kér szinonimái

ige
 • kíván, könyörög, kunyerál, pitizik, instál (régies), kérlel, rimánkodik, esdekel, esd, esedezik, eseng (választékos)
 • felszólít, felhív, figyelmeztet
 • felkér, megkér
 • hívat, hozat, rendel
 • kérvényez, kérelmez, igényel, folyamodik, apellál (régies), petíciózik (választékos), instanciázik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szabályos

melléknév
 • szabályszerű, előírásos, forsriftos (bizalmas), törvényes, megegyező, érvényes, jogos, legitim, hiteles, hatályos, hivatalos, reguláris (szaknyelvi), törvényszerű, szabályozott, legális
 • helyes, pontos, szabványos
 • egyenletes, arányos, jól felépített, szabatos, teljes, egyenes, kifogástalan, ép, hibátlan
 • normál (idegen), szokványos
 • precíz
 • rendes, valóságos, valódi, tényleges, közönséges

szemernyi

melléknév
 • kevés, parányi, csipetnyi, szikrányi, hajszálnyi, körömfeketényi, mákszemnyi, cseppnyi, jottányi, fikarcnyi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

karfiol

főnév
 • kelvirág, virágkáposzta (régies), kertifiola (régies), bimbóskáposzta (tájnyelvi), rózsakel (tájnyelvi), virágkel (tájnyelvi)

ijed

ige
 • riad, retten

hűbelebalázs

melléknév
 • szeleburdi, hirtelen, elhamarkodott, hebehurgya, meggondolatlan, forrófejű, heveskedő, szeles

hasztalan I.

melléknév
 • haszontalan, meddő, hiábavaló, kárba veszett, hívságos, hiú, üres, eredménytelen, sikertelen

kelkáposzta

főnév
 • kel, olaszkáposzta (tájnyelvi), plutyka (tájnyelvi), édeskáposzta (tájnyelvi)

kikapós

melléknév
 • könnyűvérű, kicsapongó, ledér, könnyelmű, csélcsap, céda, kirúgó, feslett, vásott, balkörmű (tájnyelvi), szegrejáró (tájnyelvi)

szemkápráztató

melléknév
 • villámgyors
 • szép, pompás, káprázatos, sziporkázó, ragyogó, tündöklő

gördülőcsapágy

főnév
 • görgő, golyóscsapágy

gépolaj

főnév
 • kenőolaj (szaknyelvi), kenőanyag, kenőzsír, gépzsír, motorolaj, gépkenőcs, olaj

ellenez

ige
 • rosszall, helytelenít, elítél, kifogásol, ellene van, nehezményez, ellenszegül, gátol, akadályoz, elvet, elutasít, tiltakozik, óv, óvást emel, megvétóz, refüzál (régies)

gyógyászat

főnév
 • gyógykezelés, orvostudomány, terapeutika (szaknyelvi)

kincstár

főnév
 • állampénztár, kincsesház (régies), kincseskamra, kincsesbánya, kincsestár, kamara (régies), tárház (régies)
 • páncélkamra, páncélszekrény, trezor (idegen), mackó (szleng)

kompenzáció

főnév
 • kiegyenlítés, ellenszolgáltatás, kárpótlás, fájdalomdíj
 • (szaknyelvi): árucsere, csereforgalom

megcsinál

ige
 • elkészít, megalkot, létrehoz, megvalósít, kreál, tökél (régies)
 • megjavít, megreparál (régies), helyrehoz, rendbe hoz
 • tataroz, renovál
 • elvégez, kivitelez, megold, megtesz, elkövet, végrehajt, keresztülvisz, befejez, megcselekszik, realizál, eljár, foganatosít

lefordul

ige
 • leesik, ledől, leszédül, lebukik, lecsúszik, lezuhan, lekavarodik (tájnyelvi)
 • letér, lemegy
 • (tájnyelvi): történik

kéreget

ige
 • koldul, kérincsél, kunyerál, tarhál (szleng), kéregel (tájnyelvi), kérsekél (tájnyelvi), kolduskodik, rimánkodik, tányéroz, házal, kilincsel, kápsál (tájnyelvi), kuncsorog, kunyizik (bizalmas), darizik (szleng), lejmol (szleng), mangázik (szleng)

káprázik

ige
 • (szem): vibrál, csillámpozik (tájnyelvi), kámpul (tájnyelvi), naplik (régies)
 • (káprázik a szeme): képzelődik

kiderül

ige
 • kitisztul, felderül, megjavul, kifényesedik, felragyog, felfeslik (tájnyelvi), kividul (tájnyelvi)
 • megvidámul
 • előtűnik, kitűnik, kiviláglik, nyilvánvalóvá lesz, nyilvánvalóvá válik, beigazolódik, kitudódik, napfényre kerül, napfényre jut, napfényre jön, fény derül (valamire), világosság derül (valamire), tisztázódik, kisül, feltárul, megoldódik, kipattan, megmutatkozik, meglátszik
 • elválik, eldől

lázong

ige
 • zajong, zúg
 • mozgolódik, nyugtalankodik, hőbörög, háborog, zavarog, morog, lázadozik, zúgolódik, forrong, revoltál (régies), skallíroz (régies)

kesernyés

melléknév
 • fanyar, keserédes, keserés (tájnyelvi), kesernyős (tájnyelvi), keserőcske (tájnyelvi)
 • epés, gúnyos, maró, metsző, éles, szúró, szarkasztikus (választékos), fullánkos, gonoszkodó, csúfondáros

imponál

ige
 • tetszik, tekintélye van, súlya van, tiszteletet kelt, hatással van, elismerést kelt, bámulatot vált ki

kifolyólag

határozószó
 • következtében, következőleg, eredményeként, folyományaként

lefagy

ige
 • megdermed, meggémberedik, elfagy
 • (szaknyelvi): leáll, leblokkol, (számítóép) megáll