magnólia szinonimái

főnév
 • liliomfa, tulipánfa, uborkafa (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belopódzik, belopózi

ige
 • belopakodik, beoson, besurran, besettenkedik, besompolyog, beszökik, besündörög, beóvakodik, beorozkodik (tájnyelvi), besurrant (tájnyelvi), besittyen (tájnyelvi), besuttyan (tájnyelvi), becsullankodik (tájnyelvi), beslisszol

zsaru

főnév
 • rendőr, közeg, detektív, hekus (szleng), hé, zsernyák (szleng), kopó (szleng), fakabát (szleng), fogdmeg (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magnólia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leugrik

ige
 • (járműről): leszáll, lelép
 • lemegy, leutazik, lefárad, lerándul, leruccan (bizalmas)(bizalmas)
 • leválik, leesik, lepattan, lejön

kőzet

főnév
 • kő, kavics, ásvány

körkörös

melléknév
 • koncentrikus (szaknyelvi)

kinyújt

ige
 • kiad, kitesz, kihelyez, kirak, kitol, kinyom, kilök, kidug, (nyelvet) kiölt, (mellkast) kifeszít, (testet) kinyújtóztat, (kart) kitár
 • kiegyenesít, meghúz, feszít, húz, feszesre húz
 • kiszélesít, kibővít, megnövel, kitágít, megnagyobbít, kisodor (tésztát), hengerel, ellapít (régies), laposít (tájnyelvi), (tésztát) elsikál (tájnyelvi), (pulóvert) kitágít
 • (időtartamot): meghosszabbít, prolongál

löncs

főnév
 • ebéd, délebéd (régies), diner (régies), délétel (régies), déllakás (régies), asztalvetés (tájnyelvi)

megfogalmazás

főnév
 • megszerkesztés, megszövegezés, szavakba öntés, szavakba foglalás
 • kompozíció

városi I.

melléknév
 • urbánus (választékos), városias, nagyvárosi
 • nadrágos (pejoratív), kiművelt, pallérozott, felvilágosult

kazal

főnév
 • rakás
 • halom, csomó
 • asztag, boglya, petrence

kapcsolatos

melléknév
 • kapcsolódó, összefüggő, fűződő, együtt járó, illető

germán

melléknév, főnév
 • teuton, német

kérés

főnév
 • kérelem, kérvény, folyamodvány, beadvány, kereset, instancia (idegen), petíció
 • kérdés, tudakozódás
 • óhaj, kívánság, esedezés, esengés (választékos), könyörgés, kunyerálás, rimánkodás, instálás (régies)

megindul

ige
 • elindul, elkezdődik, megkezdődik, beindul, működni kezd
 • megmozdul
 • (eső) elered, (vihar) kitör
 • (jég) zajlik
 • meghatódik, megrendül, megilletődik, elérzékenyedik, elérzékenyül, meglágyul, részvétre gerjed, szívére veszt (régies)

megvilágít

ige
 • megvilágosít (régies), bevilágít, kivilágít, fénybe borít (választékos)
 • (szaknyelvi): exponál (idegen)
 • rávilágít, fényt derít (valamire), világot derít (valamire), világosságot derít (valamire), fényt vet (valamire), megértet, tisztáz, megmagyaráz, elmagyaráz, értelmez, kommentál, illusztrál, szemléltet, demonstrál

bigott

melléknév
 • vakbuzgó, fanatikus, rajongó, megszállott, hitbuzgó, vakhitű (régies), szenteskedő, szentfazék, enthuziaszta (idegen), dogmatikus, dogmatista (idegen)

összefekszik

ige
 • együtt hál, közösül, lefekszik (valakivel) (bizalmas)
 • lefektet (bizalmas)

néne

főnév
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, néni (tájnyelvi), nenus (tájnyelvi), ángy (tájnyelvi)
 • (régies): apáca, szerzetesnő, zárdaszűz (régies), tisztelendő anya

magyarán

határozószó
 • világosan, nyíltan, kereken, félreérthetetlenül, kerek perec, kertelés nélkül, egyenesen, őszintén, határozottan, leplezetlenül, tartózkodás nélkül, szemtől szembe, áperte (bizalmas), nyista vaker (szleng)
 • (régies): ékesen

letargikus

melléknév
 • fásult, közönyös, közömbös, érdektelen, érzéketlen, kedvetlen, mísz, egykedvű, levert, rezignált, életunt, részvétlen, borongós, mélabús, búskomor, tompult, enervált, deprimált, apatikus, indolens (idegen), blazírt, depressziós, fád, spleenes (régies), fancsali

megbeszél

ige
 • meghány-vet, megtanácskozik, megtárgyal, megvitat, konzultál, diszkutál (régies), pertraktál (idegen), tanácskozik, átbeszél (bizalmas), végigbeszél, megcseveg, megdumál (szleng), megdeputál (tájnyelvi), konferenciázik (régies)
 • megállapodik, összebeszél
 • összeegyeztet

négyüléses

főnév
 • kvadruplett (régies)
 • landauer (régies)

maratoni

melléknév
 • hosszan tartó, elhúzódó, vég nélküli, véget nem érő

közvetlen II.

határozószó
 • közvetlenül, szorosan, éppen

megelevenedik

ige
 • magához tér
 • felocsúdik, föleszmél, felelevenedik, életre kel

nemkülönben I.

határozószó
 • ugyanígy, hasonlóképpen, hasonlóképp, szintúgy, ugyancsak