járóka szinonimái

főnév
 • hempergő, járószék, körálló (tájnyelvi), állóka (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

begyógyul

ige
 • beforr, meggyógyul, beforrad, összeforr, összeforrad, beheged, behegesedik, bevarasodik, behúzódik, összenő, benő, bejavul (tájnyelvi), bebőrödzik (tájnyelvi), besebzik (tájnyelvi), elforrja magát (tájnyelvi)

évődik

ige
 • enyeleg, tréfálkozik, kötekedik, tréfál, kötődik, ingerkedik, húz (valakit), gonoszkodik, huncutkodik, mókázik, heccel, cicáz, kokettál, cukkol, csipkelődik, kisálkodik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), incselkedik
 • (tájnyelvi): rágódik, tépelődik, eszi magát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a járóka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

int

ige
 • jelt ad, mutat, jelez
 • bólint, biccent
 • szólít, hív, integet
 • serkent, buzdít
 • figyelmeztet
 • megfedd, fenyít, megró, megdorgál, lelkére beszél, lepisszent (tájnyelvi)
 • emlékeztet

hely

főnév
 • tér, térköz, zug, terület, térség
 • helyszín, vidék, helység, tájék
 • fekvés, elhelyezés
 • ülés, ülőhely, férőhely, placc (bizalmas)
 • helyszín, színhely
 • lelőhely, locus (szaknyelvi)
 • (megbízható): hírforrás
 • helyezés, sorrend
 • körülmény, helyzet, szerep, állapot, viszony
 • munkahely, alkalmazás, állás, státusz, pozíció, poszt

határozott

melléknév
 • magabiztos, magabízó (régies), biztos, erélyes, erőskezű, keménykezű, kemény, karakán, tetterős, akkurátus (régies), szilárd, sziklaszilárd, elszánt, eltökélt, megingathatatlan, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, következetes, rezolút (régies)
 • megkülönböztethető, felismerhető, kivehető, világos
 • egyértelmű, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan, definitív (idegen), kategorikus (idegen), ellentmondást nem tűrő, nyomatékos, apodiktikus (szaknyelvi)
 • kétségtelen, nyilvánvaló, észrevehető, szembeszökő, szembeötlő, kifejezett, kimondott, jellegzetes, markáns, pregnáns (idegen)

guzsaly

főnév
 • rokka, pergőrokka, kézirokka, gyalogrokka
 • rokkaszár, rokkafa, unottfa (tájnyelvi)

iszapfürdő

főnév
 • iszapkezelés, iszapkúra

karperec

főnév
 • karkötő, karcsat (régies), karszorító (régies), karlánc, kargyűrű, kösöntyű (régies, választékos), bracelet (régies), brazléta (tájnyelvi)
 • (szleng): bilincs, mancsova (régies)

sóhajt

ige
 • lélegzik, lélegzetet vesz, lehel
 • nyög, jajgat, nyöszörög
 • sóhajtozik, áhít, óhajt, kíván, sóvárog
 • imádkozik, fohászkodik

fogadószoba

főnév
 • társalgó, szalon, fogadóterem, vizitszoba (régies)

feslett

melléknév
 • szakadt, szakadozott, elnyűtt, foszlott, kopott, keshedt (tájnyelvi)
 • erkölcstelen, laza erkölcsű, züllött, romlott, ledér, céda, repedtsarkú (durva), ribancos (tájnyelvi), kesely lábú (tájnyelvi), szabados, léha, könnyűvérű, rosszféle (tájnyelvi), rosszfajta (tájnyelvi), jófajta (pejoratív), kicsapongó, frivol, szemérmetlen

édeskömény

főnév
 • ánizskapor, édesánizs, édeskapor, magyaránizs

földalatti I.

melléknév
 • (mozgalom): ellenálló, titkos, illegális

kéjérzet

főnév
 • gyönyör, kielégülés, orgazmus, ejakuláció

kielégítés

főnév
 • elégtétel, kompenzálás
 • eltöltés, jóllakatás
 • csillapítás

lerészegedik

ige
 • berúg, leissza magát, beiszik (bizalmas), betintázik (szleng), beálmélkodik (tájnyelvi), bepiál (szleng), beseggel (szleng), elázik, leszopja magát (durva), beásít (szleng), bekáfol (szleng) Sz: a sárga földig leissza magát

köpű

főnév
 • kaptár, méhkas
 • köpülő, bödön, kelence (régies)
 • (szaknyelvi): tartály

jassznyelv

főnév
 • csibésznyelv, argó, tolvajnyelv, szleng, alvilági nyelv, fattyúnyelv, zsargon, apacsnyelv

informálódik

ige
 • tájékozódik, felvilágosítást szerez, utánajár, tudakozódik, tudakol, kérdez, kérdezősködik, érdeklődik

kalászos

főnév
 • gabonaféle, gabona

kovácsol

ige
 • alakít, kalapál
 • megedz, tesz (valamilyenné)
 • kialakít, megalkot
 • sző

jelmez

főnév
 • (szaknyelvi): öltözet, kosztüm
 • maskara, álöltözet, álruha, álarc, álca (régies), maszka (régies)

heti

melléknév
 • hetenkénti, hetes, hétnapos

kapcsolódik

ige
 • illeszkedik, kulcsolódik
 • összefügg, összetartozik, csatlakozik, egyesül
 • társul, járul, asszociálódik
 • fűződik (valakihez, valamihez), kötődik (valakihez, valamihez)

könyv

főnév
 • írásmű, könnyű (régies), liber (idegen), béce (tájnyelvi)
 • fóliáns (választékos), kötet
 • kiadvány, olvasmány