keringő I. szinonimái

melléknév
 • forgó, körforgó, pörgő

keringő II. szinonimái

főnév
 • valcer (régies), boszton (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fotó

főnév
 • fénykép, kép, felvétel, fotográfia (régies), portré
 • (tájnyelvi): petróleum

tettes

főnév
 • elkövető, delikvens (régies), bűnös, vétkes, bűntettes (régies), bűnfentes (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keringő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kátyú

főnév
 • gödör, sárgödör, mélyedés, bulyka (tájnyelvi), koboré (tájnyelvi), kotu (tájnyelvi), kotyka (tájnyelvi), kottyanó (tájnyelvi)
 • fennakadás (választékos), döccenő

importál

ige
 • behoz, beszállít
 • meghonosít, elterjeszt

idétlen

melléknév
 • gyámoltalan, ügyetlen, esetlen, csenevész, élhetetlen, kétbalkezes, suta, nehézkes
 • idomtalan, torz, groteszk, félszeg, otromba, bumfordi, büfli (tájnyelvi)
 • badar, ízetlen, sületlen, buta
 • (régies): koraszülött, idő előtti

hatványozott

melléknév
 • megnövekedett, fokozott, megsokszorozott, megemelkedett

képletes

melléknév
 • allegorikus, jelképes, szimbolikus, tropikus (szaknyelvi), képes, átvitt, példázatos, parabolikus (idegen), névleges, metaforikus
 • képzeletbeli, költött, állítólagos, fiktív
 • sematikus, figurás, vázlatos, vázlatrajzos, táblázatos

kimélyít

ige
 • kiás, kivés, kivág, kifúr, kiváj, kikotor, kikapar, kitúr, kilapátol, kivesz, kiemel
 • (vízpartot) alámos, kivölgyel (régies)
 • elmélyít, (kapcsolatot) előmozdít, elősegít, előrelendít, fejleszt, pártol, támogat, előrevisz, előretol

szépséghiba

főnév
 • szeplő, hiányosság, fogyatékosság

gyagya

melléknév
 • gyagyás, ostoba, együgyű, tökéletlen, ügyefogyott, ütődött (bizalmas), hibbant, buggyant (bizalmas), dilis

gombostű

főnév
 • férctű

elmos

ige
 • elmosogat, leöblít, letakarít
 • (víz): elsodor
 • lemos, beáztat
 • (emlékképet): eltüntet, elhalványít, elfeledtet, elhomályosít

gyújtogató II.

főnév
 • martalóc (régies), mordályégető (régies), tűzszerző (régies), házégető (régies)

királyi

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, vezérlő
 • fenséges, felséges, magasztos, tekintélyes, lenyűgöző, remek, impozáns, ragyogó, pompás

kopácsol

ige
 • kopog, kopogtat
 • ütöget, kalapál, kótog (tájnyelvi)
 • (írógépen) gépel

megesik

ige
 • megtörténik, előfordul, bekövetkezik, végbemegy, adódik, esetkezik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): teherbe esik, bajba jut, elbukik, úgy marad (bizalmas) Sz: lehull a pártája

lehanyatlik

ige
 • lerogy, lerogyik, leroskad, leesik, lecsuklik, lehorgad
 • leül, leereszkedik, lefekszik, ledől
 • (nap): lenyugszik, lenyugodik, lemegy, alászáll, lebukik, leáldozik
 • semmivé válik, letűnik, megszűnik
 • elmúlik

kertel1

ige
 • köntörfalaz, köntörfarol (tájnyelvi), köntörfaroz (tájnyelvi), hímez-hámoz, ötöl-hatol, mellébeszél, kerülget, csűr-csavar, taktikázik, kitér, kibúvót keres, elhomályosít, eltitkol

karton2

főnév
 • pamutszövet, pamutvászon, kreton (szaknyelvi), kalikó (szaknyelvi)

kifli

főnév
 • szarvas (régies), szarvacska (tájnyelvi)

lefizet

ige
 • leró, leszolgál, leszurkol (szleng), lepenget (bizalmas), brennöl (idegen)
 • megfizet, megtérít, visszaad
 • (valakit): megveszteget, korrumpál (idegen), lepénzel, megken (bizalmas), lekenyerez, fölbérel, megvásárol
 • megvesz, bundázik

kevésbé

határozószó
 • kisebb mértékben, kisebb fokban, nem annyira

inog

ige
 • billeg, biceg, sántít, ing, hajladozik, ring, ingadozik, himbálódzik, hintázik, lötyög, reng, rázkódik, dülöngél, imbolyog, támolyog, tántorog, bidereg (tájnyelvi), hedereg (tájnyelvi), hibog (tájnyelvi) Sz: bingyereg, mint a rossz kerék
 • tétovázik, habozik, bizonytalankodik, megtorpan, kétségek fogják el, vacillál (bizalmas), hezitál

kikapcsolódás

főnév
 • szórakozás, pihenés, mulatság, időtöltés, felfrissülés, felüdülés

legyeskedik

ige
 • udvarolgat, forgolódik (valaki körül), enyeleg, kokettál, flörtöl, legénykedik (tájnyelvi), dong (tájnyelvi), ebelkedik (tájnyelvi), kutyálkodik (tájnyelvi), füvelődik (tájnyelvi), sündörködik (tájnyelvi), teszi a szépet, csapja a szelet