közeg szinonimái

főnév
 • hatósági ember
 • rendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), józsi (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

természet

főnév
 • natúra (idegen), anyatermészet, környezet, világ, vadon, erdő, mező, erdő-mező, vidék, zöld
 • vérmérséklet, temperamentum, sajátosság, hajlam, alkat, lelki alkat, lelkület, jellem, karakter

himpellér

főnév
 • gazember, csirkefogó, gazfickó, szélhámos, svindler (bizalmas), svihák (bizalmas), kókler, pernahajder, zsivány (régies), semmirevaló, semmirekellő, akasztófavirág, mákvirág
 • csibész, gézengúz, kópé, rosszcsont, lókötő, ördögfióka, jómadár, imposztor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közeg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

korvett

főnév
 • naszád, cirkáló, hadihajó

kiéleződik

ige
 • kiélesedik, elmérgesedik, eldurvul, feszültté válik

kettévág

ige
 • kettéoszt, félbevág, kettémetsz, kettészel, kettéhasít, megfelez, felez, elvág, közepétől metsz (régies)

jogkör

főnév
 • hatáskör, tevékenységi kör, jogosítvány, illetékesség, szféra (régies)
 • hatalom, befolyás, uralom

körülbelül

határozószó
 • kb., kábé, hozzávetőleg, közelítőleg, idestova, kvázi, majdnem, megközelítőleg, mintegy, szinte, cirka (bizalmas), nagy vonalakban, nagyjából, globálisan, approximatíve (idegen), csaknem, olyanformán, hasonlóan, lényegében, durván, többé-kevésbé, innen-onnan (tájnyelvi)

lazaság

főnév
 • ernyedés, ernyedtség, lezserség
 • hanyagság, fegyelmezetlenség
 • engedékenység

titok

főnév
 • rejtély, rejtelem, homály, misztérium, talány, enigma (idegen), rejtegetnivaló
 • zsákbamacska
 • hittitok

huncut I.

melléknév
 • csalafinta, furfangos, ravasz, alattomos, sunyi, dörzsölt (bizalmas), trükkös (bizalmas), cudri (tájnyelvi), góbé (tájnyelvi) Sz: szeme sem áll jóra
 • hamis, hamiskás, pajkos, játszi, mókás, bohókás
 • engedetlen, csintalan, rakoncátlan
 • pajzán, dévaj (választékos), kacér

honos II.

főnév
 • (régies): honfitárs, hazafitárs, honpolgár, állampolgár, polgár, földi

felhajtás, fölhajtás

főnév
 • lárma, hűhó, cécó (bizalmas), feltűnés, zaj, fontoskodás, buzgólkodás, izgalom, sürgés-forgás, sürgölődés, nyüzsgés, felbolydulás, nyugtalanság, zűrzavar, kavarodás, kapkodás, cirkusz, hecc, hajcihő, kravál (bizalmas)

igézet

főnév
 • varázslat, varázslás, varázs, bűbáj, rontás, ráolvasás, bűvölet, bűvölés, bűverő, szemfényvesztés, bűvészet, bájolás, elbájolás, lenyűgözés
 • (régies): révület, hipnózis

legénykedik

ige
 • kérkedik, hetvenkedik, hetykélkedik, csármáz (tájnyelvi), vitálkodik (tájnyelvi), virtuskodik (tájnyelvi), adja a bankot (szleng)
 • duhajkodik, betyárkodik, vitézkedik, hősködik, féktelenkedik
 • legyeskedik, teszi a szépet, csapja a szelet, kakaskodik (bizalmas)

lopakodik

ige
 • lopózik, lopódzik, lopódzkodik, lopózkodik, óvakodik, settenkedik, setteng, surran
 • buddog (tájnyelvi), kecmeredik (tájnyelvi), köntörfarol (tájnyelvi), köntörködik (tájnyelvi), lopánkodik (tájnyelvi)
 • (könny): tolul, szökik, jön

arzén

főnév
 • arzenikum, egérkő, légykő, mireny (régies)

nagykabát

főnév
 • télikabát, felsőkabát, mikádó (szaknyelvi), bekecs (tájnyelvi), ködmön, nagyujjas (tájnyelvi)
 • (szleng): protekció
 • pártfogó

megsúg

ige
 • megmond, elmond, közöl, tudat, megsusog (tájnyelvi)

közelgő

melléknév
 • közelítő, elkövetkezendő (választékos), érkező, jövendő (választékos), várható, küszöbönálló, bekövetkező
 • fenyegető

kormánykerék

főnév
 • kormány, kormánymű, volán (idegen)

kvalifikál

ige
 • képesít
 • minősít, osztályoz, rangsorol, kategorizál

megőrjít

ige
 • megbolondít, megháborít, kiakaszt (szleng), bezsongat (szleng), meghülyít (bizalmas)
 • ingerel, bosszant, mérgesít, felidegesít, nyugtalanít, háborgat, zaklat, felkavar, sírba visz

köztársasági

melléknév
 • republikánus (idegen)
 • köztársaságpárti

kigyúl, kigyullad

ige
 • felgyullad, felgyúl, fellángol, fellobban, lángra lobban, meggyullad, égni kezd, izzásba jön, tüzet fog, lobbot vet, lángba borul, tűzbe borul, lángot vet
 • világítani kezd
 • elpirul, kipirul, kipirosodik, elvörösödik
 • (régies) (háború): kirobban, kitör

láng

főnév
 • tűz
 • lángnyelv, lobogvány (régies)
 • indulat, hév, szenvedély

mégse, mégsem

határozószó
 • annak ellenére sem, csak azért sem