tizedes1 szinonimái

melléknév
 • decimális (idegen)

tizedes2 szinonimái

főnév
 • káplár (régies), kétcsík (szleng), dekás (szleng)
 • (régies): urasági inas, hajdú

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

büntetőrúgás

főnév
 • (labdarúgásban): tizenegyes, büntető

leborotvál

ige
 • levág, lenyír, lehúz (bizalmas)
 • lekopaszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tizedes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

térdel, térdepel

ige
 • letérdel, letérdepel, térdet hajt, térden áll, térdre ereszkedik, térdre borul, térdre roskad, térdre rogy

szívszélhűdés

főnév
 • szívbénulás, infarktus, szívinfarktus

szétkerget

ige
 • széjjelkerget, szétzavar, szétugraszt, szétzargat (tájnyelvi), feloszlat, szétrebbent, szétszór, szétver, szétoszlat

stílszerű

melléknév
 • stílusos, illő, alkalmas, választékos

tettetett

melléknév
 • színlelt, hamis, hazug, színes (régies), álszínű (régies), színleges (régies), megjátszott, mesterkélt, színpadias, csinált, műcsalárd (régies), csalfa, talmi

tüdőfű

főnév
 • darázsvirág, dongóvirág, emberképűfű, gálna, méhvirág, szopókavirág

reumás

melléknév
 • reumatikus, ízületes, csúzos (régies)

reménykedik

ige
 • remél, reménységet táplál, ringatja magát (valamiben), bízik, bizakodik, vár, hisz, óhajt
 • áltatja magát, hitegeti magát
 • (régies): rimánkodik, eseng (választékos), könyörög

nagykorú II.

főnév
 • felnőtt

rozetta

főnév
 • ablakrózsa, rózsaablak

úgyszintén

kötőszó
 • szintén, szintúgy, is, dettó, ugyancsak, hasonlóképpen

választékos

melléknév
 • gondos, igényes, elegáns, ízléses, finom, kifinomult, ékesszóló, fennkölt, exkluzív, disztingvált, emelkedett, kényes, flancos (pejoratív), úri, előkelő

jelenlegi

melléknév
 • mostani, mai, jelen, jelenvaló, ez idő szerinti, szóban forgó, adott, aktuális, pillanatnyi, napirenden levő, fennálló, folyó

zavargás

főnév
 • lázongás, felkelés, forrongás, lázadás, felbolydulás, zendülés
 • rendzavarás, rendbontás, háborgás, megmozdulás, demonstráció, tumultus (régies), kravál (régies)

toalett

főnév
 • öltözet, öltözék, ruha, ruházat, viselet, ancúg (bizalmas), szerelés (szleng)
 • mosdóhelyiség, mosdófülke, zuhanyzó, fürdőszoba
 • illemhely, vécé, árnyékszék (régies)

tengerpart

főnév
 • tengermellék, partvonal, partvidék, mart (választékos)

tranzit

melléknév
 • (szaknyelvi): átmenő, átutazó

vöcsök

főnév
 • bódorka (régies), bujár (régies)

totyakos

melléknév
 • nehézkes, trottyos (bizalmas), trotli (bizalmas), lomha, elaggott, totya (tájnyelvi)

szop

ige
 • szív, szívogat, szürcsöl

tulajdonos

főnév
 • gazda, tulaj (szleng), úr, birtokos, birtokló, bírlaló (régies)

zárótétel

főnév
 • konklúzió, következmény, végeredmény
 • finálé
 • függelék, záradék