jelentés szinonimái

főnév
 • beszámoló, közlemény, közlés, értesítés, híradás, tudósítás, referátum (szaknyelvi), jelentvény (régies)
 • riport
 • jelentéstétel, kihallgatás, raport (idegen)
 • értelem, jelentéstartalom (szaknyelvi), szignifikáció (idegen), üzenet
 • lényeg, magva (valaminek)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aranyvessző

főnév
 • aranyosvessző, aranyruta

rostélyos I.

melléknév
 • rácsos, rácsozott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jelentés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

irigy

melléknév
 • egoista, önző

hétköznap

főnév
 • munkanap, köznap, dolgosnap (tájnyelvi), mérőnap (tájnyelvi), munkásnap (tájnyelvi), művelőnap (tájnyelvi), hétinap (tájnyelvi), művesnap (régies), dologtevő nap

hazajár

ige
 • hazalátogat, kísért, eléjár (tájnyelvi)

gyaur

melléknév, főnév
 • keresztény, hitetlen, ebhitű

jajgat

ige
 • jajveszékel, jajong, kesereg, sír, kiabál, nyöszörög, nyög, kiáltozik, óbégat, ájvékol (tájnyelvi), jajvékol (tájnyelvi), jajkál (tájnyelvi), javánkodik (tájnyelvi), vájlogat (tájnyelvi), vajlégat (tájnyelvi), bedákol (tájnyelvi), dúgat (tájnyelvi)
 • siránkozik, sopánkodik, sápítozik, panaszkodik, panaszolkodik (régies), bánkódik, lamentál (bizalmas), bozsékol (tájnyelvi)

kedvel

ige
 • szeret, szível, rokonszenvez (valakivel), szimpatizál (valakivel), vonzódik (valakihez, valamihez), kegyel (régies), favorizál, kultivál (bizalmas), komál (szleng), bír, kegymél (tájnyelvi), lelkel (tájnyelvi)

sőt

kötőszó
 • azonfelül, inkább, azonkívül, ráadásul, mégpedig, mi több, egyébként, még hozzá, tetejében, fejében
 • ellenkezőleg, hanem, de

folklór

főnév
 • néphagyomány, népköltészet
 • folklorisztika (idegen), néprajz

finálé

főnév
 • zárótétel
 • zárójelenet
 • befejezés, vég

egyenest

határozószó
 • egyenesen, közvetlenül, rögtön, tüstént, rögvest, hirtelen, egyszerre, direkte (idegen)

frizsider

főnév
 • hűtőszekrény, hűtőgép, hűtőkészülék, hűtő (bizalmas), jégszekrény

kényszerképzet

főnév
 • rögeszme, agyrém, megszállottság, hóbort, monománia (szaknyelvi), obsessio (idegen), fixa idea (idegen)
 • vesszőparipa, bogara (valakinek)

kigyógyul

ige
 • felépül, kilábal, kihever, meggyógyul
 • kiábrándul, kiiperedik (tájnyelvi), kivágyul (tájnyelvi)
 • leszokik

létkérdés

főnév
 • életkérdés, élet-halál kérdése, sorsdöntő kérdés, kulcskérdés, kardinális kérdés, sorskérdés, létfontosságú kérdés, életbe vágó kérdés, lét vagy nemlét kérdése
 • létszükséglet, életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel

kötelez

ige
 • kényszerít, leköt, megszab, elrendel, előír

jelképes

melléknév
 • szimbolikus, példázatos, parabolikus, átvitt, emblematikus (idegen), metaforikus, allegorikus
 • névleges, képletes, eszmei, fiktív (szaknyelvi)
 • elenyésző, csekély

iparos

főnév
 • mester, mesterember, szakember, szakiparos, kézműves, iparűző (régies), furulyagatyás (tájnyelvi)

kapaszkodó I.

melléknév
 • (ember): könyöklő, törtető, karrierista, stréber (bizalmas)

könyvvizsgáló

főnév
 • könyvszakértő, könyvelési szakértő

jósol

ige
 • jövendöl, jövendőt mond, előrelát, sejtet, prófétál (régies), hirdet, jelez, előre jelez, prognosztizál, divinál (régies)
 • beharangoz, huhog, kuvikol

hímez

ige
 • kézimunkázik, kivarr (tájnyelvi), hímet varr, tűz, zsinóroz
 • fest, ékesít, tarkáz (tájnyelvi)
 • díszít
 • (tájnyelvi): kertel, óvatoskodva beszél, hímez-hámoz, mellébeszél
 • (beszédet) szépít, cifráz, köntörfalaz

kárörvendő

melléknév
 • kaján, ördögi, sátáni
 • rosszindulatú, rosszmájú, maliciózus, kamuti (tájnyelvi) Sz: más kárán örül

köszönet

főnév
 • hála, hálaadás, hálálkodás, elismerés, jutalom