kimondhatatlan I. szinonimái

melléknév
 • kiejthetetlen, artikulálhatatlan (idegen)
 • megnevezhetetlen, leírhatatlan, elmondhatatlan, mondhatatlan, különös, furcsa, hallatlan, felfoghatatlan, rejtélyes, elképzelhetetlen, hihetetlen, tabu, titkos
 • nagyfokú, módfelett nagy, túlságos, számtalan, tömérdek, töméntelen, miriád (idegen), maximális, rettentő nagy

kimondhatatlan II. szinonimái

főnév
 • (régies): alsó, alsónadrág, gatya, alsógatya, kisnadrág, mondhatatlan (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csorog, csurog

ige
 • csordogál, kicsordul, szivárog, csepeg, csörgedezik, csöpörög, folydogál, ereszt, csur (tájnyelvi), gurog (tájnyelvi), gurgadoz (tájnyelvi), szürönkél (tájnyelvi), zöbörög (tájnyelvi), folyik, omlik, patakzik
 • (könny): hull, ömlik, potyog, pereg

fiadzik

ige
 • fial, kölykezik, ellik
 • szaporodik, kamatozik, gyarapodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kimondhatatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiderül

ige
 • kitisztul, felderül, megjavul, kifényesedik, felragyog, felfeslik (tájnyelvi), kividul (tájnyelvi)
 • megvidámul
 • előtűnik, kitűnik, kiviláglik, nyilvánvalóvá lesz, nyilvánvalóvá válik, beigazolódik, kitudódik, napfényre kerül, napfényre jut, napfényre jön, fény derül (valamire), világosság derül (valamire), tisztázódik, kisül, feltárul, megoldódik, kipattan, megmutatkozik, meglátszik
 • elválik, eldől

jogkör

főnév
 • hatáskör, tevékenységi kör, jogosítvány, illetékesség, szféra (régies)
 • hatalom, befolyás, uralom

jacht

főnév
 • hajó, vitorlás

horizont

főnév
 • látóhatár, láthatár, szemhatár, égalj, szemkör (régies), szemsík (régies), sík
 • látókör, felfogás, gondolatvilág, színvonal, szint
 • lehetőség, perspektíva, kilátás

kijelentés

főnév
 • állítás, közlés, közlemény, bejelentés
 • mondat, szentencia (régies), mondás, szólás, nyilatkozat
 • kinyilatkoztatás, reveláció (idegen), deklaráció, manifesztáció (idegen), proklamáció (idegen)

kompánia

főnév
 • társaság, baráti kör, csapat, csoport, banda, bagázs, brancs (bizalmas), galeri (szleng)
 • (régies): század, centuria (idegen)

szurkál

ige
 • döfköd, döföd (tájnyelvi)
 • öklel
 • bökdös, bököd, piszkál, bánt, ingerel, csipked, bosszant, macerál (bizalmas)
 • kritizál, gúnyolódik, odamondogat, szutyongat (tájnyelvi)
 • buzdít, ösztökél, ösztönöz

halott II.

főnév
 • holttest, tetem, hulla, porhüvely, megboldogult, elhunyt
 • dög (szleng)

hájfejű

melléknév
 • (szleng): kövér, dagadt, hájas, tunya, böhönye (tájnyelvi)
 • buta, ostoba, mamlasz, málé, tökkelütött, hígagyú, vízfejű

emel

ige
 • feltart, magasra tart, emelint (tájnyelvi), emelít (tájnyelvi)
 • növel, srófol, fokoz, nagyobbít, öregbít, gyarapít, szaporít, (fizetést) jobbít (tájnyelvi)
 • épít, rak, létesít, magasbít (régies), (emlékművet) állít

hasonmás

főnév
 • másolat, kópia
 • másodlat, másodpéldány, duplikátum (idegen), duplum (idegen), dublett (idegen)
 • festmény, fénykép, fotográfia (régies), kép
 • (kiadás): fakszimile, reprint
 • alakmás, doppelgänger (idegen), alteregó (idegen), hasonpár (tájnyelvi)

korbács

főnév
 • ostor, nagajka (idegen), flagellum (szaknyelvi), kancsuka (tájnyelvi)
 • korbácsütés, korbácscsapás, korbácsolás

kreol

melléknév
 • lesült, sárgásbarna, olajbarna
 • bronzszínű

megszűkít

ige
 • beszűkít, szűkebbé tesz, bevesz (valamiből), svájfol (bizalmas)
 • megszorít, korlátoz

mafla

melléknév
 • ügyetlen, ügyefogyott, bamba, élettelen, mamlasz, alamuszi, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), kuka (tájnyelvi), lüke (bizalmas), féleszű, balfék, málé, málészájú, mulya, együgyű, gügye, bugyuta, kusmók (tájnyelvi), maszla (tájnyelvi), tátombák (tájnyelvi), szájahűlt (tájnyelvi), bárgyú, gyámolatlan, teszetosza (bizalmas)

kínai

melléknév, főnév
 • sárga (bizalmas), ferde szemű (bizalmas), húzott szemű (szleng), sliccelt szemű (szleng)
 • (szleng): érthetetlen, magas (bizalmas)

kibont

ige
 • kiold, szétfejt, szétnyit, kiterít, kigöngyöl, kicsomagol
 • (tájnyelvi): kinyílik
 • felbont, kinyit, kidugaszol, kiold, kioldoz, kicsomóz, kibogoz, kiköt, kicsomagol, kifejt, kihámoz, kiburkol, kicsatol, kihüvelyez, szétbont, kifeszít, feltár
 • kifésül

kiváltság

főnév
 • előjog, privilégium, prerogatíva (szaknyelvi), kedvezmény, szabadság, benefícium (régies), mentesség

lopó

főnév
 • lopótök, szívótök, szivornya, szívóemelő, hébér (tájnyelvi), hévér (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): huncut

kirendeltség

főnév
 • képviselet, lerakat, fiók, delegáció
 • külképviselet, misszió

jövetel

főnév
 • jövés, jövet, érkezés, közeledés
 • ádvent, úrjövetel (régies)
 • (tájnyelvi): jövő, jövendő, jövetelő (tájnyelvi)

kóc

főnév
 • csepű, hulladék

macerál

ige
 • piszkál, babrál
 • zaklat, bosszant, szekíroz, szekál, háborgat, bánt, nyaggat, abajgat, buzerál (szleng), cikiz (bizalmas), inzultál, baszogat (durva), cseszeget (durva)(valakiről)(szleng)