lúdtalp szinonimái

főnév
 • bokasüllyedés, harántsüllyedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

korcs

melléknév, főnév
 • keverék, öszvér
 • keresztezett, hibrid
 • elfajzott, elkorcsosult, elsatnyult, csenevész, degenerált (szaknyelvi)
 • (régies): fattyú, zabigyerek

bugris

melléknév
 • bárdolatlan, faragatlan, modortalan, pallérozatlan, neveletlen, udvariatlan, közönséges, útszéli, alpári, parlagi, primitív, nyers, otromba, tanulatlan, iskolázatlan, durva, böszme (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lúdtalp szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lesállás

főnév
 • rejtekhely, búvóhely
 • leshely, állás
 • les, leshelyzet, ofszájd

követelés

főnév
 • parancs, elvárás, sürgetés, kikényszerítés, kierőszakolás, vindikálás (idegen)
 • járandóság, tartozás

ködösít

ige
 • leplez, takargat
 • homályosít, megtéveszt, félrevezet, mellébeszél, elken (szleng), misztifikál (választékos), rizsázik (szleng)

kilincs

főnév
 • zár, zárómű, kilincsmű, fogantyú, kallantyú, retesz

likvidál

ige
 • felszámol, feloszlat, megszüntet
 • kivégez, megöl, meggyilkol, elintéz, elpaterol (szleng), megsemmisít, kicsinál (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva), kivon a forgalomból (szleng), eltesz láb alól, félretesz az útból (szleng)

megelégedett

melléknév
 • boldog, gondtalan, vidám, víg, derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott
 • kielégített, elégedett, kielégült

valósággal

határozószó
 • valójában, valóban, igazán, igazában (tájnyelvi), komolyan
 • szinte, úgyszólván, csaknem, tisztára (bizalmas)

karizom

főnév
 • bicepsz, muszkli, béka (bizalmas), malacka (tájnyelvi)

kalauz

főnév
 • jegyvizsgáló, jegykezelő, jegyellenőr, konduktor (régies), kártyalyuggató (tájnyelvi)
 • vezető, kísérő, idegenvezető, dragomán (régies), cicerone (idegen)
 • révkalauz
 • útmutató, vezérkönyv, útikalauz, segédkönyv, útikönyv, baedeker (régies), itinerárium (idegen)

gazdaságos

melléknév
 • takarékos, ökonomikus (szaknyelvi), kifizetődő, rentábilis, gyümölcsöző, jövedelmező, nyereséges, lukratív (idegen), előnyös, célszerű
 • ésszerű, logikus, racionális

kenyérpusztító

főnév
 • dologtalan, ingyenélő, naplopó, paniperda (idegen)
 • (tréfás): gyermek

meggyaláz

ige
 • megszégyenít, megrágalmaz, megsért, bemocskol, bepiszkít, becsületébe gázol, besároz, beszennyez, meggyápol (régies), benyálaz (szleng), megcsúfol, lábbal tipor, sárba ránt, lealacsonyít
 • megerőszakol, erőszakot követ el (valakin), megbecstelenít, megront, megejt, defloreál (idegen), megbarmol (tájnyelvi)
 • megszentségtelenít, profanál (választékos), profanizál (választékos)

megtervez

ige
 • kitervel, kigondol, végiggondol, kiagyal (bizalmas)
 • kalkulál, beütemez, koncipiál (régies), kreál, megszerkeszt, kidolgoz, megrajzol, megkonstruál

betuszkol

ige
 • betaszigál, belökdös, beterel, betuszkál (tájnyelvi)

örökké

határozószó
 • mindörökké, mindig, örökre, mindétig (tájnyelvi)
 • haláláig, amíg él Sz: míg a világ világ lesz, Miska cigány cigány lesz; sokáig, míg a Duna vize nem ér bokáig
 • örökösen, állandóan, folytonosan, szüntelenül, szünet nélkül, szakadatlanul, folyamatosan, mindegyre, mindenha (régies)

néha

határozószó
 • időnként, időközönként, esetenként, elvétve, olykor, időről időre, némelykor, néhanapján, néha-néha, koronként, olykor-olykor, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-másszor, alkalomadtán, egyszer-egyszer, ritkán, gyéren, hellyel-közzel, imitt-amott, itt-ott, alig, nagy ritkán, kivételesen, alkalmilag
 • (régies): hajdan, egykor, régen

lustaság

főnév
 • restség, tunyaság (választékos), renyheség, henyélés, lomhaság, semmittevés, piszmaság (tájnyelvi)
 • lustálkodás
 • álomszuszék, hétalvó, világ lustája

lepaktál

ige
 • (pejoratív): (titokban) összefog, összeszövetkezik, szövetkezik, szövetséget köt, szövetségre lép, összeszűri a levet, összepaktál, lepaklizik (tájnyelvi)

mázli

főnév
 • (bizalmas): szerencse, disznó (szleng), malac (bizalmas), mák (szleng), lutri (szleng)

nagyvonalú

melléknév
 • nagystílű, elegáns, előkelő, nagyvilági, nagyszerű
 • nagyszabású, lendületes, hatalmas
 • bőkezű, adakozó, gavalléros, jótevő, nagylelkű, gáláns (választékos)
 • elnéző, engedékeny
 • előzékeny, készséges, kuláns (régies)

majd2

határozószó
 • majdnem, csaknem, szinte, jóformán, jószerivel, jószerint (választékos)

középút

főnév
 • középszer (választékos)

megbicsaklik

ige
 • megrándul, kificamodik, kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, csikkan (régies), marjul, kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszelik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • megakad, (lendület) megtörik, elfullad, elcsuklik

negyed II.

főnév
 • városrész, kerület, városnegyed, lakónegyed, környék