iromány szinonimái

főnév
 • (bizalmas): irat, írás, szöveg, okirat, ügyirat, dokumentum
 • irkafirka, firkálmány, fércmű, fércmunka, ponyva
 • (régies): írásmű, irodalmi alkotás, mű, opus (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jóízű

melléknév
 • ízletes, ízes, finom, zamatos, aromás, fűszeres, ínycsiklandó, étvágygerjesztő, ennivaló, gyönyörűséges (régies), deliciózus (régies), fogtekerítő (tájnyelvi), édeskedvű (tájnyelvi)
 • jóleső, kellemes, élvezetes, felszabadult, szívből jövő, kedélyes

nyombél

főnév
 • patkóbél, duodenum (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iromány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ihaj

indulatszó
 • csuhaj, sej-haj, sejehaj, ihaj-tyuhaj

hatás

főnév
 • befolyás, influencia (idegen), hatóerő
 • eredmény, effektus, következmény, folyomány, utóhatás, kihatás, foganat
 • látszat, benyomás, impresszió (idegen)

hangversenyez

ige
 • koncertez

gléda

főnév
 • sor, rend, sorrend, sorakozó

inkorrekt

melléknév
 • tisztességtelen, becstelen, jellemtelen, gerinctelen

kalász

főnév
 • füzérvirágzat
 • gabonafej, fej, búzafő, buga

semmi I.

névmás
 • semennyi, egy se, egy sem
 • a legkevesebb se, a legkevesebb sem
 • nagyon kevés
 • (jelzőként): jelentéktelen, értéktelen, hitvány

ferencjóska

főnév
 • szalonkabát, császárkabát, Ferenc József-kabát, gérokk

féltékeny

melléknév
 • szerelemféltő, féltékonyos (tájnyelvi)

döbbent

melléknév
 • megdöbbent, megrendült, elképedt, ámuló, felháborodott

foglalkozás

főnév
 • munka, szakma, mesterség, hivatás, pálya, életpálya, hivatal, tisztség, megbízatás, megélhetés, kenyérkereset, tevékenység, működési kör, munkakör, szakmány (régies), professzió (régies)
 • vesződés, munkálkodás, tanulmányozás, foglalatosság
 • időtöltés

kapu

főnév
 • nyílás
 • bejárat, bejáró (régies), bejárás (régies), porta (régies)
 • utcaajtó, ajtó
 • portál (régies)

kettévág

ige
 • kettéoszt, félbevág, kettémetsz, kettészel, kettéhasít, megfelez, felez, elvág, közepétől metsz (régies)

lehetséges

melléknév
 • valószínű, feltehető, elképzelhető, várható, gondolható (régies), adódható (régies), történhető (régies), posszibilis (idegen), potenciális (idegen), virtuális (idegen)
 • meglehet, lehet, előfordulhat
 • elképzelhető, megvalósítható, járható, keresztülvihető, kivihető, realizálható

korhely

melléknév, főnév
 • léha, léhűtő, dologkerülő, naplopó, semmirekellő, lump (bizalmas), züllött
 • kicsapongó, éjszakázó, mulatozó, dáridózó, tivornyázó, mulatós, dorbézoló, duhaj, részeges, részegeskedő, iszákos, italozó, alkoholista, kocsmatöltelék, szeszkazán, piás (szleng), borissza Sz: oda jár, ahol üveggel harangoznak

irtó II.

határozószó
 • nagyon, éktelenül, szörnyen, roppantul, irtózatosan, bosszantóan, iszonyúan, rettenetesen

igazi II.

főnév
 • eszmény, eszménykép, ideál
 • jövendőbeli

jogar

főnév
 • kormánypálca, kormánybot, királyi pálca, sceptrum (idegen)

konfliktus

főnév
 • ellentét, nézetkülönbség, nézeteltérés, feszültség, összeugrás (bizalmas)
 • összeütközés, összecsapás, összetűzés, harc, küzdelem, ütközet, konfrontáció (idegen)
 • vita, perpatvar, összeszólalkozás, viszály, pörlekedés

izeg-mozog

ige
 • mozgolódik, fészkelődik, mocorog, helyezkedik, fickándozik, ficánkol, nyughatatlankodik, be van sózva (bizalmas), lebeleg (tájnyelvi), egrebugrál (tájnyelvi), izgelődik-mozgolódik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi), hezsetel (tájnyelvi), vackal (tájnyelvi), rezseg (tájnyelvi), tözgölődik (tájnyelvi), vacákolódik (tájnyelvi), páskálódik (tájnyelvi)
 • olyan, mint a sajtkukac (bizalmas), darázs van a fenekében (bizalmas)

hazaküld

ige
 • hazarendel, hazaparancsol, elküld, visszaküld, elenged, elbocsát, szélnek ereszt, meneszt, leszerel, kiszuperál (bizalmas), elpaterol (szleng), hazaóferol (tájnyelvi)

jövőre

határozószó
 • esztendőre
 • ezután, ezentúl, majd, később, in futurum (régies)

korabeli

melléknév
 • egykorú, kortárs, egyidejű, szinkrón (idegen)
 • korhű, stílszerű, stílusos