külföld szinonimái

főnév
 • külország, idegen ország

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

huzam

főnév
 • tartam, hossz, tartósság
 • (tájnyelvi): huzat, léghuzat, cúg (tájnyelvi)

álruha

főnév
 • álöltözet, álöltözék, jelmez, maszk, maskara (bizalmas), álca (régies), bugyola (régies)
 • álarc, lepel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a külföld szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közelebbi

határozószó
 • szorosabb, közvetlenebb
 • részletesebb, pontosabb
 • közelebb eső, közelebb fekvő, innenső, következő

kinyílik

ige
 • felnyílik, feltárul, szétnyílik, széttárul, kitárul, kivágódik, kicsapódik, felcsapódik, felpattan, kikapcsolódik, kigombolódik, kioldódik, kinyitódik (tájnyelvi)
 • kivirágzik, kivirít, kifakad, kifeslik, kibújik, kisarjadzik, virágba szökken
 • kifejlődik, kibontakozik, kibomlik
 • felenged, megnyílik, közlékennyé válik

kiharcol

ige
 • kivív, kiverekszik, kiküzd, kierőszakol, kikényszerít, kivisz, keresztülvisz, kibrusztol (szleng), elintéz

káprázat

főnév
 • látomás, vízió, álom, érzékcsalódás, tünemény, szemfényvesztés, illúzió, kápra (régies), képzelődés, ábrándkép, csalkép (régies)
 • (régies): bűvölés, varázslás, varázslat

krumplipüré

főnév
 • burgonyapüré, tört burgonya, tört krumpli (tájnyelvi)

lelkiismeretesség

főnév
 • becsületesség, pontosság, megbízhatóság, kötelességtudás, gondosság, alaposság, korrektség, precizitás, szótartás (tájnyelvi), jólelkűség, igazlelkűség

törvényszék

főnév
 • bíróság, bírói testület, bírói tanács, kúria (régies), bírószék (régies), tribunál
 • nagytanács, fegyelmi testület, ítélőszék, inkvizíció (régies)

illuzórikus

melléknév
 • képtelen, megvalósíthatatlan, lehetetlen, valószerűtlen, valószínűtlen, irreális, fiktív, kitalált, abszurd
 • hiábavaló, értelmetlen

ideológia

főnév
 • világnézet, világszemlélet, filozófia, elmélet, teória, eszmevilág, eszmeiség
 • (régies): üres képzelgés, okoskodás

feltalál, föltalál

ige
 • felfedez, kitalál, kieszel, kiagyal, kigondol, kimódol
 • (régies): megtalál, rátalál, fellel, rálel, meglel, ráakad, rábukkan, előtalál (tájnyelvi)

író II.

főnév
 • szerző, tollforgató, írástudó, íróember, auktor, firkász (pejoratív), irodalmár (régies), belletrista (régies), tintafogyasztó (tréfás), literátor (régies)

leszakít

ige
 • letép, leválaszt, leszakajt (tájnyelvi), lecihel (tájnyelvi), leszed
 • defloreál (idegen)

már-már

határozószó
 • majdnem, szinte, kvázi, csaknem, jóformán, kis híján, közel, idestova, úgyszólván

automata II.

melléknév
 • önműködő, automatikus, önjáró

névérték

főnév
 • paritás (szaknyelvi), pari (bizalmas)

méltatlan

melléknév
 • méltánytalan, érdemtelen, szégyenteljes, rossz, alkalmatlan, értéktelen, nemtelen (régies), inkorrekt
 • megszégyenítő, lealacsonyító, degradáló (idegen), derogáló, szégyent hozó, méltóságon aluli, rangon aluli
 • igazságtalan, kifogásolható, tisztességtelen

különböző

melléknév
 • eltérő, elütő, különnemű, heterogén, diszparát (idegen), hasonlíthatatlan, más, másféle, másmilyen, másfajta, másnemű, különfajú, ellentmondó
 • széthúzó, szétágazó, divergens (szaknyelvi)
 • különféle, különbféle (tájnyelvi), sokféle, többféle, változatos

következetlen

melléknév
 • inkonzekvens, ingadozó, tétovázó, bizonytalan, határozatlan, ésszerűtlen, illogikus, logikátlan, követhetetlen, értelmetlen, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, szeszélyes, állhatatlan, szétfolyó, széteső, hanyatlan (tájnyelvi) Sz: nem jár egy vágásban a kereke

lefülel

ige
 • rajtaüt, elfog, elkap, rajtakap, lefog, letartóztat, elcsíp, nyakon csíp, tetten ér
 • lehallgat

megvetés

főnév
 • lenézés, lebecsülés, lekicsinylés, leszólás, depreciáció (régies), despektus (régies), fitymálás (bizalmas), semmibevevés, lekezelés, undor

lakomázik

ige
 • vendégeskedik, bankettezik
 • lakmározik, eszik-iszik, falatozik, dőzsöl, tobzódik, hasát tömi, agyonzabálja magát (szleng), bepakol (szleng), bezabál (durva)

kirukkol

ige
 • előhozakodik, előáll (valamivel), előlép (valamivel)
 • (katonaság): kivonul, kisereglik, kirajzik

lehord

ige
 • levisz, leszállít, lehurcol
 • lemos, lesodor
 • megszid, összeszid, megdorgál, lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), megszapul (régies), letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi), lekap a tíz körméről

melletti

melléknév
 • közeli, határoló, szegélyező