kitermelés szinonimái

főnév
 • fejtés, bányászás, kiaknázás, üzemeltetés, kinyerés, jövesztés (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

út

főnév
 • műút, kövesút, országút, közút
 • autóút
 • autópálya, sztráda
 • kocsiút, utca, úttest
 • pálya
 • sétány, allé (idegen)
 • szerpentin (idegen), ösvény
 • útvonal, irányvonal
 • menés, járás, utazás, körút, túra, társasutazás
 • folyamat, lefolyás, menet, menetel
 • irányvonal, mód
 • eljárás, módszer
 • lehetőség

cicajáték

főnév
 • cicázás, fogó, fogócska, cica
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kitermelés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kimért

melléknév
 • kiszabott, kijelölt, kiosztott, kirótt
 • kiszámított, meghatározott, kiporciózott, rádiktált (régies), aránylagos (régies)
 • távolságtartó, feszes, merev, hűvös, fagyos, tartózkodó, zárkózott, hivatalos, rezervált, szertartásos, pedáns, rideg, szigorú, lélektelen

kapitalista

főnév
 • tőkés, magántőkés, tőkepénzes

jövőre

határozószó
 • esztendőre
 • ezután, ezentúl, majd, később, in futurum (régies)

idomít

ige
 • dresszíroz, edz, treníroz, betanít
 • belovagol
 • szelídít
 • alakít, formál

kisiklik

ige
 • letér, eltér, elmozdul, lefut, kifut, lecsúszik, kibucsáklik (tájnyelvi)
 • kicsúszik, kicsusszan, kibújik, kiszabadul, megszökik, kisikamlik (tájnyelvi)
 • (kérdés elől): kibújik, kitér, eltér
 • kikerül, megkerül, kihúzza magát (valami alól), elhárít, kijátszik
 • mellébeszél, kertel, köntörfalaz, hímez-hámoz

könnyelműség

főnév
 • meggondolatlanság, komolytalanság, szelesség, esztelenség, vigyázatlanság, figyelmetlenség, oktalanság, nemtörődömség, hanyagság, szertelenség, féktelenség, bohémság, hebehurgyaság, zabolátlanság (választékos), ledérség, léhaság, frivolitás (pejoratív)

tántorog

ige
 • dülöngél, ide-oda dől, ingadozik, imbolyog, szédeleg, botorkál, támolyog, botladozik, bukdácsol Sz: úgy jár, mint akit a szél megüt; vargabetűt vet; szűk neki az utca
 • ingadozik, habozik, tétovázik, tépelődik, töpreng, vívódik, bizonytalankodik, hezitál

hátlap

főnév
 • hátoldal, túloldal, hátfelület, visszája, fonákja

hánytorgat

ige
 • fölemleget, emleget, előhoz, szemére vet, szemére hány, hánydál (tájnyelvi)
 • hány-vet, dobál

érthető

melléknév
 • megérthető, felfogható, kézzelfogható, félreérthetetlen, közérthető, belátható, logikus, egyértelmű, megfogható, világos, áttekinthető, tiszta, épkézláb Sz: világos, mint a túlsó sor
 • kivehető, artikulált, tagolt, szabatos

henger

főnév
 • cilinder, hengerdob, dob, görgő, gurgula (régies)
 • tekercs, guriga

köteles1

melléknév
 • kötelező, megállapított, előírt, obligát (idegen), obligatórius (régies)
 • lekötelezett (régies)

láng

főnév
 • tűz
 • lángnyelv, lobogvány (régies)
 • indulat, hév, szenvedély

akasztófáravaló

főnév
 • gonosztevő, gazember, gazfickó, lator, akasztófavirág, akasztófa címere, kötnivaló (tájnyelvi), kötélrevaló (tájnyelvi), akácfáravaló (tájnyelvi), akasztófa-rángató

mennél

határozószó
 • minél, mentől, mentül (régies)

matring, motring

főnév
 • gombolyag, tekercs, fonalköteg, spulni, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)

kitódul

ige
 • (tömeg): kinyomul, kiözönlik, kirohan, kirajzik, kiáramlik, kiomlik (régies), kitolul (választékos), kizúdul, kizúg (régies), kibizsdul (tájnyelvi)
 • (víz): kiáramlik, kiözönlik, kiárad, kizúdul, kiömlik, kifolyik

kilenced

számnév
 • nóna (idegen)

kopik

ige
 • használódik, fogy, vásik, nyűvődik, nyúzódik, foszlik, mállik, szakadozik, ledörzsölődik, horzsolódik (régies)
 • hámlik, vedlik Sz: fogy, mint a kasza fénye

márka

főnév
 • cégjelzés, védjegy, védőjegy, árujegy, árujel, címke
 • minőség

kizár

ige
 • kicsuk
 • kirekeszt, távol tart
 • eltávolít, kiállít, leléptet (bizalmas), diszkvalifikál (idegen), prekludál (régies), bojkottál, kiközösít, kiátkoz, kitagad, kigolyóz (szleng), exkommunikál (idegen)
 • eltanácsol, kicsap, kitilt, exmatrikulál (idegen), relegál (régies)
 • megakadályoz, kiküszöböl, kikapcsol, elhárít, eliminál (idegen)

kárpitoz

ige
 • párnáz
 • bevon, áthúz
 • tapétáz

kosárlabda

főnév
 • kosárlabdajáték, kosarazás (bizalmas), kosár (bizalmas), kosárlabdázás

maszk

főnév
 • álarc, maszka (régies), álca (régies)
 • álruha, maskara, álöltözet, dominó (régies), jelmez, álcázás, kendőzés
 • pakolás
 • smink, kikészítés
 • védő álarc
 • vívóálarc