ingyenélő szinonimái

főnév
 • munkakerülő, dologtalan, dologkerülő, naplopó, élősdi, élősködő, parazita, here (pejoratív), potyaleső, kenyérpusztító (bizalmas), potyázó (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fáradhatatlan

melléknév
 • lankadatlan, kitartó, töretlen, bizakodó, tántoríthatatlan, ernyedetlen (választékos), csüggedetlen, állhatatos, állóképes, szívós, szorgalmas, szorgos, serény, aktív, igyekvő, iparkodó, buzgó, dolgos

közmunka

főnév
 • robot, úrdolga (régies)
 • közösségi munka, társadalmi munka, kaláka (tájnyelvi)
 • kényszermunka, munkaszolgálat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ingyenélő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ideggyógyász

főnév
 • idegorvos, elmegyógyász, neurológus (idegen)

harcmozdulat

főnév
 • hadművelet, operáció (szaknyelvi)

halina

főnév
 • daróc (régies), posztó (régies), nemez (régies)

gázló

főnév
 • zátony, átkelő, átkelőhely

illető I.

melléknév
 • érintő, vonatkozó, kapcsolatos
 • szóban forgó, említett

jótevő II.

főnév
 • barát, jóakaró, támogató, pártfogó, patrónus (régies), mecénás, szponzor, védnök, protektor (régies)

sárgaság

főnév
 • májgyulladás, icterus (szaknyelvi), epekórság (régies)

felülmúlhatatlan, fö

melléknév
 • utolérhetetlen, páratlan, utánozhatatlan, megismételhetetlen, példátlan, egyedülálló, párját ritkító, felülhaladhatatlan (régies), elévülhetetlen

felpróbál, fölpróbál

ige
 • hozzámér, hozzáilleszt

díszemelvény

főnév
 • dísztribün, pódium

filmszínház

főnév
 • mozi, mozgóképszínház, mozgó (régies), kinematográf (régies)

kalász

főnév
 • füzérvirágzat
 • gabonafej, fej, búzafő, buga

keresztszülő

főnév
 • kereszt (bizalmas), keresztapa, keresztpapa (bizalmas), koma (tájnyelvi), keresztkoma (tájnyelvi)
 • keresztanya, keresztmama (bizalmas), komaasszony (tájnyelvi)

leereszkedő

melléknév
 • lenéző, fölényes, kegyes, vállveregető, affabilis (régies)

komponens

főnév
 • összetevő, alkotóelem, alkotórész, hozzávaló, tényező, rész, szegmens, faktor

inog

ige
 • billeg, biceg, sántít, ing, hajladozik, ring, ingadozik, himbálódzik, hintázik, lötyög, reng, rázkódik, dülöngél, imbolyog, támolyog, tántorog, bidereg (tájnyelvi), hedereg (tájnyelvi), hibog (tájnyelvi) Sz: bingyereg, mint a rossz kerék
 • tétovázik, habozik, bizonytalankodik, megtorpan, kétségek fogják el, vacillál (bizalmas), hezitál

hűtő

főnév
 • frizsider, hűtőgép, hűtőszekrény, jégszekrény (régies)
 • fagyasztó, fagyasztóláda
 • hűtőpult, hűtővitrin
 • légkondicionáló, légkondi (bizalmas)

javasol

ige
 • kezdeményez, indítványoz, felterjeszt, előterjeszt, benyújt, proponál (régies), előáll (valamivel)
 • ajánl, javall, kommendál, tanácsol, rendel, előír, projektál (régies)
 • jelöl, kommendál (régies)

kockás

melléknév
 • négyzethálós, négyzetrácsos
 • pepita, sakktáblaszerű

író II.

főnév
 • szerző, tollforgató, írástudó, íróember, auktor, firkász (pejoratív), irodalmár (régies), belletrista (régies), tintafogyasztó (tréfás), literátor (régies)

haszon

főnév
 • nyereség, profit, előny, hozadék, hozam, plusz (bizalmas), rebach (régies)
 • eredmény, gyümölcs, látat (tájnyelvi), siker, foganat

jelzőlámpa

főnév
 • szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr, közlekedési lámpa

komor

melléknév
 • rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, mord, búvalbélelt, búskomor, lehangolt, deprimált, levert, gondterhes, örömtelen, kedvetlen, zsémbes, haragos, mérges, szigorú Sz: talán csalánra vizelt
 • barátságtalan, rideg, zord, kietlen, borús, borongós, felhős, gyászos, nyomott, nyomasztó, vészjósló, baljós, sötét