kihalt szinonimái

melléknév
 • kipusztult, magvaszakadt, kiveszett, holt
 • elavult, megszűnt, megsemmisült
 • néptelen, üres, elnéptelenedett, ember nem járta, lakatlan, kietlen, sivár, kopár, puszta, elhagyott Sz: csendes, mint böjtben a mészárszék; csendes, mint a puszta malom

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rózsaszín

melléknév, főnév
 • pink, testszínű, gyenge színű (tájnyelvi), rózsás, pirosas, vörhenyes, vöröses, mályvaszínű

tanácskozik

ige
 • tárgyal, értekezik, ülésezik, gyűlésezik, eszmecserét folytat, megbeszél, konzultál, összeül, tanakodik (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kihalt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kettévág

ige
 • kettéoszt, félbevág, kettémetsz, kettészel, kettéhasít, megfelez, felez, elvág, közepétől metsz (régies)

járul

ige
 • (valakihez): lép, fordul, folyamodik, rekurrál (régies)
 • csatlakozik, tartozik, párosul (valamihez), hozzájön (valamihez)

iromány

főnév
 • (bizalmas): irat, írás, szöveg, okirat, ügyirat, dokumentum
 • irkafirka, firkálmány, fércmű, fércmunka, ponyva
 • (régies): írásmű, irodalmi alkotás, mű, opus (választékos)

hitves

főnév
 • házastárs, hites, hitestárs, házasfél, partner, pár
 • feleség, hitvestárs (régies), asszony, oldalborda (bizalmas), nej, anyjuk (tájnyelvi)

kiegyenlít

ige
 • ellensúlyoz, kompenzál, egalizál, nivellál, egy szintre hoz, kiegyensúlyoz, ellentételez, temperál (idegen), összehangol, összhangba hoz
 • áthidal, felold, eloszlat, elsimít, semlegesít, megszüntet
 • kifizet, megfizet, visszafizet, rendez, lekvittel (bizalmas), szaldíroz (idegen), rekompenzál (idegen), kielégít, kárpótol, leró, törleszt
 • egyenlővé tesz, behoz

kivezényel

ige
 • kirendel, kiparancsol, kiküld, felvonultat, kommandíroz (idegen)

szop

ige
 • szív, szívogat, szürcsöl

hajlam

főnév
 • vonzódás, vonzalom, hajlandóság, kedv, készség
 • adottság, rátermettség, tehetség, érzék, véna (választékos), talentum (régies), alkat, jellem, természet, vérmérséklet, beállítottság, diszpozíció (szaknyelvi)
 • fogékonyság, hajlamosság, inklináció (szaknyelvi)

gyújtószeg

főnév
 • ütőszeg

eltikkad

ige
 • elfárad, ellankad, elbágyad, elernyed, kitikkad (bizalmas), lekókad, elpenyhed (tájnyelvi), elgyöngül, kimerül

hangszalag

főnév
 • hangszál (szaknyelvi)
 • magnetofonszalag, magnószalag, kazetta, magnókazetta

kolonizál

ige
 • betelepít, benépesít
 • gyarmatosít

közeg

főnév
 • hatósági ember
 • rendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), józsi (szleng)

megpatkol

ige
 • megvasal (tájnyelvi), fölver (patkót)
 • (biztosítékot): megdrótoz, átköt

limonádé

főnév
 • citromszörp, citronád (idegen)
 • (pejoratív): giccs, hatásvadászó alkotás
 • szappanopera
 • (jelzőként): érzelgős, giccses, csöpögős, szirupos

kihelyez

ige
 • kitesz, kirak, kipakol, kirámol
 • kölcsönad, bérbe ad, befektet, kiad

készülék

főnév
 • szerkezet, berendezés, eszköz, gép, szerszám, gépezet, szerelék (régies), masina (bizalmas), instrumentum (régies), mechanizmus, szerkentyű (bizalmas), masinéria (régies), ketyere (szleng)
 • (bizalmas): rádió, televízió
 • (régies): felszerelés

kisolló

melléknév
 • körömolló, körömvágó olló, bőrvágó olló, manikűrolló

letört

melléknév
 • levert, megtört, nyomott, szárnyaszegett, búvalbélelt (tréfás), deprimált, letargikus, csüggedt, elcsüggedt, reményvesztett, rezignált, desperált (idegen), desperátus (idegen), lehangolt, lehangolódott, elkedvetlenedett, kedvetlen, kedveszegett, kedélytelen, lehervadt (bizalmas), rosszkedvű, szomorú, bánatos, elesett, lógatja a fejét, lógatja az orrát, elengedi fülét-farkát, konya (tájnyelvi)
 • elszegényedett, lecsúszott, levitézlett, tönkrement, deklasszált (idegen)

kilométer

főnév
 • kilcsi (szleng)

jelentős

melléknév
 • fontos, lényeges, alapvető, esszenciális (régies), jelentékeny, jelentőségteljes, komoly, nyomós, meghatározó, döntő, nagy fontosságú, nagy horderejű, sarkalatos, súlyos, sokatmondó, pregnáns (idegen), releváns (szaknyelvi)
 • tekintélyes, befolyásos, ismert, nevezetes, nagyhírű, hírneves, illusztris, előkelő, notábilis (választékos)
 • kimagasló, kiemelkedő, emlékezetes, kiváló, kitűnő, kolosszális (bizalmas), korszakalkotó
 • bőséges, gazdag, jókora, számottevő, nagymérvű, tetemes, nagy, óriási, kiadós
 • (pillantás): sajátos, sokat sejtető

kitermelés

főnév
 • fejtés, bányászás, kiaknázás, üzemeltetés, kinyerés, jövesztés (szaknyelvi)

licenc, licencia

főnév
 • gyártási jog, gyártási engedély, szabadalom, szabadalmi jog, patent (idegen)
 • (tájnyelvi): egyetemi záróvizsga