kivételez szinonimái

ige
 • előnyben részesít, kedvez, favorizál, preferál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átlagos

melléknév
 • átlag, közepes, középszerű, szokványos, szokásos, mindennapi, hétköznapi, mindennapos, mezei, megszokott, sablonos, sematikus, tucat, elcsépelt, banális, semmitmondó, elkoptatott, szürke, egyszerű, rendes, normális, közönséges, semleges

sűrít

ige
 • összefoglal, tömörít, koncentrál, összesít, egyesít, rövidre fog, kivonatol, megkurtít, körvonalaz, dióhéjban mond el
 • töményít, vastagít (tájnyelvi), kondenzál (szaknyelvi), lepárol
 • összenyom, sajtol, komprimál (szaknyelvi), zsúfol
 • beránt, behabar, öregít (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kivételez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kipeckel

ige
 • kifeszít, kitámaszt
 • (régies): meglazít, kiold

kárpitos

főnév
 • szőnyegész (régies), tapecírer (régies), tapacíros (régies)

kalap

főnév
 • kalpag, fejfedő, tökfedő (szleng), dekli (bizalmas), bré (idegen)

igyekvés

főnév
 • igyekezet, törekvés, törekedés, iparkodás, ambíció, becsvágy, szorgalom, erőlködés, küszködés, buzgalom, buzgóság

kitakarítatlan

melléknév
 • rendetlen, mocskos, piszkos

körüljár

ige
 • körülkerül, megkerül, körülsétál, körülmegy, körbemegy, körbejár, körülandalog (tájnyelvi)
 • ellenőriz, szemügyre vesz
 • felvázol, kitapogat, kipuhatol, kutat, vizsgál, átgondol, végiggondol, megfontol, megvilágít, körülfundál (tájnyelvi)
 • közkézen forog, forgalomban van

tarifa

főnév
 • díjszabás, taksa (bizalmas), árszabás
 • ár, viteldíj, menetdíj, útiköltség
 • árjegyzék, díjjegyzék

házasság

főnév
 • frigy (választékos), házasélet, életközösség, hímen (választékos), parti (bizalmas), connubium (régies), mariage (régies), matrimónium (régies)
 • házasságkötés, házasodás, egybekelés, esküvő, nász, menyegző, frigykötés (régies)

hasal

ige
 • hasonfekszik
 • hasra esik, elhasal
 • (bizalmas): mellébeszél, kitalál, blöfföl (szleng), hamukázik (szleng), blabláz (szleng), hantáz (bizalmas), halandzsázik (bizalmas), szalmázik (bizalmas), lantol (bizalmas), hasára üt (bizalmas), ujjából szopja (bizalmas)

észbeli

melléknév
 • értelmi, szellemi, mentális (idegen), agybeli, elmebeli, intellektuális

hibás

melléknév
 • vétkes, bűnös, tettes, elkövető, hibáztatható, elítélhető, vitiosus (idegen), leveles (tájnyelvi)
 • helytelen, téves, szabálytalan, hamis, elhibázott, elvétett, eltévesztett, elrontott, eltolt (bizalmas), tökéletlen, pontatlan, kifogásolható, selejt, selejtes, meghibásodott, megrongálódott, romlott, irreguláris (szaknyelvi), abnormális, fonák
 • (tájnyelvi): sérült, fogyatékos, rokkant, nyomorék, csökevényes, természetellenes, torz, beteg, csonka, idomtalan, csámpás, csapott (tájnyelvi), cseberbelépkedő (tájnyelvi)
 • bolond (tájnyelvi), hibbant (tájnyelvi), öttűvelkötött (tájnyelvi), lökött (szleng), nyomott (szleng), gyagya (szleng), dilis, flúgos (szleng)

közélet

főnév
 • nyilvánosság, politika

lázadás

főnév
 • felkelés, zendülés, inszurrekció (idegen), lázulás (régies)
 • zavargás, ellenkezés, villongás, pártütés, láz (régies), riadal (régies), rebellió (régies), puccs

alant II.

melléknév
 • (régies): alantas, közönséges, alpári, pórias

mérleghinta

főnév
 • libikóka, lógabiga (tájnyelvi), lapinka (tájnyelvi), billenőhinta

megárt

ige
 • kárt okoz, behasznál (tájnyelvi), meghasznál (régies)

kiviláglik

ige
 • (régies): kivilágít, kisüt, kitűz
 • kiderül, fény derül (valamire), kitűnik, kisül, kitetszik (választékos), kivilágosodik

kinti

melléknév
 • kint levő, külső, külszíni, felületi, felszíni, külsőleges, kül-, távoli, kívülálló, kívülről jövő, szélső, periferikus (idegen), periferiális (idegen)
 • külföldi, külországi, idegen

korszerű

melléknév
 • modern, mai, új, újszerű, divatos, időszerű, jelenkori, haladó, menő (szleng)

masszíroz

ige
 • gyúr, dögönyöz, ken (régies), dömöcköl (tájnyelvi), masszírol (tájnyelvi), maricskál (tájnyelvi), dörzsöl, gyömöszöl, nyomogat, nyomkod

kólint

ige
 • (fejbe kólint): fejbe üt, lecsap, somodorint (régies)
 • (fejbe kólint): meglep, megdöbbent, elképeszt

kedv

főnév
 • hangulat, diszpozíció (szaknyelvi), kedély, szeszély, ándung (idegen)
 • készség, hajlam, hajlandóság, ingerencia (tréfás)
 • jókedv, élénkség, lelkesség, animáció (idegen)
 • vágy, kény (régies), szesz (régies), gusztus

köntös

főnév
 • köpeny, házikabát, háziköntös, kabátka, pongyola, fürdőköpeny, hacuka (bizalmas), slafrok (bizalmas)
 • (régies): kabát, lebernyeg, köpönyeg, kaftán, palást

megaláztatás

főnév
 • megszégyenítés, Canossa-járás, pofon