kukucskál szinonimái

ige
 • leskelődik, leselkedik, kandikál, kíváncsiskodik, les, kémlel, kukucsol (tájnyelvi), kukkol (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rúd

főnév
 • pózna, dorong, bot, szálfa, ágas (tájnyelvi), celőke (tájnyelvi), oszlop, husáng
 • rudacska, stangli
 • (bizalmas): rúdugrás

lődörög

ige
 • tekereg, lézeng, csavarog, flangál, lófrál (bizalmas), kujtorog, csámborog, lötyög (bizalmas), cselleng, ődöng, őgyeleg, kóricál, kóborol, kószál, kódorog, csatangol, járkál, teng-leng, lóg (bizalmas), ténfereg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kukucskál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

köszönet

főnév
 • hála, hálaadás, hálálkodás, elismerés, jutalom

kilátszik

ige
 • kiáll, kinyúlik, kivan, kilóg, kivirít, kirí, kiütközik, előreugrik, kicsüng, kivillan, kiviggyanik (tájnyelvi)
 • (régies): kitűnik, kitetszik, kiviláglik, kiötlik (régies), szembeötlik, szembetűnik

kiengesztel

ige
 • megbékít, lecsillapít, kibékít, konciliál (idegen), megnyugtat, bocsánatot kér, elnézést kér, pacifikál (idegen), összhangba hoz, megkövet (tájnyelvi)

kamarás

főnév
 • kincstárnok, kincstartó, kamerárius (régies)
 • (régies): hivatalnok

közmunka

főnév
 • robot, úrdolga (régies)
 • közösségi munka, társadalmi munka, kaláka (tájnyelvi)
 • kényszermunka, munkaszolgálat

lehetőség

főnév
 • alkalom, mód, körülmény, út, pályatér (régies)
 • verzió
 • esély, kilátás, remény, távlat, út, tér, alternatíva, kifutás (bizalmas), történhetőség (régies), valószínűség, sansz (bizalmas), posszibilitás (idegen), eventualitás (idegen), ándung (régies), virtualitás (régies)

tömérdek, temérdek I.

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, végtelen, végtelenmiriád (régies), milliomezer (tájnyelvi), számos, számtalan, megszámlálhatatlan, tenger, tengernyi Sz: se szeri, se száma

igazságos

melléknév
 • jogos, méltányos, megérdemelt, salamoni (ítélet), törvényes, pártatlan, elfogulatlan, igaz, jóhiszemű, jogszerű, korrekt, sportszerű, részrehajlatlan, előítélet-mentes
 • igazságszerető, igazságpárti

huzatos

melléknév
 • szelelő, széljárta, szeles, légvonatos, cúgos (tájnyelvi)

félrecsúszik

ige
 • félresiklik, lepattan, kicsúszik, vakvágányra csúszik

integrál

ige
 • összesít, egyesít, egységesít, összevon, egybeolvaszt
 • integrálszámítást végez(szaknyelvi)

len

főnév
 • szösz (tájnyelvi)

malac I.

főnév
 • disznó, süldő, hízó, coca, sertés, poci (tájnyelvi), röfi (bizalmas), disznófi (tájnyelvi)
 • (pejoratív): piszokfészek, koszfészek, szutyokmatyi
 • tintafolt, tintapecsét, paca
 • (szleng): szerencse, mázli, mák

atom

főnév
 • parány (régies), atomus (régies)

némelykor

határozószó
 • néha, olykor, időnként, időközönként, elvétve, néhanapján, koronként, olykor-olykor, hébe-hóba, egyszer-másszor, alkalomadtán, egyszer-egyszer, ritkán, gyéren, hellyel-közzel, alig, nagy ritkán, kivételesen

megvigasztal

ige
 • vigaszt nyújt, felszárítja a könnyeit, letörli könnyeit

kuli2

melléknév
 • lehajló, görbülő (szarv), kajla

körömágy

főnév
 • körömház

lealázó

melléknév
 • megalázó, lealacsonyító, sértő, bántó, megszégyenítő, becstelen, degradáló (idegen)

megtérít

ige
 • visszafizet, megfizet, megad, viszonoz, kipótol, kiegyenlít
 • leró, fedez, visel
 • kárpótol, jóvátesz, helyrehoz, rekompenzál (idegen), kompenzál, kártalanít, kárpótlást nyújt
 • visszatérít, áttérít
 • (tájnyelvi): megfordít, visszafordít

különszoba

főnév
 • különfülke, box, szeparé (régies)

kínrím

főnév
 • verselmény (pejoratív), rímelvény (pejoratív), mesterkélt rím, klapancia (régies)

legalább

határozószó
 • minimum, minimo calculo (idegen), legkevesebb, testvérek között is, csak
 • legalábbis

megvásárolható

melléknév
 • megvehető, beszerezhető, kapható
 • (pejoratív): megvesztegethető, megkenhető (szleng), megkörnyékezhető, korrupt, korrumpálható (idegen), lepénzelhető, lefizethető