koronként szinonimái

határozószó
 • időközönként, időnként, néha, egyszer-egyszer, elvétve, néhanapján, némelykor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alakul

ige
 • alakot ölt, formát ölt, formát nyer, képződik, érlelődik, keletkezik, formálódik, idomul (választékos), szövődik, kovácsolódik, módosul
 • szerveződik, létrejön, létesül
 • változik, fejlődik, válik (valamilyenné), lesz (valamilyenné), átváltozik, lesz

ekrü

melléknév, főnév
 • sárgásfehér, nyersszínű, vajszínű, nyersfehér, krémszínű, halványdrapp, csontszínű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a koronként szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kizökken

ige
 • kiesik, kibillen, kiugrik, kimozdul

keresztül

névutó
 • át, keresztben, haránt, rézsút, rézsútosan, keresztül-kasul, kasul (tájnyelvi), keresztülében (tájnyelvi), keresztülfelé (tájnyelvi)
 • útján, révén, segítségével, által

kelengye

főnév
 • hozomány, stafírung (bizalmas), móring (régies), jegyjószág (régies), jegyruha (régies), készület (tájnyelvi), parafernum (idegen), nászkészület

ismerkedik

ige
 • (valakivel): barátkozik
 • (valamivel): tájékozódik, orientálódik, tanulmányoz, búvárol

konnektor

főnév
 • csatlakozó, aljzat, dugaszolóaljzat (szaknyelvi), dugalj (bizalmas)

kulissza

főnév
 • díszlet, színfal, szárnyfal (régies)

tenor

főnév
 • tenorista
 • hanghordozás, hangvétel, modor, hangnem, tónus
 • célzat, szándék

hitehagyott

melléknév
 • hittagadó, hitehagyó, hitáruló, hitszegő, eretnek, renegát, aposztata (választékos), hittőlszakadt (régies)
 • elvtagadó, elpártolt, esküszegő, hűtlen, áruló, csalárd, csalfa, hamis, hívtelen (régies)

hermelin

főnév
 • hölgymenyét (régies), hölgy (régies)
 • (régies): prém

fazekas

főnév
 • agyagműves, cserepes, edényesmester (tájnyelvi), tálasmester (tájnyelvi), csupros (tájnyelvi), fazokas (tájnyelvi), gerencsér (tájnyelvi), gölöncsér (tájnyelvi), boda (régies), sárvarga (tájnyelvi)

hozzáfűz

ige
 • kiegészít, megjegyez, mellékel, kapcsol, csatol, hozzáerősít, hozzáakaszt, hozzátesz, hozzáilleszt, odaköt, hozzákapcsol, hozzátold

küszöb

főnév
 • ajtótalp (tájnyelvi)
 • határ, kezdet

len

főnév
 • szösz (tájnyelvi)

amerikai

melléknév, főnév
 • amerikánus (bizalmas), ami (bizalmas), amcsi (szleng), jenki (pejoratív)

morális

melléknév
 • erkölcsi, etikai, erkölcstani
 • erkölcsös, etikus, tisztességes, becsületes
 • helyes, jó

megindító

melléknév
 • megható, érzelmes, megrendítő, megkapó, megrázó, megragadó, elérzékenyítő, hatásos, szívhez szóló, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló (választékos), szívszaggató (választékos), szívfájdító, megkönnyeztető, könnyfakasztó (választékos), megejtő, felzaklató, magával ragadó, borzongató, szózatos (régies)
 • hatásvadász, könnyfacsaró, érzelgős, csöpögős (bizalmas)

korsó

főnév
 • kancsó, köcsög, amfora (idegen), butykos, bugyka (régies), gambács (tájnyelvi)
 • söröskorsó, söröskancsó, krigli (bizalmas), ibrik (tájnyelvi)
 • vizeskorsó

kivet

ige
 • kidob, kihajít, eltávolít, kipenderít, kilódít, kihány
 • kiközösít, kitaszít, kilök, kizár, száműz
 • kikerget, kiseprűz
 • (régies): kilő
 • (hálót): kifeszít
 • (valakire valamit): kiszab, kiró, előír, megállapít, kimér
 • megjósol, megjövendöl

középfok

főnév
 • komparatívusz (szaknyelvi)

meggémberedik

ige
 • megdermed, elmerevedik, megmerevedik
 • elzsibbad, megzsimberedik (tájnyelvi), megmacskásodik (tájnyelvi)

könnyen

határozószó
 • könnyedén, könnyűszerrel, gond nélkül, játszva (bizalmas), simán, fél kézzel (bizalmas), játszi könnyedséggel (választékos), jószerrel, könnyedesen (tájnyelvi), gálántul (tájnyelvi)
 • hamar, gyorsan, szaporán (tájnyelvi), kényelmesen, egyszerűen, nehézség nélkül, fáradság nélkül, egykönnyen (választékos), zökkenő nélkül (választékos), zökkenőmentesen, ellenállás nélkül, vonakodás nélkül (választékos)
 • könnyelműen, felületesen, felszínesen

kétéltű I.

melléknév
 • kétlaki, kétéletű

közügy

főnév
 • politikum, államügy

méghozzá

kötőszó
 • mégpedig, pontosabban, ráadásul, ráadásul még, azonkívül, ezenfelül, amellett, tetejébe, sőt