kolonizál szinonimái

ige
 • betelepít, benépesít
 • gyarmatosít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érdekellentét

főnév
 • összecsapás, nézeteltérés, kollízió (idegen), összeütközés

antiklerikális

melléknév
 • egyházellenes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kolonizál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kisujj

főnév
 • növendékujj (régies), kicsidujj (tájnyelvi), kisinyujj (tájnyelvi), kicsiujj (tájnyelvi), kisgyurka (tájnyelvi)

kékszakáll

főnév
 • nőcsábász, szoknyavadász, szoknyapecér (bizalmas), szoknyabolond, donjuan, donjani (tréfás), fűzőgép (tréfás), csőbányász (tréfás)

kapu

főnév
 • nyílás
 • bejárat, bejáró (régies), bejárás (régies), porta (régies)
 • utcaajtó, ajtó
 • portál (régies)

individuum

főnév
 • egyén, egyéniség
 • egyed

kiviláglik

ige
 • (régies): kivilágít, kisüt, kitűz
 • kiderül, fény derül (valamire), kitűnik, kisül, kitetszik (választékos), kivilágosodik

közelít

ige
 • közeledik, közeleg, érkezik, előnyomul, nekimegy, kerülget, környékez, tart (valami felé)
 • küszöbön áll, fenyeget
 • felényújt, odatart, odahúz
 • (régies): megközelít
 • hasonlóvá tesz, hasonlóvá lesz, idomul, hasonul

taxi

főnév
 • autótaxi, bérautó, bérkocsi, kockás (szleng)

helytálló

melléknév
 • igaz, helyes, megfelelő, érvényes, kétségtelen, bizonyos, kifogástalan, ésszerű, logikus, értelmes, alapos, megbízható, elfogadható

havas I.

melléknév
 • behavazott, hófödte, hóborította, hólepte, hósapkás, fehér
 • deres, zúzmarás, jeges
 • (haj): ősz, fehér, deres, mákos
 • (régies): eszelős, eszefordult (tájnyelvi), bolondos, tébolyodott, dőre, őrült, megbolondult

expressz II.

főnév
 • expresszvonat, sebesvonat, gyorsvonat
 • expresszlevél

hiu

főnév
 • (tájnyelvi): padlás, szénapadlás
 • (tájnyelvi): füstfogó (tűzhelyé)

közvetlen II.

határozószó
 • közvetlenül, szorosan, éppen

legénykedik

ige
 • kérkedik, hetvenkedik, hetykélkedik, csármáz (tájnyelvi), vitálkodik (tájnyelvi), virtuskodik (tájnyelvi), adja a bankot (szleng)
 • duhajkodik, betyárkodik, vitézkedik, hősködik, féktelenkedik
 • legyeskedik, teszi a szépet, csapja a szelet, kakaskodik (bizalmas)

alkalmilag

határozószó
 • alkalomadtán, ritkán, véletlenül, időnként, átmenetileg, esetenként, esetlegesen, egyszer-egyszer, hébe-hóba, néha, néhanapján, kivételesen

mikroszkóp

főnév
 • górcső (régies)

megemel

ige
 • felemel, emelint (tájnyelvi), magasra tart
 • magasít
 • felver, megnövel, felszöktet, felugrat
 • (megemeli magát): megerőlteti magát, meghúzza a derekát

komédia

főnév
 • (régies): színjáték, színielőadás
 • vígjáték, bohózat
 • móka, tréfa, kabaré, cécó (bizalmas), hűhó, felhajtás, teketória, cirkusz
 • megtévesztés, színlelés, tettetés, ámítás, színészkedés

kisgazda

főnév
 • paraszt, őstermelő, földműves, csorvasz (tájnyelvi)
 • kisbirtokos, középparaszt

könyvkereskedés

főnév
 • könyvesbolt, könyves, antikvárium

megbírságol

ige
 • megbüntet, büntetést szab ki, elmarasztal, elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

konyharuha

főnév
 • törlőruha, edénytörlő, edénykendő, törlőkendő, asztalkendő, törölgetőkendő, törlőrongy, dörgölő (tájnyelvi), törölő (régies)

kényszerűség

főnév
 • szükség, szükségszerűség, szorongatottság, szorultság, muszáj, kénytelenség, kényszer, kényszerültség, kényszerhelyzet

köteles1

melléknév
 • kötelező, megállapított, előírt, obligát (idegen), obligatórius (régies)
 • lekötelezett (régies)

megegyezés

főnév
 • megállapodás, alku, egyetértés, kiegyezés, konszenzus (szaknyelvi)
 • szerződés, egyezség, konvenció (szaknyelvi), kompromisszum, paktum (régies)
 • együttműködés
 • harmónia, béke
 • egybeesés, egybevágóság, összeesés
 • megfelelés, hasonlóság, analógia