kiönt szinonimái

ige
 • kifolyat, kiürít, önt, kiömleszt, locsol, csurgat (bizalmas), öntöz, csepegtet, kidönt, kiloccsant, kilohint (tájnyelvi), elletyikel (tájnyelvi)
 • kidob, kiszór, kirak, lerak, kiborít
 • (haragot) kiad, kitálal, (szívet) kitár
 • megformál, formáz, formába önt, mintáz, megmunkál, alakít, kidolgoz, körvonalaz, alkot
 • (folyóvíz): kiárad, kicsap, kilép a medréből, kiözönlik, túlfolyik, kifakad (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pödör

ige
 • peder, sodor
 • csavar, teker, facsar, felteker, tekercsel, összecsavar, összesodor, összefon, bodorít, göndörít, (bajuszt) kifen, kunkorít
 • forgat, pörget, nyes (labdát), falsot ad (golyónak biliárdban)

barátság

főnév
 • cimboraság, pajtásság, haverság (szleng)
 • bajtársiasság, testvériesség, cinkosság, szövetség, rokonszenv, szimpátia, szolidaritás
 • jóindulat, szívesség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiönt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kifejezéstelen

melléknév
 • semmitmondó, jellegtelen, lárvaszerű, lélektelen, bamba, sztereotip (idegen), üres, érzéstelen, lapos, szellemtelen, érdektelen, sivár, együgyű, jelentéktelen, szürke

jóvoltából

határozószó
 • köszönhetően (valakinek), által, révén

javíthatatlan

melléknév
 • helyrehozhatatlan, menthetetlen, korrigálhatatlan (idegen), orvosolhatatlan, jóvátehetetlen, reménytelen, elveszett, kilátástalan(idegen)
 • léhűtő, naplopó, pokolravaló, gonosz, megátalkodott, megrögzött, notórius, hétpróbás, cégéres, haszontalan, nevelhetetlen

hozzátöröl, hozzátör

ige
 • odatöröl, hozzáken, odaken, hozzámázol, odamázol
 • megtöröl, beletöröl

kilel

ige
 • (tájnyelvi): kigondol, kieszel, kitalál
 • (tájnyelvi): megtud, rájön (valamire)

kontúr

főnév
 • körvonal, sziluett, forma, kerület

szüret

főnév
 • betakarítás, aratás (régies), terménybegyűjtés
 • eszem-iszom, mulatság, mulatozás, dínomdánom, dáridó
 • kelendőség

hangsúlyoz

ige
 • megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)
 • aláhúz, megjelöl, állít, kidomborít, előtérbe állít, előtérbe helyez, nyomatékossá tesz, hangoztat, rámutat, súlyt fektet (valamire), felhívja a figyelmet, megerősít

hajthatatlan

melléknév
 • kitartó, kérlelhetetlen, könyörtelen, intranzigens (idegen), megátalkodott (választékos), csökönyös, makacs, nyakas, fúrteszű (régies), fúrtfejű (régies)
 • elszánt, önfejű, megrögzött, keményfejű, keményszívű, eltökélt, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, konok, állhatatos, tántoríthatatlan, megingathatatlan

engedményes

melléknév, főnév
 • kedvezményes, akciós, leértékelt, diszkont, kiárusított
 • kedvezményezett, cesszionárius (idegen), koncesszionált (idegen)

hatóság

főnév
 • szervezet, szerv, testület, intézmény, hivatal, fórum (régies), instancia (régies), magisztrátus (régies), elöljáróság, önkormányzat, tanács

kórus

főnév
 • énekkar, kar, énekegyüttes, dalárda, dalkör (régies)
 • kórusmű
 • karzat

kulturált

melléknév
 • civilizált, művelt, kifinomodott, kifinomult, pallérozott, csiszolt, finom, iskolázott, tanult, képzett

acélos

melléknév
 • edzett, szívós, kemény inú, keménykötésű, erős, vasgyúró
 • hajlíthatatlan, megingathatatlan, tántoríthatatlan, határozott, sziklaszilárd
 • (hang): érces, csengő, zengő

megtöröl, megtörül

ige
 • letöröl, (edényt) eltöröl, megfényesít, megdörgöl, megtisztít

magyarul

határozószó
 • magyar nyelven
 • magyarán, világosan, érthetően, egyértelműen, félreérthetetlenül(bizalmas)

kipellengérez

ige
 • megszégyenít, megbélyegez, kigúnyol, kicsúfol, kinevet, nevetségessé tesz
 • ostoroz, bírál, kifiguráz, leszól, kifogásol, rosszall, lehord (bizalmas), elítél, helytelenít
 • (régies): kirudal (régies), kivesszőz, kikorbácsol
 • pellengérhez köt, szégyenpadra állít

kiegyezik

ige
 • megegyezik, megállapodásra jut, megállapodik, paktál (régies), tranzigál (idegen)
 • belenyugszik, beletörődik(tájnyelvi)

kizsákmányolt

melléknév, főnév
 • elnyomott, kiuzsorázott, kiszipolyozott, kizsigerelt, kizsarolt, kihasznált

lüktet

ige
 • ver, pulzál (szaknyelvi), lükög (tájnyelvi), dobog, dobban, kalapál, zakatol
 • zsibog
 • nyilallik, sajog, szaggat, fáj

kismiska

főnév
 • jelentéktelen dolog, semmiség, apróság

kaka

főnév
 • (bizalmas): bélsár, széklet, ürülék, kaki (bizalmas), nagydolog (bizalmas), szar (durva), trutyi (szleng), excrementum (szaknyelvi), fekália (szaknyelvi), fécesz (szaknyelvi)
 • ócskaság, vacakság

komédia

főnév
 • (régies): színjáték, színielőadás
 • vígjáték, bohózat
 • móka, tréfa, kabaré, cécó (bizalmas), hűhó, felhajtás, teketória, cirkusz
 • megtévesztés, színlelés, tettetés, ámítás, színészkedés

magnólia

főnév
 • liliomfa, tulipánfa, uborkafa (tájnyelvi)