kukac szinonimái

főnév
 • pondró, lárva, pajor, nyű, giliszta, féreg (régies)
 • (bizalmas): hímvessző, kuki (bizalmas), bögyörő (tájnyelvi), fütyi (bizalmas), pöcs (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szolgáltatás

főnév
 • juttatás, adás, nyújtás
 • ellátás, biztosítás

megvádol

ige
 • bevádol, inkulpál (régies), inkriminál (idegen), vádat emel, bepanaszol, feljelent, gyanúsít, bepiszkol, befeketít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kukac szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

körző

főnév
 • cirkalom (régies), cirkli (tájnyelvi)

kiküldött

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, kirendelt, kinevezett, követ, közvetítő, képviselő, közbenjáró, delegátus (idegen), ablegátus (idegen), deputáns (idegen), emisszárius (idegen)

kiélez

ige
 • kiélesít, kifen, megélesít, élez, kiköszörül
 • kihegyez, sarkít, polarizál (idegen), markíroz, hangsúlyoz, eltúloz, kiemel, fokoz, erősít, kimélyít
 • poentíroz (idegen), csattanóval fejez be

kalmár1

főnév
 • kereskedő, árus, boltos, szatócs (régies)
 • üzér (régies), kufár (régies), tőzsér (régies)

közlegény

főnév
 • közkatona, honvéd, harcos, közvitéz (régies), kopasz (szleng), talpas (régies), stiglic (szleng), baka (bizalmas)
 • átlagember (bizalmas), tucatember, slapec (szleng)

lehelet

főnév
 • lélegzet, levegővétel, respiráció (szaknyelvi), levegő, szuszogás
 • életerő
 • szufla (bizalmas)
 • pára
 • fuvallat, fuvalom (régies), szellő, szellet (régies), pneuma (idegen)

tömegáru

főnév
 • tömegcikk, tucatáru, bóvli, vacakság, ócskaság

igazi II.

főnév
 • eszmény, eszménykép, ideál
 • jövendőbeli

huszáros

melléknév
 • hetyke, nyalka, peckes, feszes, katonás, daliás, deli
 • gyors, talpraesett, határozott
 • vakmerő, merész

felragyog, fölragyog

ige
 • feltündöklik, felfénylik, kifényesedik, kigyúl, kisüt, fellobban, felvillan, felcsillan, megcsillan, kiraggyant (tájnyelvi)

inspekció

főnév
 • ügyelet, ügyeleti szolgálat (szaknyelvi)
 • szemle, vizsgálat, felügyelet, őrizet, megfigyelés (szaknyelvi)

lemerül

ige
 • alámerül, lesüllyed, alászáll, leereszkedik, lemegy, suhad (tájnyelvi)

makkegészséges

melléknév
 • Sz: egészséges, mint a makk, majd kicsattan az egészségtől

átminősít

ige
 • átértékel, átsorol, átrangsorol, átkvalifikál, áttesz, átrak, átállít, átképez
 • kinevez, előléptet
 • lefokoz, visszaminősít

néma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), hallgatag, csendes, szótlan, szótalan, szavavesztett (választékos), mutuj (tájnyelvi), nyelvtelen (régies), szófukar
 • nesztelen, hangtalan, hang nélküli, zajtalan

megveszteget

ige
 • megvásárol, megvesz, lepénzel, lefizet, lekenyerez, megken (szleng), korrumpál (idegen), bundázik (szleng), megfaggyúz (szleng), bezsebel (tájnyelvi) Sz: aranyírt ken a kezére (valakinek); hájazza a kereket, hogy jobban csússzon a szekér; megaranyozza a keze fejét (valakinek); megkeni a tenyerét (valakinek); megkeni a markát (valakinek); oldalba nyom (valakit)
 • megnyer, meghódít, elbűvöl, megigéz

kulák

főnév
 • nagygazda, zsírosparaszt, gazdag paraszt

körmöl

ige
 • ír, másol, irkafirkál
 • (régies): karmol, karcol

lázong

ige
 • zajong, zúg
 • mozgolódik, nyugtalankodik, hőbörög, háborog, zavarog, morog, lázadozik, zúgolódik, forrong, revoltál (régies), skallíroz (régies)

megtelefonál

ige
 • megtelefonoz (régies), odacsenget, megüzen

különféle

melléknév
 • különböző, különbözőféle, más-más, mindenféle, többféle, sokrétű, sokféle, vegyes, eltérő, elütő, kevert, kisebb-nagyobb, apróbb-nagyobb, változatos, másnemű, különnemű, sokoldalú, összetett, komplex (idegen), sokrészű, különb-különb (régies)

kínlódás

főnév
 • fájdalom, szenvedés, nyavalygás, gyötrődés, gyötrelem, vergődés, vívódás, keserv, bánkódás, szorongás, szívfájdalom
 • vesződség, erőlködés, küszködés, küzdelem, fáradság, baj

lefordul

ige
 • leesik, ledől, leszédül, lebukik, lecsúszik, lezuhan, lekavarodik (tájnyelvi)
 • letér, lemegy
 • (tájnyelvi): történik

megváltó II.

főnév
 • üdvözítő, messiás, Jézus Krisztus