elpalástol szinonimái

ige
 • eltitkol, elleplez, elkendőz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kifogyhatatlan

melléknév
 • bőséges, gazdag, kimeríthetetlen, kiapadhatatlan, mérhetetlen, határtalan, végtelen, végeérhetetlen, fogyhatatlan (tájnyelvi)

ráébred

ige
 • rájön, ráeszmél, rádöbben, felismer, tudatára ébred, átlát, megért
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elpalástol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ellenjelölt

főnév
 • vetélytárs, ellenfél

dögönyöz

ige
 • páhol, püföl, dömöcköl (tájnyelvi), gyömöszöl (tájnyelvi), csömöszköl (tájnyelvi)
 • ver, gyomroz, agyabugyál, fenekel, lazsnakol (régies)
 • masszíroz, gyúr, nyomkod, bedörzsöl

diákság

főnév
 • tanulóifjúság, diákifjúság, hallgatóság
 • diákkor, diákévek, tanulókor
 • deákság (régies), latinság (régies)

cinkos

főnév
 • bűnrészes, bűntárs, bűnsegéd (szaknyelvi), tettestárs, cinkostárs, bajtárs, szövetséges, kollaboráns (idegen), haver (bizalmas), segítőtárs, kebelbarát, pajtás, cimbora, raló (tájnyelvi)
 • (régies): játékos, alakos, komédiás, táncos

előidéz

ige
 • okoz, kivált, kelt, felkelt, kirobbant, szül, megindít, eredményez, ingerel, gerjeszt, fellobbant, provokál, aktivál, indukál (szaknyelvi)
 • (régies): előhív, előszólít, felidéz

ereszcsatorna

főnév
 • esőcsatorna, csatorna, lefolyó, folyóka, levezetőcsatorna, csurgó (tájnyelvi)

megkap

ige
 • hozzájut, megszerez, elér, átvesz, elnyer (választékos), kivív, kiérdemel (választékos), birtokába jut, szert tesz, megkaparint, kieszközöl
 • részesül, részesedik, kap, megilleti, élvez
 • átvesz, kézhez kap
 • elér, létrehoz, megvalósít
 • (betegséget): elkap, felszed (bizalmas), összeszed (bizalmas)
 • megragad, megmarkol, megfog, megszorít
 • megharap, megmar, beleharap
 • megéget
 • magával ragad, meghat, lenyűgöz, megbabonáz (választékos), elbűvöl, elvarázsol (választékos)

betörik

ige
 • beszakad, beomlik, kitörik, beroskad, befakad (tájnyelvi)
 • megszelídül, megszokik, megjuhászodik (választékos)

bérel

ige
 • bérbe vesz, kölcsönöz, kölcsönvesz, kivesz, árendál (régies), aboníroz (régies), prenumerál (régies), szubszkribál (régies)

bocs1

főnév
 • medvebocs, mackó, medvekölyök, kölyökmedve (régies)

érzelmes

melléknév
 • lobbanékony, hevülékeny, emocionális (idegen), szenvedélyes, fogékony
 • regényes, romantikus, szentimentális, lírai, megindító, megható

fél II.

számnév
 • kettedrész, egyketted, ketted, ötven százalék

hal2

ige
 • meghal, elhalálozik, elhuny (választékos), elpusztul, elvész, döglik (durva)
 • pusztul, fogy
 • elhal, beleolvad, belevész

főpap

főnév
 • főpásztor, egyháznagy (régies), pontifex (idegen)

elpiszkol

ige
 • bepiszkol, bepiszkít, bemocskol, foltot ejt, beszennyez, elszennyez

elkotródik

ige
 • eltávozik, odébbáll, eltűnik, elkullog, elsomfordál, eloldalog, eltakarodik, elillan, eliszkódik (régies), elszelel, elhordja az irháját, lelécel (szleng), szedi a sátorfáját, felszívódik (szleng), lekopik (szleng), eleblábol (tájnyelvi)

emelkedett

melléknév
 • ünnepélyes, fennkölt, fenséges, ünnepi, magasztos, szárnyaló, magasröptű, választékos (stílus), nemes (gondolkodás), méltóságteljes, patetikus
 • (kedv, hangulat): eleven, vidám, önfeledt, virgonc, víg, szertelen, lelkes, lelkesült, örömteli, örömittas, megittasult (választékos), mámoros, felajzott, ujjongó, rózsás

forma

főnév
 • alak, megjelenés, kinézés, külalak, fizimiska (bizalmas), fizikum, testforma, termet, kép (régies), ábrázat (régies)
 • kiállítás, kivitel
 • mód, módszer, módozat (szaknyelvi), eljárás, stílus, elrendezés, rendszer
 • versforma
 • hangalak (szaknyelvi), megnyilatkozás
 • alakulat (szaknyelvi), alakzat (szaknyelvi)
 • minta, kapta, kaptafa, sablon, keret
 • idom
 • külsőség, előírás, formaság

elszéled

ige
 • eloszlik, szétoszlik, szétszóródik, szétfut, szétszalad, szétmegy, szétrebben, elrebben (tájnyelvi), elszerteledik (tájnyelvi), elszivárog

dugulás

főnév
 • betömődés, torlódás, elakadás, fennakadás, elzáródás
 • székrekedés, szorulás, retenció (szaknyelvi)

epilógus

főnév
 • utószó, zárszó, utóirat, utójáték, végszó, utóhang, befejezés, záróbeszéd

földrajz

főnév
 • geográfia, földírás (régies), földleírás (régies)
 • földrajzóra, föci (szleng)