kioson szinonimái

ige
 • kimegy, kilopódzik, kiszökik, kisurran, kisuhan, kisettenkedik, kisompolyog, kisunnyog (bizalmas), kiorozkodik (tájnyelvi), kifirren (tájnyelvi), kisajdul (tájnyelvi), kisuttyan (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áldott

melléknév
 • magasztalt, áldásos, dicsőített, dicsért, üdvös, kiválasztott, boldog, szent
 • szerencsés, örvendetes, kedvező, gazdag, bővelkedő, sikeres

megkóstol

ige
 • megízlel, kipróbál, kóstolgat, megtapasztal, megpákosztol (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kioson szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kifacsar

ige
 • kicsavar, kinyom, kiprésel, kifolyat, kisajtol
 • kiforgat, eltorzít
 • kicsikar, kierőszakol, kikényszerít, kizsarol
 • kimerít, kifáraszt, kiszipolyoz

jóváhagy

ige
 • engedélyez, beleegyezik (valamibe), tudomásul vesz, elismer, hozzájárul, megenged, láttamoz, aláír, approvál (régies)
 • elfogad, szentesít, törvényesít, érvényesít, hatályba léptet, becikkelyez, ratifikál (szaknyelvi), törvénybe iktat, megszavaz, egyetért, helybenhagy, szankcionál (idegen), megerősít, alátámaszt, konfirmál (szaknyelvi)

javakorabeli, javako

melléknév
 • középkorú, meglett, koros

hozzászoktat

ige
 • rászoktat, hozzáedz, megbarátkoztat, ránevel, rákapat, akklimatizál (idegen)

kilábal

ige
 • kijut, kivergődik, kimenekül, kiszabadul, kievickél, kiárkódzik (tájnyelvi), kibocsolódik (tájnyelvi)
 • felgyógyul, kigyógyul, felépül, megerősödik, kiiperedik (tájnyelvi), kipendül (tájnyelvi)

kontár I.

melléknév
 • szakszerűtlen, avatatlan, céhen kívüli (régies), amatőr, ügyetlen, kétbalkezes

szűnő

melléknév
 • múló, csökkenő, csillapodó, enyhülő, csendesedő

hangos

melléknév
 • hallható, messze hangzó
 • zajos, lármás, harsány, zsivajgó, nagyhangú, eget verő, fülsiketítő, fülhasogató, dobhártyarepesztő, bömbölő, rikácsoló, ricsajos, fülsértő, átható

hajszol

ige
 • sürget, ösztökél, késztet, zaklat, nyaggat, hajt, lestrapál (bizalmas), elcsigáz, gyihiz (tájnyelvi), túlterhel, robotoltat, melóztat (bizalmas)
 • kerget, hajkurász, űz, üldöz, űz-hajt, zargat (bizalmas), hajhász, nyomon követ, sarkában van, kajtat (valaki után) (tájnyelvi), vadászik (valakire), abajgat (tájnyelvi), kadász (tájnyelvi), kurgál (tájnyelvi), hajdogál (tájnyelvi), üzgöl (tájnyelvi)
 • keres, fut (valami után), felhajt

engedelem

főnév
 • bocsánat, elnézés, könyörület, kegyelem (tájnyelvi)
 • engedély, beleegyezés, jóváhagyás, megerősítés, felhatalmazás

hathatós

névmás
 • hatásos, hatékony, eredményes, sikeres, nyomós (érv), meggyőző
 • (régies): megható, hatásos
 • (tájnyelvi): gyógyító

korszerű

melléknév
 • modern, mai, új, újszerű, divatos, időszerű, jelenkori, haladó, menő (szleng)

kulissza

főnév
 • díszlet, színfal, szárnyfal (régies)

abszolút I.

melléknév
 • teljes, tökéletes, százszázalékos, hiánytalan, örök érvényű (igazság), fenntartás nélküli (bizalom)
 • korlátlan, abszolutisztikus, egyeduralmi, önkényes, önkényúri, önkényuralmi, önhatalmú, feltétlen, korlátozatlan, totális

megtorló

melléknév
 • megbosszuló, bosszúálló, büntető, represszív (idegen), retorzív (idegen)

magyaráz

ige
 • fejteget, taglal, megokol, indokol, megvilágít, megvilágosít, hüvelyez (régies), értelmez, interpretál, kommentál, demonstrál, explikál (szaknyelvi), exegetál (bibliai szöveget) (szaknyelvi)
 • (régies): tolmácsol, fordít, magyarít (régies)

kiötlik1

ige
 • kiötöl, kieszel, kitalál, kifundál, kiókumulál

kiegyenesít

ige
 • kifeszít, egyenget, kinyújt, kihúz, kikalapál, planíroz (régies)

kizárólag

határozószó
 • kizárólagosan, csupán, csak, csakis, csupáncsak, pusztán, tisztán, egyedül, exkluzíve (választékos)

lurkó

főnév
 • fiú, gyermek, srác, ifjonc, siheder, kamasz, zöldfülű
 • gyerkőc, gyerek, kölyök, nebuló (bizalmas), hátulgombolós (pejoratív), csemete, csöppség, poronty (bizalmas), palánta, pulya (tájnyelvi), süvölvény, csimota (tájnyelvi)
 • fiatalember
 • kópé, mákvirág, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, mihaszna, ördögfióka

kiskereskedő

főnév
 • árus, kisárus, boltos, szatócs (régies), kufár, kalmár, kiselosztó, viszonteladó, közvetítő kereskedő, detailista (idegen), maszek (bizalmas)

kaftán

főnév
 • kabát, köntös

kolosszális

melléknév
 • óriási, hatalmas, nagyszabású, mérhetetlen, határtalan, eget verő, gigantikus
 • nagyszerű, remek, pompás, fantasztikus, szédületes, bámulatos, elképesztő, fenomenális(idegen)

mágnes

főnév
 • delej (régies)