látókör szinonimái

főnév
 • horizont, látóhatár, szemhatár
 • érdeklődési kör

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meglazít

ige
 • lazít, enged, kienged, kiereszt, megold, kioldoz, kibont, kibogoz, megbont, kitágít, elernyeszt, megereszt, megenged, borzít (tájnyelvi)
 • (kapcsolatot): gyengít, felbont, elhanyagol

tejföl, tejfel

főnév
 • téfel (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a látókör szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kuli2

melléknév
 • lehajló, görbülő (szarv), kajla

kitakarít

ige
 • rendbe tesz, rendbe hoz, elrendez, rendet csinál, takarít, kitisztogat (tájnyelvi), kitisztít, kipucol (bizalmas), kiganéz (bizalmas), kipratál (tájnyelvi), kisifitél (tájnyelvi)
 • eltávolít, kiürít, lomtalanít, kiseprűz

kiolvas

ige
 • kiles, kipuskáz (bizalmas)
 • kibetűz, kisilabizál
 • végigolvas
 • kiérez, kikövetkeztet, sejt, gyanít
 • megjósol
 • (régies): számlál, kioszt, kiad
 • (tájnyelvi): megszámol

kelengye

főnév
 • hozomány, stafírung (bizalmas), móring (régies), jegyjószág (régies), jegyruha (régies), készület (tájnyelvi), parafernum (idegen), nászkészület

lajt

főnév
 • kád, hordó
 • tartálykocsi
 • hordós kocsi (régies), hordómű (régies)

levegő

főnév
 • lég, légáram, légáramlás, légtömeg (szaknyelvi), légtest (szaknyelvi), levegőég (régies), ég (tájnyelvi), ájer (régies), luft (idegen), pneuma (idegen)
 • szabad, természet, zöld, erdő-mező
 • hangulat, közhangulat, szellem, közszellem, közvélemény, tömeghangulat, légkör, atmoszféra, miliő
 • üresség, űr, semmi

turbékol

ige
 • búg, burukkol (tájnyelvi), kurrog (tájnyelvi)
 • kacag
 • nyájaskodik, enyeleg, szerelmeskedik

irdatlan II.

határozószó
 • módfelett, nagyon, irdatlanul

inas II.

főnév
 • inasgyerek, inasfiú, tanuló, újonc, növendék, gyakornok, tanonc, legény (régies)
 • komornyik, szolga, hajdú, lakáj, kifutó, boy (idegen)
 • apród (régies), őrálló (régies), úr után járó (régies)

festékpárna

főnév
 • bélyegzőpárna

játékos I.

melléknév
 • szertelen, csintalan, rakoncátlan, eleven, virgonc, ugribugri, bohó, huncut, mókás, tréfás, pajkos
 • könnyed, derűs, játszi, vidám
 • (régies): cinkos, álnok, alakos, szemfényvesztő

lokni

főnév
 • hajfürt, hajtincs, tincs, gyűrű, csiga, hajcsomó, huncutka, tekervény (régies)

megbízható

melléknév
 • állhatatos, szavatartó, hűséges, hű, kitartó, becsületes, tisztességes, lelkiismeretes, korrekt, kifogástalan, jellemes, egyenes lelkű, kipróbált, biztos, szilárd, hiteles, autentikus, szavahihető, hitelt érdemlő, bizalomra méltó, igazmondó, szótartó, megfontolt, komoly, kötelességtudó, rendes, jóravaló, szolid, bátor (tájnyelvi) Sz: állja a szavát; embere szavának; olyan ember, mint a lakat

barátság

főnév
 • cimboraság, pajtásság, haverság (szleng)
 • bajtársiasság, testvériesség, cinkosság, szövetség, rokonszenv, szimpátia, szolidaritás
 • jóindulat, szívesség

nyílt

melléknév
 • nyitott, szabad, fedetlen
 • nyilvános, látható, érzékelhető, nyilvánvaló, szembetűnő, közismert, bizonyos, félreérthetetlen, kifejezett, takaratlan, leplezetlen, kendőzetlen, hozzáférhető, transzparens (idegen), exponált (idegen)
 • nyíltszívű, őszinte, egyenes, közvetlen, természetes, barátságos, szívélyes
 • eldöntetlen, bizonytalan kimenetelű

méter

főnév
 • folyóméter, űrméter
 • méterrúd
 • métermázsa

látvány

főnév
 • látás (régies), panoráma, perspektíva
 • kép, kilátás, nézedelem (régies)
 • tünemény, fenomén (régies)
 • aspektus, szcéna (régies), jelenet

krizantém

főnév
 • katalinrózsa, télimargitvirág, temetőrózsa, Boldogasszony tenyere (tájnyelvi)

lemez

főnév
 • réteg, lap, tábla, lamella, furnér
 • farostlemez
 • bádog, horgany, pléh
 • hanglemez, korong (bizalmas), gramofonlemez
 • mágneslemez, floppy (idegen), disc (idegen), CD
 • klisé, nyomóforma, nyomódúc
 • pikkely

merénylő

főnév
 • támadó, gyilkos, elkövető, tettes

lefetyel

ige
 • iszik, lafatyol (tájnyelvi), lapatyol (tájnyelvi), latykol (tájnyelvi), leftyikel (tájnyelvi), lepcsel (tájnyelvi), lepetyel (tájnyelvi), hapacsol (tájnyelvi), hapatyol (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, jár a szája, pletykál, tereferél

kivallat

ige
 • kifaggat, kikérdez

lesüllyed

ige
 • lemerül, elsüllyed, alászáll, alámerül, alábukik, leereszkedik
 • lesüpped, megsüllyed, megsüpped
 • csökken, lemegy
 • elsekélyesedik, lecsúszik, lealacsonyodik, lezüllik, deklasszálódik (idegen)

mészkő

főnév
 • márga, holdtajték (régies)