körzet szinonimái

főnév
 • térség, környék, övezet, zóna, régió, rajon (idegen), vidék
 • működési terület, illetékességi terület, illetékesség, hatásterület, szféra (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

figyelmes

melléknév
 • éber, gondos, előrelátó, szemes, vigyázó, ügyelő, elővigyázatos, körültekintő, vigiláns (régies), figyelmetes (tájnyelvi)
 • udvarias, előzékeny, tapintatos, szíves, kuláns (régies)

hiedelem

főnév
 • babona, tévhit, feltételezés, képzelődés
 • hit, vallás
 • bizalom, bizodalom (választékos)
 • (régies): meggyőződés, vélemény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a körzet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

koordinál

ige
 • összeegyeztet, összehangol, szinkronba hoz, harmonizál, megszervez, irányít, igazgat

kiapadhatatlan

melléknév
 • kifogyhatatlan, szűnni nem akaró, szakadatlan, örökös, folytonos, szüntelen, véget nem érő, kimeríthetetlen, határtalan, végtelen

kering

ige
 • kereng, köröz, forog, pörög, körbejár, körbemegy, cirkalmaz
 • keringőzik, táncol
 • cirkulál, örvénylik, áramlik, folyik, hömpölyög
 • kavarog
 • kóvályog, keringél (tájnyelvi), bolyong, kószál, csatangol, ődöng, lődörög, őgyeleg, ténfereg, kódorog, kóborol, járkál, mászkál, császkál, kujtorog

jegyes2

melléknév
 • (régies): megbélyegzett, bélyeges (régies), megkülönböztetett, megjelölt
 • (tájnyelvi): büntetett előéletű

költői

melléknév
 • lírai, poétikus
 • választékos, emelkedett, érzelemgazdag, ritmikus, ütemes, ékes (választékos), díszes (választékos), ékesszóló
 • érzelmes, ábrándos

lámpaoszlop

főnév
 • kandeláber, kandelábertartó, lámpatartó, lámpavas

tévé

főnév
 • televízió, képláda (tréfás)

hozzá

határozószó
 • mellé, közelébe
 • kiegészítésül, ráadásul, azonkívül, tetejében, sőt mi több

hívő

melléknév, főnév
 • istenhívő, istenfélő, istenes, vallásos, religiózus (régies), kegyes (régies), ájtatos, áhítatos (valaki előtt)

feledés

főnév
 • felejtés, feledékenység

idejön

ige
 • eljön, erre jön, közeleg, közeledik, ide tart

leánykérés

főnév
 • megkérés, háztűznéző, nászkérés (régies)

levisz

ige
 • lecipel, lehord, lehurcol, lehordoz
 • (út, lépcső): levezet, lemegy
 • eltávolít, lemos, letisztít, eltüntet
 • lehorzsol (bőrt)
 • (lázat): csökkent, lehúz, mérsékel, megszüntet
 • lesodor, lemos, lefúj
 • leszakít, letép, elvisz

árdrágító

főnév
 • üzér (régies), nyerészkedő, spekuláns

műjég, műjégpálya

főnév
 • jégpálya, jég (bizalmas), korcsolyapálya

megöl

ige
 • elpusztít, megsemmisít, kivégez, leterít, meggyilkol, legyilkol, leöl, lemészárol, agyonver, agyonüt, megfojt, megmérgez, likvidál, leszámol (valakivel), végez (valakivel), elintéz, kinyuvaszt (durva), kinyiffant (szleng), kifektet (szleng), kikészít (szleng), kipurcant (szleng), kifingat (szleng), kinyír (szleng), kinyújtóztat (szleng), hazavág (szleng), dögleszt (tájnyelvi), elemészt, elveszejt (tájnyelvi) Sz: angolra tesz; átsegít a másvilágra; elküld az örök vadászmezőkre; eloltja a gyertyáját; elteszi láb alól; gajdeszba küld (szleng); hidegre tesz (bizalmas); kioltja életét; kivon a forgalomból (szleng); megadja a kegyelemdöfést; megszakasztja élete fonalát; pokolra küld
 • tönkretesz, befejez, megszakít, véget vet, megszüntet
 • eltapos, kicsinál (szleng), csődbe visz (konkurenciát), tönkretesz(bizalmas)

köszönet

főnév
 • hála, hálaadás, hálálkodás, elismerés, jutalom

konkurál

ige
 • versenyez, verseng, vetélkedik, rivalizál
 • (régies): pályáz, pályázik, folyamodik, indul

kúpmetszet

főnév
 • (régies): kúpszelet

megles

ige
 • megfigyel, kiles, felderít, felfedez, kikémlel, kifürkész, kémszemlél (régies), elnéz (tájnyelvi), kivigyáz (tájnyelvi), megbazsint (tájnyelvi), megcserkél (tájnyelvi), szemmel tart, szemügyre vesz, obszervál (idegen)

közellátás1

főnév
 • lakossági ellátás, közélelmezés, élelmiszer-ellátás, áruellátás

kiegyensúlyozott

melléknév
 • egyensúlyban levő, egalizált (idegen), egyforma, állandó, ingadozásmentes
 • békés, háborítatlan, harmonikus, megállapodott, lehiggadt, komoly, nyugodt, megfontolt, józan, csöndes, megingathatatlan, állhatatos, rendíthetetlen, szilárd, eltökélt, türelmes, mértéktartó, mértékletes

küzd

ige
 • viaskodik, vitézkedik, harcol, hadakozik, csatázik, tusakodik, vív, ví (választékos), kesálkodik (régies), verekedik, vagdalkozik, birkózik, dulakodik, küzdölődik (tájnyelvi)
 • ellenáll, helytáll, kitart
 • versenyez, mérkőzik, konkurál
 • küszködik, töri magát, apait-anyait belead, fáradozik

megokol

ige
 • okát adja, okadatol, bizonyít, érvel, argumentál (szaknyelvi)
 • megindokol, megmagyaráz, megértet
 • igazol, motivál