iparcikk szinonimái

főnév
 • árucikk, termék, áru

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lapszéli

melléknév
 • marginális (idegen)

télen-nyáron

határozószó
 • minduntalan, mindig, állandóan, szüntelenül, szakadatlanul, folytonosan, folyvást, örökösen, éjjel-nappal, reggel-este, unos-untalan, furtonfurt (régies), feszt (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iparcikk szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

idült

melléknév
 • krónikus, hosszas, hosszadalmas
 • tartós
 • megrögzött, szenvedélyes, javíthatatlan

hasmánt

határozószó
 • (régies): hason, hasra, haslag (tájnyelvi)

hamarjában

határozószó
 • gyorsan, sietve, sebtiben, rövid úton, ripsz-ropsz, egykettőre, teketória nélkül (bizalmas), hanyatt-homlok, villámsebesen, hevenyében, melegében, mindjártában (tájnyelvi), hamarocskán (tájnyelvi)
 • hirtelenjében, kapásból
 • nagyjából

gépkocsivezető

főnév
 • gépjárművezető, autóvezető, sofőr, autós, vezető, úrvezető (régies), pilóta (bizalmas)
 • (kezdő): mazsola (bizalmas)

indián

melléknév
 • rézbőrű, indus (régies)
 • (tájnyelvi): burgonya

kábelez

ige
 • (régies): táviratoz, táviratozik, sürgönyöz, telegrafál (régies)

sebesvonat

főnév
 • gyorsvonat, gyors (bizalmas), expresszvonat, expressz (bizalmas)

fennen

határozószó
 • magasan, fenn
 • gőgösen, büszkén
 • nagy hangon, hangosan, hangoskodva, hangos szóval, fennhangon, fennszóval (régies), fennen, felszóval (tájnyelvi), emelt hangon, fennhéjázva, követelőn

felsőéves, fölsőéves

főnév
 • felsős

doboz

főnév
 • skatulya, iskátula (régies), kazetta, pikszis (régies), szelence (régies), ládika, ládikó, tok, káva (televízióé), dózni (tájnyelvi), pakli (tájnyelvi)

flaszter

főnév
 • (bizalmas): útburkolat, járda, utcakövezet, kövezet, burkolat, aszfalt, makadám (szaknyelvi)

kánon

főnév
 • szabály, törvény, zsinórmérték, mérték, előírás
 • jogszabály

késlekedik

ige
 • késik, elmarad, késedelmeskedik, piszmog, ányorog (tájnyelvi), csóráz-móráz (tájnyelvi), húz-halaszt, késlődik (tájnyelvi), tétováz, totojáz, halaszt

legjava

főnév
 • (valaminek): legkiválóbbja, föle, színe-virága, színe-java, krémje, legbakja (tájnyelvi), legdandárja (tájnyelvi), leglelke (tájnyelvi), javasjava (tájnyelvi)

konzervál

ige
 • tartósít, befőz, elrak, eltesz
 • megóv, megőriz, állandósít, megvéd, védelmez, karbantart

ír2

főnév
 • kenőcs, gyógyír, balzsam, kenet (régies), kence (bizalmas)
 • ellenszer, gyógyszer, orvosság
 • vigasz

ideológia

főnév
 • világnézet, világszemlélet, filozófia, elmélet, teória, eszmevilág, eszmeiség
 • (régies): üres képzelgés, okoskodás

jelentős

melléknév
 • fontos, lényeges, alapvető, esszenciális (régies), jelentékeny, jelentőségteljes, komoly, nyomós, meghatározó, döntő, nagy fontosságú, nagy horderejű, sarkalatos, súlyos, sokatmondó, pregnáns (idegen), releváns (szaknyelvi)
 • tekintélyes, befolyásos, ismert, nevezetes, nagyhírű, hírneves, illusztris, előkelő, notábilis (választékos)
 • kimagasló, kiemelkedő, emlékezetes, kiváló, kitűnő, kolosszális (bizalmas), korszakalkotó
 • bőséges, gazdag, jókora, számottevő, nagymérvű, tetemes, nagy, óriási, kiadós
 • (pillantás): sajátos, sokat sejtető

kombinál

ige
 • összekapcsol, összeköt, összecsatol, összeilleszt, társít, egyesít, ötvöz, egybeolvaszt, egybeszerkeszt
 • elképzel, találgat, következtet, kikövetkeztet, kitalál, számításba vesz
 • ügyeskedik, manipulál, machinál (bizalmas)

istenadta

melléknév
 • veleszületett, természetes, mesterkéletlen, ősi, ösztönös, öröklött
 • (tehetség): kimagasló, kiváló, született
 • (föld): termékeny, áldott
 • (idő): boldog, mennyei
 • (személy): együgyű, jámbor, szánalmas, szegény

hátradől

ige
 • hátrahanyatlik, hátrahajol, hanyatt fekszik

jóllakik

ige
 • belakik, eltelik, teleeszi magát, degeszre eszi magát (valamivel), elveszi az éhségét, elveri az éhét, megtömi a hasát, torkig lakik (valamivel), beeszik, dugig van (bizalmas), bepakol (szleng), bepofázik (szleng), bezabál (durva), telezabálja magát, bekajál (szleng), betarisznyázik (tájnyelvi), kikenekedik (tájnyelvi), beköti a hasát Sz: úgy jóllakik, hogy majd kipukkad; úgy jóllakik, hogy a füle is kétfelé áll; jóllakik, mint a duda; elkergeti a farkasokat; kitömi a véknyát
 • (valamivel): betelik (valamivel), kielégül (valamivel), gyönyörködik, töltekezik(valamire)(valamire)
 • (valakivel, valamivel): megun, megelégel, megcsömörlik

konspirál

ige
 • összeesküszik, összejátszik, összebeszél, összeesküvést sző, szervezkedik, szövetkezik
 • titkolódzik, titkolózik