hűséges szinonimái

melléknév
 • hű, hív (régies), megbízható, ragaszkodó, állhatatos, kitartó, odaadó, lojális, elmaradhatatlan, tántoríthatatlan, szilárd, rendíthetetlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

anyacsavar

főnév
 • csavaranya, anya (bizalmas), anyasróf, muter (bizalmas), muttedli (régies)

gyűrűsujj

főnév
 • aranyujj (tájnyelvi), neveletlenujj (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hűséges szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hóhér

főnév
 • bakó, ítélet-végrehajtó, pribék, poroszló (régies), vesztő (régies), hengér (tájnyelvi), csigázó (régies), fejvevő (régies)
 • gyilkos, kínzó, vérengző, briganti

hagyomány

főnév
 • szokás, tradíció, konvenció (szaknyelvi), örökség
 • gyakorlat
 • (régies): hagyaték, örökrész, juss

gyomorgörcs

főnév
 • hascsikarás, kólika (tájnyelvi)

földbirtokos

főnév
 • földesúr, hűbérúr, nagybirtokos, nábob, úri birtokos, középbirtokos, kisbirtokos, uraság (régies), mezőgazda (régies), gazdálkodó

hőmérséklet-csökkené

főnév
 • lehűlés

rigmus

főnév
 • versike, versezet, vers, mondóka, réja, kádencia (régies), csasztuska (régies), csujogató (tájnyelvi), csujogatás (tájnyelvi)

felhevül, fölhevül

ige
 • felmelegszik, felmelegedik, bemelegszik, felforr, átforrósodik, kimelegszik, melege lesz
 • izgalomba jön, fellelkesedik, fellelkesül, tűzbe jön, nekitüzesedik, felindul, felbuzdul, felpezsdül, felfortyan, felduzmad (tájnyelvi)

felboncol, fölboncol

ige
 • felbont, kibont, kinyit, szétdarabol
 • elemez, analizál, ízekre szed, szétszed

csörgődob

főnév
 • tamburin

felsír, fölsír

ige
 • felrí, felzokog, felbőg, felsikolt, felnyög, feljajdul
 • felhangzik (hegedűszó)

járószék

főnév
 • tolószék, tolókocsi, kerekes szék
 • járóka

karol

ige
 • ölel, átölel, átfog, átkarol, átkulcsol, átfon, összefog, karjába szorít, karjába zár, magához szorít
 • belekarol, karon fog

kútágas

főnév
 • ágas, gerenda (régies)

kisugárzás

főnév
 • kibocsátás, kiáradás, szétáradás, kiáramlás, kilövellés, kiömlés, kiválás, eradiáció (idegen), irradiáció (idegen), emanáció (idegen), emisszió (szaknyelvi)

hüvelykujj

főnév
 • hüvelyk, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)

hívogató II.

főnév
 • (régies): vendéghívó, vőfély
 • (régies): köszöntő

inkább

határozószó
 • sőt, jobban, erősebben, felettébb (választékos), mindinkább, mindjobban (választékos)
 • többnyire, általában, gyakrabban
 • szívesebben

királyné

főnév
 • királyasszony (régies)

igaz II.

főnév
 • igazság, tény, tényállás, való

hajt3

ige
 • sarjad, fakad, csírázik, nő, növekszik
 • eredményez, hoz

irdatlan II.

határozószó
 • módfelett, nagyon, irdatlanul

kismiska

főnév
 • jelentéktelen dolog, semmiség, apróság