leküzd szinonimái

ige
 • legyőz, úrrá lesz (valamin), ellenáll, megfékez, átverekszi magát, túljut
 • átjut
 • legyőz, leigáz, megver, győzedelmeskedik, felülkerekedik, lepipál, lefőz, lebír
 • (indulatot): erőt vesz magán, megfékezi magát, uralkodik magán

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

helyszín

főnév
 • hely, színhely
 • tetthely

bögyörő

főnév
 • (tájnyelvi): hímvessző, fütyülő (bizalmas), fütyi (bizalmas), bille, pöcs (durva), kuki (bizalmas), kukac (szleng)
 • (tájnyelvi): angyalbögyörő, burgonyametélt, krumplinudli, nudli, burgonyasodralék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leküzd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

láthatatlan

melléknév
 • rejtett, titkos, észrevétlen, szemrevehetetlen (tájnyelvi), látatlan (régies)

kompetencia

főnév
 • illetékesség, jogosultság, hatáskör
 • képesség, felkészültség, hozzáértés

kiválogat

ige
 • kiszed, kiemel, különválaszt, osztályoz, szortíroz (bizalmas), szelektál, fajtáz (régies), minősít, rangsorol
 • megtisztít, megrostál, kiselejtez, kimustrál, kiszuperál (bizalmas)

kétely

főnév
 • kétség, aggály, szkepszis (idegen), skrupulus, gyanú, gyanúper, bizonytalanság, habozás, tétovázás, kétkedés, tamáskodás, kételkedés
 • hitetlenkedés, bizalmatlanság

legjava

főnév
 • (valaminek): legkiválóbbja, föle, színe-virága, színe-java, krémje, legbakja (tájnyelvi), legdandárja (tájnyelvi), leglelke (tájnyelvi), javasjava (tájnyelvi)

magnólia

főnév
 • liliomfa, tulipánfa, uborkafa (tájnyelvi)

utálatos

melléknév
 • undok, förtelmes, ocsmány, csúficsúnya, visszataszító, undorító, undorkeltő, gusztustalan, köpedelem, gyalázatos, ronda, randa, gyűlöletes, kiállhatatlan, kibírhatatlan, szenvedhetetlen (régies), kellemetlen, elviselhetetlen, gyomorkeverő (régies), gennyes (szleng), dögletes, iszonyú, szörnyű

jegyzőkönyv

főnév
 • tanácskönyv (régies), protokollum (régies)
 • (választékos): notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb

itóka

főnév
 • ital, alkohol, szesz, szeszes ital, toroköblítő (bizalmas), szíverősítő (bizalmas), pia (szleng), tütü (szleng), drink (idegen), fagyálló (szleng), gatyaszaggató (szleng), iszóka (tájnyelvi), papramorgó (tájnyelvi), tinta (szleng), motalkó (tájnyelvi)

fonal, fonál

főnév
 • szál, cérna
 • kapcsolat
 • porzószál (szaknyelvi), filamentum (idegen)

kacs

főnév
 • inda, kapaszkodó, fogódzó (régies), gacsaly (régies), sekenyő (régies), bajusz (régies)
 • fogantyú (kaszáé)
 • kacsó (régies), kezecske (régies)

marék, marok

főnév
 • tenyér
 • (jelzőként): maroknyi, maréknyi, markolásnyi, maricska (tájnyelvi)

meghűl

ige
 • megfázik, megnáthásodik, náthát kap, meghidegszik (régies), influenzás lesz, meghülemlik (tájnyelvi), megtaknyosodik (durva)
 • kihűl, lehűl, lehülepedik (tájnyelvi)

békétlen

melléknév
 • zúgolódó, lázongó
 • nyugtalan, zaklatott, diszharmonikus
 • veszekedős, zsémbes

okuláré

főnév
 • (régies): szemüveg, pápaszem (régies), ókula (bizalmas)

mos

ige
 • kimos, tisztít, lötyköl (bizalmas), kilötyböl (bizalmas), szapul (régies), tisztál (tájnyelvi), dörgöl, lötytötöl (tájnyelvi)
 • megmos, leöblít, lezuhanyoz, fürdet, füröszt, lecsutakol (bizalmas)(bizalmas)
 • menteget, véd, tisztáz
 • felmos, feltöröl, felsúrol, felsikál (bizalmas)
 • (pénzt): legalizál

lélekbúvár

főnév
 • pszichológus, pszichiáter, lélektanász (régies), lélekismerő (régies)

lankás

melléknév
 • lejtős, dimbes-dombos, hullámos, emelkedő

lobbanékony

melléknév
 • szenvedélyes, féktelen, heves, heveskedő, heves vérű, tüzesvérű, nagyvérű, hevülékeny, hirtelen, hirtelen természetű, hirtelen haragú, vehemens, forrófejű, forróvérű, indulatos, vérmes, robbanékony, ingerlékeny, hörcsög természetű, passzionátus (régies)
 • szangvinikus (szaknyelvi), kolerikus (szaknyelvi), impulzív (idegen), temperamentumos, explozív Sz: a víz is méreggé válik benne; apja tűz, anyja puskapor, fia csupa láng; farkasgégén nevelkedett; hamar lobban, mint a puskapor; Heves vármegyéből való; hirtelen, mint a puskapor; hirtelen, mint a záporeső; olyan, mint a paprika; szelídebb nála a vadember is; tüzes, mint a puskapor; tüzes, mint a mennykő
 • (tájnyelvi): kapatos, részeg
 • (tájnyelvi): csámpás, ügyetlen
 • (tájnyelvi): elhanyagolt, rendetlen

mocsaras

melléknév
 • ingoványos, süppedékes, lápos, posványos, vizenyős, morotvás, dágványos (tájnyelvi), pöcsögős (tájnyelvi)

lepipál

ige
 • felülmúl, lefőz (bizalmas), túlszárnyal, túltesz (valakin), megelőz, föléje kerekedik (valakinek), meghalad, kitűnik (vkik közül), legyőz, megszégyenít
 • zsebre tesz, héjaz (tájnyelvi)
 • leköröz (bizalmas), leradíroz (szleng), magasan ver (szleng), kenterbe ver (szleng)

koordinál

ige
 • összeegyeztet, összehangol, szinkronba hoz, harmonizál, megszervez, irányít, igazgat

lukulluszi

melléknév
 • (választékos): fényűző, luxuriózus (régies), pompás, pompázatos, pompázó, pazar, fejedelmi, főúri, nagystílű, fényes, költséges, drága, bőséges

morcos

melléknév
 • morc, mogorva, mord, morózus, mordiális (régies), barátságtalan, zord, harapós, rosszkedvű, kedvetlen, nyers, rideg
 • zsémbes, zsémbelődő, duzzogó, nyűgös, házsártos (bizalmas), zsörtölődő, dörmögő, durcás (bizalmas)