hajhász1 szinonimái

ige
 • keres, kutat, kajtat, vizslat, kasmatol (régies), szorgalmaz, fáradozik
 • hajszol, hajkurász, űz, kerget, üldöz, vadászik, szimatol

hajhász2 szinonimái

főnév
 • (régies): kerítő, alkusz, kufár, ügynök, üzér (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felsorol, fölsorol

ige
 • felemlít, előszámlál, felsorakoztat, elősorol, sorra vesz, egyenként megnevez, részletez, kifejt, tételekre bont, elmond, lajstromoz, katalogizál, regisztrál, specifikál (idegen), felszukszemál (tájnyelvi)

bundáz

ige
 • paníroz (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hajhász szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyengeelméjű

melléknév, főnév
 • bolond, hibbant, agyalágyult, félkegyelmű, elmegyenge, beszámíthatatlan, féleszű, félcédulás, félnótás, fogyatékos, tökéletlen, ütődött (bizalmas), hígeszű (durva), hígvelejű, idióta, hülye, őrült, együgyű
 • kretén (szaknyelvi), debilis (szaknyelvi), imbecillis (szaknyelvi)

fogadószoba

főnév
 • társalgó, szalon, fogadóterem, vizitszoba (régies)

ferde

melléknév
 • rézsútos, rézsút, lejtős, átlós, diagonális, dőlt, srég (bizalmas), görbe, harántos, harántékos (tájnyelvi), csálé, félszeg (régies), kajla (tájnyelvi), csapinós (tájnyelvi), finta (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), keszegoldalas (tájnyelvi)
 • helytelen, hamis, kínos, fonák, visszás, torz, elferdített

farm

főnév
 • birtok, gazdaság, ültetvény, tanya, majorság (tájnyelvi), telep
 • tehenészet

gyűr

ige
 • ráncol, fodroz
 • nyomkod, göngyöl, gyömöszöl, dögönyöz, tuszkol, benyom
 • maga alá gyűr, leteper, lebirkóz

házasodik

ige
 • nősül, elvesz (valakit), házasul (régies), frigyesül (régies), házul (tájnyelvi)

pénzember

főnév
 • bankár, bankvezér (régies), bankigazgató

elszól

ige
 • elárul, elfecseg, kiszalad a száján, eljár a szája, kikotyog (bizalmas)
 • (elszólja magát): kikotyog (bizalmas), kifecseg, kiszalad a száján, kicsúszik a száján, eljár a szája, eljár a nyelve
 • (elszólja magát): szellent, durrogat, durrant, rotyog (bizalmas), hazagondol (bizalmas), ereszt (bizalmas), elereszt egy pingvint (szleng), elereszt egy fingot (szleng), fingik (szleng), púzik (bizalmas), rákap a karbidra (szleng)

előrohan

ige
 • előront, előtör, előtódul, elősiet, előjön

bizonyítható

melléknév
 • igazolható, kimutatható, a valóságnak megfelelő, az igazságnak megfelelő, igaz, tényszerű

émelyít

ige
 • felkavarja a gyomrát, diszgusztál (régies), undorít, háborít (tájnyelvi)

helyreállítás

főnév
 • tatarozás, rendbehozás, rendbehozatal, felújítás, újjáépítés, rekonstrukció (szaknyelvi), renoválás, restaurálás
 • regenerálás, rehabilitáció, feljavítás, felerősítés
 • megújítás, visszaállítás, restauráció (idegen)

humánus

melléknév
 • emberséges, emberbaráti, jóindulatú, emberszerető, filantróp, irgalmas, jámbor, részvétteljes

kinyilvánít

ige
 • kijelent, kifejez, kimond, tudtul ad, közöl, tudomására hoz, kinyilatkoztat, kihirdet, nyilvánvalóvá tesz, felfed, feltár, manifesztál (idegen), deklarál, enunciál (idegen), proklamál (idegen), kivilágosít (tájnyelvi)

kandalló

főnév
 • (régies): kályha, kemence, tűzhely, katlan, kamin (tájnyelvi), langalló (tájnyelvi)

hajlás

főnév
 • ívelés, görbülés, görbület, kanyarodás, dőlés
 • görbeség, ív, kajács (tájnyelvi)
 • elhajlás, eltérés
 • esés, ereszkedés, lejtés
 • lejtő, lanka, rézsű
 • kaptató
 • (régies): vonzódás, hajlam, hajlandóság, hasonlás
 • pártolás

gyapjú

főnév
 • gyapjúszövet, gyapjúanyag
 • gyapjúfonal

harmónium

főnév
 • harmónion (régies), melodion (idegen)

kacifántos

melléknév
 • nyakatekert, körülményes, bonyolult, túlbonyolított, szövevényes, faramuci (bizalmas)

halhatatlan

melléknév
 • örök, örök életű, örökbecsű (választékos), isteni (lény), el nem múló, hervadhatatlan, elmúlhatatlan
 • klasszikus, utolérhetetlen, maradandó, időtálló

fokozott

melléknév
 • erős, emelt, nagyfokú, intenzív, megsokszorozódott, kettőzött, kétszeres, növelt, megnövelt, megnövekedett, megfeszített, átlagon felüli, nagyméretű, nagy terjedelmű

hatástalan

melléknév
 • eredménytelen, sikertelen, meddő, hasztalan, kárba veszett, haszontalan, ineffektív (idegen) Sz: annyit ér, mint halottnak a szenteltvíz; annyi, mint jégverés ellen a miatyánk; annyi, mint süketnek a jóreggelt
 • erőtlen, szesztelen (régies), színtelen, szürke, gyenge, unalmas

kamillatea

főnév
 • székfűtea, székfűvirágtea, székifű-herbatej (régies)