közigazgatás szinonimái

főnév
 • államigazgatás, adminisztráció

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rekord

főnév
 • csúcs, csúcsteljesítmény, csúcseredmény, rekorderedmény

mérgelődik

ige
 • dühöng, bosszankodik, haragszik, dúl-fúl, pukkadozik (bizalmas), haragoskodik, neheztel, torzsalkodik, haragra lobban, füstölög, dühbe gurul, zsörtölődik, acsarkodik, dühösködik, háborog, tajtékzik, toporzékol, tüszköl Sz: fújja a hályogkövet; aligha meg nem eszi a méreg; dúl-fúl magában, mint a vadkan; forr a méreg (valakiben); pöszög, mint a kása; kígyókövet fúj
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közigazgatás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kölcsönöz

ige
 • kölcsönad, kölcsönbe ad, hitelez, hitelbe ad
 • uzsoráskodik
 • kölcsönvesz, kölcsönkér, kikölcsönöz, kivesz, elkér, bérel
 • ad, nyújt

kifőz

ige
 • forráz, fertőtlenít, átgőzöl, sterilizál, csírátlanít
 • összefőz, összekotyvaszt, megfőz, befőz
 • lepárol
 • kieszel, kitalál, kitervel, kiagyal, kigondol, elgondol, kiokoskodik, kisüt, kifundál, forral, tervbe vesz, kimódol, kohol, kiötöl, kiókumlál (bizalmas)

kiábrándul

ige
 • csalódik, észre tér, kijózanodik, kiszeret Sz: egy világ dől össze benne

jóvátehetetlen

melléknév
 • helyrehozhatatlan, kijavíthatatlan, korrigálhatatlan (idegen), kiköszörülhetetlen, orvosolhatatlan, pótolhatatlan, reménytelen, irremediábilis (régies), irreparábilis (régies), végleges
 • megbocsáthatatlan, levezekelhetetlen (választékos), végzetes, fatális, halálos

kötözködik

ige
 • kötődik, ingerkedik, kötekedik, kikezd, kötölődik (tájnyelvi), beleköt (valakibe), szőröz (bizalmas), gáncsoskodik, bolháskodik (tájnyelvi), hörcsögösködik (tájnyelvi), kapcáskodik (valamibe) (tájnyelvi), akadékoskodik, ujjat húz (valakivel)

ledolgoz

ige
 • lerobotol (bizalmas), pótol, bepótol, behoz, lecsúsztat (bizalmas), törleszt (munkával), leszolgál

tolószék

főnév
 • tolókocsi, rokkantkocsi, kerekes szék, járószék

hűséges

melléknév
 • hű, hív (régies), megbízható, ragaszkodó, állhatatos, kitartó, odaadó, lojális, elmaradhatatlan, tántoríthatatlan, szilárd, rendíthetetlen

hozzá

határozószó
 • mellé, közelébe
 • kiegészítésül, ráadásul, azonkívül, tetejében, sőt mi több

feljut, följut

ige
 • felkerül, felér, felhatol, felmegy, felmászik, felszáll
 • felvergődik, felkapaszkodik, felverekszi magát, feltornássza magát
 • felemelkedik, felhág

illetőleg I.

határozószó
 • illetően, ami ezt illeti, erre nézve, e tekintetben, vonatkozólag, kapcsolatban (valamivel)

lehallgat

ige
 • kihallgat, lefülel (bizalmas), végighallgat, hallgatózik, figyel

lustálkodik

ige
 • henyél, hever, heverészik, hentereg, tesped, lebzsel, tétlenkedik, lóg (bizalmas), malmozik, döglik (durva), dologtalankodik, vakaródzik (tájnyelvi), lajháskodik (tájnyelvi), holtszám fekszik (tájnyelvi), komótizál (régies) Sz: a falat támasztja; a kerítést támasztja; a lába szárán csapja a legyet; borsót gömbölyít; csak a fogát vájja; a körmét piszkálja, csak a háját növeszti; csak a lábát lógázza; csak az eget nézi; egész nap a köldökét vakarja; egész nap keresztben a lába; egész nap az utcán járva dolgozik; egy szalmaszálat sem tesz keresztbe; fekszik, mint a kuvasz a szénán; hever, mint egy kopott ispán; hever, mint a disznó; hozzákötötte az ördög a lovát; keresztben van a lába; komótizál, mint a mészáros kutyája a napon; megjöttek az atyafiak Restéről; megmarad egész nap egy álltó helyében; mindennap beharangoznak neki; úgy dolgozik, mint a Luca székén; ujjait görbíti; verebet patkol

átalakít

ige
 • átformál, átdolgoz, átír, átváltoztat, adaptál, megváltoztat, transzformál, módosít, átgyúr, helyesbít, kiigazít, megújít, megreformál, modifikál (szaknyelvi), megmásít, revideál, átjavít, kijavít, újjáalakít, adjusztál (szaknyelvi), travesztál (szaknyelvi), átigazít, átvarázsol
 • hamisít, megront
 • átszervez

napihír

főnév
 • újsághír, rövidhír

megszöktet

ige
 • kiszabadít, kiment, megléptet (szleng), elszöktet, kiszöktet
 • (lányt): elrabol, elragad

közlegelő

főnév
 • legelő, szabadjárás (régies)

kotorászik

ige
 • kutat, kotor, motoz, turkál, keresgél, guberál (bizalmas), kurkál (tájnyelvi)

lakó

főnév
 • bérlő, albérlő, szobaúr (régies), bérbe vevő
 • lakos, állampolgár, honpolgár, adófizető

megront

ige
 • megbabonáz, bűvöl, megigéz, megbájol (régies), megbetegít, megboszorkányoz, varázsol, szemmel ver, megmételyez, megmérgez
 • meggyaláz, megbecstelenít, beszennyez, elzülleszt, elcsábít, tisztátalanít (választékos), megerőszakol, tönkretesz, deflorál (idegen), megfertőz, megmérgez, megmételyez
 • demoralizál(valakire)
 • megrongál, roncsol, elront, leront, aláaknáz, tönkretesz, károsít, elértéktelenít
 • korrumpál (idegen), megveszteget

kuckó

főnév
 • zug, zugoly (tájnyelvi), sarok, szöglet, odú, vacok, szuszkó (régies), sut (tájnyelvi), szurdik (tájnyelvi), kutli (tájnyelvi), kucik (tájnyelvi)

kikel

ige
 • felkel, kimászik
 • kisarjad, sarjad, előbújik, kibújik, kicsírázik, kihajt, kizöldül, rügyezik, bimbózik, fakad, zsendül, kipezsdül (tájnyelvi)
 • (valaki, valami ellen): felhördül, felfortyan, kitör, dühbe gurul, kifakad, kirohan

látókör

főnév
 • horizont, látóhatár, szemhatár
 • érdeklődési kör

megszilárdít

ige
 • stabilizál, konszolidál, normalizál, rögzít, állandósít, fixál, megerősít, öregbít, tartóssá tesz, biztosít, újjáépít, helyrehoz
 • megkeményít, megedz