kiadás szinonimái

főnév
 • átadás, kijuttatás, kiszolgáltatás, átengedés
 • kibocsátás
 • költség, ráfordítás, kifizetés, pénzköltés, költés
 • publikálás, közlés, megjelentetés, nyilvánosságra hozatal, kinyomtatás
 • kiadvány, levonat, lenyomat, edició (idegen), nyomtatvány, sajtótermék
 • változat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfertőz

ige
 • elfertőz, ráragaszt, inficiál (szaknyelvi), kontaminál (szaknyelvi)
 • megmérgez, megmételyez
 • megront, bemocskol, megveszteget (régies), beszennyez
 • rossz példát mutat, rossz útra vezet

datolya

főnév
 • törökszilva (régies), pálmaszilva (régies)
 • datolyapálma, datolyafa, főnixpálma (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiadás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

képeskönyv

főnév
 • album, ábrakötet, cifráskönyv (régies), illusztrált könyv, képesalbum

írásjel

főnév
 • írásjegy, betű, betűjegy
 • központozási jel

ilyesmi

névmás
 • ilyesféle, efféle, effajta
 • hasonló

helyszűke

főnév
 • helyhiány, térhiány

keszkenő

főnév
 • zsebkendő, kendő
 • mellkötő, kötény, előruha (régies)
 • törülköző, törlő
 • asztalkendő

kíséret

főnév
 • testőrség, őrizet, fedezet, eszkort (idegen)
 • csapat, udvar, környezet, személyzet, slepp (bizalmas), staffázs (régies), stáb, retyerutya (tájnyelvi)
 • dallam, melódia, aláfestés, zenei aláfestés

szigorú

melléknév
 • kemény, erélyes, rigorózus (idegen), merev, erőskezű, keménykezű, keményszívű, kőszívű, vaskezű, katonás, rideg
 • drákói
 • súlyos, kemény, komoly
 • zord, hideg, fagyos, kemény
 • (régies): szegényes, szűkölködő, sanyarú
 • (régies): kietlen, elhagyatott, kopár

gyomos

melléknév
 • gazos, gizgazos, füves, burjános (tájnyelvi), parés (régies), gyomlálatlan, ápolatlan, gondozatlan

gyakorlás

főnév
 • űzés, művelés, ápolás, egzercicium (idegen), praxis, kultiválás (idegen)
 • edzés, fölkészülés, tréning, trenírozás, drill
 • elsajátítás, ismétlés

előretol

ige
 • előretaszít, tuszkol, előrevesz, előrehoz, előretesz
 • (előretolja magát): tolakodik, nyomakodik
 • előmozdít, előtérbe helyez, elősegít, előrelendít, pártol, támogat, pártfogol

hajladozik

ige
 • hajlong, leng, lengedezik, himbálódzik, libeg, billeg, imbolyog, inog, ingadozik, ring, integet (választékos), dülöng, hintázik, gabbadoz (tájnyelvi), bukdosik (tájnyelvi), hajlókázik (tájnyelvi)
 • alázatoskodik, görbedez (régies)

kitelepít

ige
 • kilakoltat, kitesz, kirak, kiürít, áttelepít, kiköltöztet, átköltöztet, elmozdít, eltávolít, elszállít, elkerget, kiutasít, kitilt, kitoloncol, elhurcol, száműz, számkivet, kiűz, deportál, internál (idegen)

költ1

ige
 • kelt, ébreszt, felkelt, feléleszt
 • életre kelt
 • kikölt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

megindokol

ige
 • indokol, megokol, bizonyít, bebizonyít, kimutat, megvéd, alátámaszt, okadatol, motivál

lép2

főnév
 • madárlép, lépvessző
 • kelepce, csapda

kialakul

ige
 • formálódik, keletkezik, létrejön, kibontakozik, kibomlik, érlelődik, megérik, beérik, kiforr, kiformálódik, összeáll, kifejlődik, kifejlik, kirajzolódik, kikerekedik, kikristályosodik, kijegecesedik (választékos), testet ölt, alakot ölt, formát ölt
 • elrendeződik, rendbe jön

kendermagos

melléknév
 • tarka, foltos, pettyes, pöttyös, babos (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi), irombás (tájnyelvi)

kilométerkő

főnév
 • mérföldkő, határkő

lelécel

ige
 • (szleng): eltávozik, elfut, eltűnik, elmenekül, elszökik, odébbáll, elillan, kereket old, elszelel, olajra lép (szleng), elpárolog (bizalmas), lelép (bizalmas), megpattan (szleng), lekopik (szleng), dobbant (szleng), ellóg (szleng), elspurizik (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), télakol (szleng)

kiejt

ige
 • kipottyant, kihullat, kicseppent, kisuvaszt (tájnyelvi)
 • kimond, kifejez
 • artikulál, akcentuál (idegen)

istenes

melléknév
 • jámbor, buzgó, ájtatos, istenhívő, istenfélő, istennek tetsző, vallásos, szent életű, szentes
 • tűrhető, elfogadható, elviselhető

kioson

ige
 • kimegy, kilopódzik, kiszökik, kisurran, kisuhan, kisettenkedik, kisompolyog, kisunnyog (bizalmas), kiorozkodik (tájnyelvi), kifirren (tájnyelvi), kisajdul (tájnyelvi), kisuttyan (tájnyelvi)

lény

főnév
 • élőlény, teremtmény, istenteremtménye (tájnyelvi), létező
 • ember, egyén, egyed
 • (mesebeli) alak, szerzet
 • halandó
 • (valakinek): mivolta, egyénisége, valója, énje, szellemi arculata