kiegyezik szinonimái

ige
 • megegyezik, megállapodásra jut, megállapodik, paktál (régies), tranzigál (idegen)
 • belenyugszik, beletörődik(tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

uzsora

főnév
 • haszonvétel, uzsorakamat

elvitat

ige
 • kétségbe von, tagad, cáfol, megkérdőjelez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiegyezik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kéret

ige
 • hívat, magához parancsol, berendel, beidéz, becitál

italos

melléknév
 • részeg, italos, borgőzös (bizalmas), mámoros (választékos), beszeszelt, illuminált (választékos), kapatos (bizalmas), pityókás (bizalmas), spicces (bizalmas), mólés (bizalmas), becsípett (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas), gagyos (régies), gajdos (régies), mátos (szleng), piás (szleng), lutykos (tájnyelvi), káptyás (tájnyelvi), mázgás (tájnyelvi)
 • alkoholista, italozó, részeges, korhely, borissza, részegeskedő, kocsmatöltelék, kocsmázó, nagyivó, borkulacs, szeszkazán, boroskancsó (bizalmas), kortyondi (bizalmas), borfészek (tájnyelvi), borkút (tájnyelvi), kortyos (tájnyelvi), pityókás (tájnyelvi), iszós (tájnyelvi), piás (szleng), tintahal (szleng), borcsutora

ínséges

melléknév
 • nyomorúságos, nélkülöző, szűkös, szegény, szegényes, szűkölködő, sovány, katasztrófa sújtotta, siralmas, nyavalyás, szánalmas, szánandó, sanyarú, nyomorgó, éhenkórász, koldusbotra jutott

hidegvérű

melléknév
 • hűvös, rendíthetetlen, nyugodt, flegmatikus, érzéketlen, megfontolt, józan, komoly, szenvtelen, fegyelmezett
 • közönyös, közömbös, halvérű
 • gátlástalan, kegyetlen, könyörtelen, brutális, embertelen, durva, barbár
 • (régies): fázékony, fázós, fagyos, hidegvette (régies)

kiad

ige
 • kinyújt, kiszolgáltat, kézbe ad, átad, expediál (idegen)
 • kifizet
 • kioszt
 • kiállít
 • elkölt, költ, elvásárol, fordít, kifizet, kihelyez
 • bérbe ad, albérletbe ad, kikölcsönöz, kölcsönad
 • publikál, megjelentet, kinyomtat, kihoz (bizalmas)
 • kibocsát, forgalomba hoz
 • közöl, megparancsol, elrendel, elküld, utasít
 • odaenged, átenged, rendelkezésre bocsát
 • elárul, kiszolgáltat
 • kibocsát, kienged, szabadjára enged, kisugároz
 • kihány, kiokád, visszaad, kiöklendez, kirókáz, viszontlát (bizalmas), kibuk (tájnyelvi)
 • kiejt, kimond, hallat
 • kifejt, kiáraszt
 • (lelket) kilehel
 • szabadjára enged
 • elég, kitelik

kitartás

főnév
 • helytállás, türelem, céltudatosság, következetesség, szívósság, szilárdság, állhatatosság, rendíthetetlenség, elszántság, merészség, makacsság, konokság, eltökéltség, perszeverancia (idegen), perszisztencia (idegen)
 • állandóság, megmaradás, folytonosság, állóképesség
 • hűség, ragaszkodás, engedelmesség, lojalitás, elvhűség

szivárvány

főnév
 • írisz (idegen), égív (régies), bábabokra (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): szivattyú

habarcs

főnév
 • malter, vakolat
 • (tájnyelvi): sár, pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), posvány (régies)

gyerektelen, gyermek

melléknév
 • meddő, magtalan, magzattalan, családtalan, gyümölcstelen

elsöpör

ige
 • felsöpör, eltávolít, elkotor, elsújt (tájnyelvi)
 • eltöröl, magával sodor, megsemmisít
 • (bizalmas): elszalad, elsiet, elrohan, elpucol (szleng), elhúz (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), eltép (szleng), letélakol (szleng), sodor (szleng), hajt (szleng)

halkít

ige
 • tompít, gyengít, csendesít, elnyel, csillapít

kivív

ige
 • megszerez, kiharcol, kiverekszik
 • elér, elnyer, megkap, valóra vált, megvalósít, kiérdemel, szert tesz (valamire), kieszközöl

körülményeskedés

főnév
 • teketória, formaság, ceremónia, huzavona, terjengősség, fontoskodás, derendócia (tájnyelvi)

megles

ige
 • megfigyel, kiles, felderít, felfedez, kikémlel, kifürkész, kémszemlél (régies), elnéz (tájnyelvi), kivigyáz (tájnyelvi), megbazsint (tájnyelvi), megcserkél (tájnyelvi), szemmel tart, szemügyre vesz, obszervál (idegen)

létezik

ige
 • van, megvan, él, leledzik (régies), létez (tájnyelvi), egzisztál (idegen)
 • fennáll, előfordul

kiélez

ige
 • kiélesít, kifen, megélesít, élez, kiköszörül
 • kihegyez, sarkít, polarizál (idegen), markíroz, hangsúlyoz, eltúloz, kiemel, fokoz, erősít, kimélyít
 • poentíroz (idegen), csattanóval fejez be

keresetlen

melléknév
 • egyszerű, természetes, hamisítatlan, mesterkéletlen, kendőzetlen, őszinte, palástolatlan, spontán, ösztönös, közvetlen, nyílt, akaratlan, cifrázatlan, önkéntelen, hevenyészett, díszítetlen, nyers, szókimondó, natív (szaknyelvi), valódi, ősi, eredeti, naiv

kipeckel

ige
 • kifeszít, kitámaszt
 • (régies): meglazít, kiold

lépked

ige
 • lép, lépdel, lépeget, lépik (tájnyelvi), megy, jár, ballag, ballagdál (tájnyelvi), battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog

kihasználatlan

melléknév
 • megműveletlen, parlag, kiaknázatlan

jár

ige
 • megy, halad, gyalogol, kutyagol, talpal, sétál, lépdel, baktat, ballag, cammog, ró, korzózik (bizalmas), vonul, tipeg, totyog, kalangyál (tájnyelvi)
 • közlekedik, utazik
 • (valakivel): udvarol, kísérget, lóg (valakivel), lötyög (valakivel), mászkál (valakivel), kurizál (régies), koslat (valaki után), kacsmarog (valakinek) (tájnyelvi) Sz: csapja a szelet (valakinek), beadja a pályázatot (valakinek) (szleng, tréfás)
 • (táncot): rop, lejt
 • működik, üzemel, dolgozik, forog, köröz, kering, cirkulál, funkcionál, szuperál
 • tartózkodik, látogatást tesz, felkeres
 • (valakibe): látogat (iskolát), végez (osztályt)
 • (valami után): keres, kutat, kajtat, futkos
 • (újság): érkezik
 • (idő): telik, múlik, halad, elszáll
 • (hír): terjed, kering
 • (valamihez valami): hozzátartozik
 • (valakinek valami): megillet, dukál, joga van (valamihez)
 • (valamiben): öltözik, visel, hord

kiskatona

főnév
 • újonc, kopasz (bizalmas)

letargikus

melléknév
 • fásult, közönyös, közömbös, érdektelen, érzéketlen, kedvetlen, mísz, egykedvű, levert, rezignált, életunt, részvétlen, borongós, mélabús, búskomor, tompult, enervált, deprimált, apatikus, indolens (idegen), blazírt, depressziós, fád, spleenes (régies), fancsali