kikapcsol, kicsavar, megereszt
 • megfejt, kitalál, kiderít, megbirkózik, rájön, desifríroz (szaknyelvi)
 • kiszámít
 • elintéz, végrehajt, elvégez, megcsinál, befejez, végbevisz, keresztülvisz, dűlőre visz, eligazít, elsimít, elboronál, elgereblyéz, elrendez, lerendez, áthidal, tisztáz, orvosol

körültekintő

melléknév
 • megfontolt, meggondolt, alapos, óvatos, előrelátó, szemfüles, elővigyázatos, tapintatos, diszkrét, udvarias, diplomatikus, figyelmes, gondos, politikus

konferál

ige
 • bejelent, közöl
 • (régies): beszélget, tanácskozik, értekezik, tárgyal, megbeszél

kun

melléknév, főnév
 • kunsági

meglapul

ige
 • megbújik, elbújik, rejtőzködik, elrejtőzik (választékos), megbúvik (régies), meghúzódik, kucorog, kuporog, kushad (bizalmas), lapul, sunyít, lekushad (tájnyelvi), megtop (tájnyelvi), dekkol (szleng), meghúzza magát
 • hallgat, megijed, visszariad, visszahúzódik, meghunyászkodik, lapít, kussol (durva), sunyít, elszáll a bátorsága(valamivel)(valamivel)

közeg

főnév
 • hatósági ember
 • rendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), józsi (szleng)

kidudorodik

ige
 • kidagad, kiduzzad, kidülled, kimered, kicsüllen (tájnyelvi), kidomborodik, kihasasodik, kiguvad (régies)

külső I.

melléknév
 • kinti, kívülálló, extern (idegen), kint levő, kívülről jövő, külsődleges, periferikus (idegen)

megnyilvánulás

főnév
 • kifejeződés, megnyilatkozás, megjelenés, megmutatkozás, kibontakozás, manifesztálódás (idegen), érvényre jutás
 • jelzés, jeladás