gyújtó I. szinonimái

melléknév
 • gerjesztő, szító

gyújtó II. szinonimái

főnév
 • gyufa, tűzszerszám (régies), villantó (régies), reibli (szleng), blejb (szleng), masina (tájnyelvi), méregpózna (tájnyelvi), gyújtószálka (tájnyelvi)
 • öngyújtó
 • kanóc

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bekvártélyoz

ige
 • elszállásol, beszállásol, szállást ad, beköltöztet, elhelyez, állomásoztat, befogad, hajlékot ad

megnyilatkozik

ige
 • megnyilvánul, megszólal, kifejez, tudtára ad, üzen, bejelent, kinyilatkoztat
 • megmutatkozik, előtűnik, láthatóvá válik, kiütközik
 • megnyílik, kitárulkozik, feltárja szívét, kinyílik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyújtó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gőzgép

főnév
 • lokomobil (régies), mozdony (régies), tüzesgép (tájnyelvi)

fertőző

melléknév
 • ragályos, ragadós, járványos, szeptikus (szaknyelvi), infekciózus (szaknyelvi), epidemikus (idegen)

feltáratlan, föltára

melléknév
 • rejtett, lappangó, latens (idegen)
 • titkolt, leplezett, palástolt

expressz III.

határozószó
 • késedelem nélkül, haladéktalanul, sürgősen, azonnal, gyorsan, sebtében

gyepmester

főnév
 • sintér, kutyapecér (régies), csamangó (régies), serka (régies), kutyaverő (régies)

hasad

igekötő
 • szakad, reped, hasadozik, igekötő válik, szétválik, szétnyílik, szétesik, törik, foszlik, feslik, szegik (tájnyelvi), megnyílik
 • rian
 • (tájnyelvi): hajnalodik, pitymallik

pártfogás

főnév
 • pártolás, támogatás, protezsálás (bizalmas), protekció, jóindulat, kegy (választékos), fávor (régies), patronátus (régies), patronázs (régies)(bizalmas)(választékos)(bizalmas)
 • védelem, oltalom, gondviselés, égisz (választékos), védőszárny (választékos), védőpajzs
 • védnökség

előrevisz

ige
 • előbbre visz, előrehoz, előretol, előretesz
 • előmozdít, segít, siettet, előrelendít, fellendít, előtérbe helyez, növel, gyarapít, erősít, fokoz, felvirágoztat, kiművel, fejleszt

elmozdít

ige
 • megmozdít, odébbtesz, eltávolít, elvesz, elszállít
 • elküld, felmond, áthelyez, eltávolít, meneszt, letesz, elbocsát, felment, kitesz, kirak, kidob (bizalmas), kihajít, kipenderít, kiszuperál (bizalmas)

betűz2

ige
 • beszúr, bedöf
 • bevarr, összetűz
 • besüt, beragyog, bevilágít

eltipor

ige
 • eltapos, széttapos, legázol, eltapod (tájnyelvi), megtapod (régies)
 • elnyom, elfojt, lever, letör, legyőz, megsemmisít, elpusztít, likvidál

hátulütő

főnév
 • hátrány, kellemetlenség, a fonákja (valaminek), a visszája (valaminek), bökkenő, baj, probléma, nehézség, gubanc (szleng), difi (bizalmas), ciki (szleng)

honatya

főnév
 • (választékos): képviselő

kijárat

főnév
 • kimenet, kijáró, kivezető út
 • ajtó, kapu

jóvátehetetlen

melléknév
 • helyrehozhatatlan, kijavíthatatlan, korrigálhatatlan (idegen), kiköszörülhetetlen, orvosolhatatlan, pótolhatatlan, reménytelen, irremediábilis (régies), irreparábilis (régies), végleges
 • megbocsáthatatlan, levezekelhetetlen (választékos), végzetes, fatális, halálos

gyúlékony

melléknév
 • tűzveszélyes, lobbanékony, égékeny (régies)
 • szenvedélyes, forró, tüzes

gőgicsél

ige
 • gagyog, gügyög, gagyatol (régies), dödög (tájnyelvi), csácsorog (tájnyelvi)

hamar I.

határozószó
 • gyorsan, szaporán, frissen, hamarjában, csakhamar, hamarosan, mielőbb, nemsokára, korán, hirtelen, azonnal, tüstént, sebtében, máris, rögtön, késedelem nélkül, lóhalálában, nyomban, egykettőre, rövid úton, legott (régies), mindjárt, teketória nélkül (bizalmas), ízibe (tájnyelvi), hanyatt-homlok, villámsebesen, melegében, hevenyében, jókor, ripsz-ropsz, hippre-hoppra (tájnyelvi)
 • könnyen (felejt) Sz: míg egy tojás megsül

jelző II.

főnév
 • járulékszó (régies)
 • gúnynév, ragadványnév
 • jelzőlámpa, szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr
 • mutató, index, paraméter (szaknyelvi), indikátor (szaknyelvi)

hadköteles

melléknév
 • katonaköteles, sorköteles, védköteles (régies)

filológus

főnév
 • filosz
 • bölcsészhallgató

hányaveti

melléknév
 • nyegle, pökhendi, hetvenkedő, elbizakodott, kérkedő, hetyke, pórkevély (régies), szélhajtó (régies), markaköpi (tájnyelvi), kágyász (tájnyelvi), hincihánci (tájnyelvi), ickificki (tájnyelvi)
 • hanyag, rendetlen, kapkodó, nemtörődöm, gondatlan, tessék-lássék, összecsapott, felületes, slendrián

jószág

főnév
 • háziállat, lábasjószág, barom, marha, pára (régies)
 • föld, földbirtok, adománybirtok, beneficium (régies), javadalom (régies), fundus (régies), domínium
 • ingatlan
 • (régies): vagyontárgy