kezes I. szinonimái

melléknév
 • szelíd, engedelmes, jámbor, szófogadó, barátságos, szerény, béketűrő, nyájas, kézhez szokott (régies)

kezes II. szinonimái

főnév
 • jótálló, szavatos, zsiráns (idegen), túsz (régies), védnök, érteígérő (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ódon

melléknév
 • ó (választékos), régi, antik, békebeli, elavult, porlepte, pókhálós, ásatag, patinás, régies, ősi, vén, avatag, színehagyott, divatjamúlt, ósdi, időrágta, elkoptatott, molyette, molyrágta, szúette, szúrágta, roskatag

csengő, csöngő I.

melléknév
 • csilingelő, pengő, zengő, zengzetes, bongó
 • érces, éles, tiszta, metsző, hallatos (régies), hangzó, sonorus (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kezes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kenyérhéj

főnév
 • kenyérhaj

iparos

főnév
 • mester, mesterember, szakember, szakiparos, kézműves, iparűző (régies), furulyagatyás (tájnyelvi)

illemtudó

melléknév
 • illedelmes, finom modorú, udvarias, jólnevelt, szerény, előzékeny, figyelmes, tisztelettudó

helyesbítés

főnév
 • javítás, kiigazítás, helyreigazítás, módosítás, korrekció, korrektúra, rektifikáció (régies), emendatio (régies)
 • felülvizsgálat, revideálás (idegen)

kese

melléknév
 • (tájnyelvi): fakó, sárgás, kesely (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): szőke, szöszke, világosszőke, hirtelenszőke, keseszőke

kirohan

ige
 • kifut, kiszalad, kiront, kiszáguld, kirobog, kitódul, hanyatt-homlok kifut
 • kitör, kinyomul, kicsap, kiront
 • kifakad, kitör, rátámad, nekiugrik, nekitámad, felfortyan, torkának ugrik

széttör

ige
 • összetör, szétzúz, széjjelzúz, összezúz, kettétör, széjjeltör

gyógyintézet

főnév
 • szanatórium, kórház
 • klinika, ápolda (régies), ispotály (régies)

gumidefekt

főnév
 • defekt, durrdefekt, kipukkadás

előnyverseny

főnév
 • hendikep (bizalmas)

haj1

főnév
 • hajzat, bozont, lobonc, grabanc, rőzse, szénaboglya (tréfás), sörény (bizalmas), háré (szleng), toll (szleng), szőr (szleng), séró (szleng), üstök (régies)
 • paróka, vendéghaj
 • frizura, hajviselet

kiszűr

ige
 • kiválaszt, elkülönít, kielemez, kirostál
 • megszüntet, megsemmisít
 • (régies): kiereszt

kozmetika

főnév
 • szépségápolás
 • bőrápolás, arcápolás, kikészítés
 • szépítgetés, kozmetikázás, csinosítás, csinosítgatás, finomítás
 • takargatás, kendőzés (bizalmas), elpalástolás

meghódít

ige
 • elfoglal, bevesz, birtokba vesz, megszerez, lerohan, leigáz, megszáll, gyarmatosít, megdönt
 • legyűr, lever, megver, felmorzsol (választékos), porrá zúz, szolgaságba dönt (választékos), rabigába dönt (választékos), leküzd
 • felülkerekedik, diadalmaskodik, legyőz, győzedelmeskedik, diadalt ül (választékos), úrrá lesz, véghezvisz (választékos), győzelmet arat (választékos)
 • megigéz, lenyűgöz, lebilincsel, elbűvöl, elbájol, elvarázsol, elkápráztat, elragad, megbabonáz, megejt, rabul ejt (választékos), elnyer (választékos), behálóz, foglyul ejt (választékos), megfőz (bizalmas), befűz (szleng)

leng

ige
 • himbálódzik, ing, lóbálódzik, lóbálózik, ide-oda mozog, csapkolódik (tájnyelvi), oszcillál (szaknyelvi)
 • (zászló): lebeg, lobog, libeg, libeg-lobog, bingallódzik (tájnyelvi)
 • hajlong, hajladozik, hajolgat
 • (szél): lengedez, fúj, fú, fújkál, fújdogál
 • hullámzik, áramlik

kézipoggyász

főnév
 • személypoggyász, kézitáska, bőrönd

kelt, költ

ige
 • ébreszt, felkelt, felébreszt, felzavar, felráz, felver, felriaszt, kiugraszt az ágyból
 • előidéz, okoz, fakaszt, támaszt, indít, gerjeszt, szít, gyújt, kivált, eredményez
 • kelt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

kikúrál

ige
 • kikezel, kigyógyít, kiorvosol (tájnyelvi)

lekap

ige
 • levesz, leemel, levisz
 • (bizalmas): odaéget, odakozmásít, odasüt
 • lefényképez, lefotóz
 • lerajzol, leskiccel
 • összeszid, leteremt, letol (bizalmas), leszól, lehord (bizalmas), ledorongol (bizalmas), leszúr (bizalmas)
 • (nap): megkap, lesüt, feléget

kidolgoz

ige
 • kikészít, előkészít
 • meggyúr
 • kialakít, kimunkál, kicsiszol, megmunkál, megalkot, megtervez, kikovácsol, kifejleszt, kiművel, szerkeszt, fogalmaz, elaborál (idegen), idomít, formál, megszövegez, körvonalaz, formába önt, megformál, kivitelez
 • végigdolgoz, átdolgoz

ismeret

főnév
 • tudás, tudnivaló, hozzáértés, tájékozottság, tapasztalat, tudomás, isme (régies)

kínpad

főnév
 • kínzóeszköz, deres, kaloda

lemberdzsek

főnév
 • dzseki, anorák